Advokat/advokatfullmektig (jurist) – entreprise- og kontraktsrett

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Den kommersielle delen av eiendomsvirksomheten skjer i regi av datterselskapet Bane NOR Eiendom AS, som er en av Norges største eiendomsaktører. Selskapet utvikler og bygger både boliger og næringsarealer med årlige investeringsnivå på 1-2 milliarder kroner.
Konsernjuridisk i Bane NOR består av totalt 17 advokater og advokatfullmektiger. Enheten er konsernets premissgiver hva angår juridiske forhold, og leverer juridisk rådgivning og bistand til hele Bane NORs virksomhet.
Våre advokater har spisskompetanse innen bl.a. entreprise- og kontraktsrett, eiendomsrett, offentlige anskaffelser, erstatningsrett og regulatoriske forhold.

Vi søker nå etter to faglig dyktige advokater/advokatfullmektiger (jurister) med særskilt kompetanse innenfor entreprise- og kontraktsrett. Arbeidet vil blant annet bestå av juridisk rådgivning og tvisteløsning i forbindelse med Bane NORs utbyggings- og investeringsprosjekter. Stillingene rapporterer til juridisk direktør.

Arbeidsoppgaver

 • Juridisk bistand og vurderinger i forbindelse med entreprise og kontraktsrett, herunder bistand ifm kontraktsinngåelser, endringshåndtering og tvisteløsning
 • Generell forretningsjuridisk rådgivning
 • Bistand i tvistesaker
 • Kvalitetssikring av interne prosesser og dokumenter
 • Internopplæring

Ønskede kvalifikasjoner

 • Cand. jur eller mastergrad i rettsvitenskap
 • Gode faglige kvalifikasjoner
 • Særskilt kompetanse innenfor entreprise og kontraktsrett. Relevant erfaring fra bruk av standard entreprisekontrakter er ønskelig.
 • Kompetanse innen offentlige anskaffelser er ønskelig
 • Det er ønskelig med minimum 3
 • 5 års relevant erfaring
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Bane NOR samarbeider med et eksternt selskap for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Proaktiv og forretningsorientert, med evne til å innta en strategisk tilnærming og opptatt av å skape merverdi for organisasjonen
 • Evne til å identifisere juridisk mulighetsrom og -risiko
 • Samarbeidsorientert, tillitsvekkende og med god gjennomslagskraft på tvers av profesjoner, avdelinger og personligheter
 • Selvstendig, ansvarsbevisst og med evne til å håndtere en stor saksportefølje
 • Strukturert, effektiv og med god gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
 • Serviceinnstilt og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • En faglig utfordrende stilling hos en viktig samfunnsaktør
 • Personalbillett med NSB sine tog
 • Muligheter for prosedyre
 • I mai flytter vi inn i topp moderne bygg i Schweigaardsgate 33, nært Oslo S.
 • Dyktige kolleger og sterke fagmiljøer
 • Fleksible arbeidsordninger

Kontaktpersoner

Gunhild Hernes Synnestvedt
Juridisk direktør
Telefonnummer: Tlf. 905 01 908

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon