Advokat

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi inviterer deg til å ta i bruk din juridiske kompetanse i en stilling hvor du hver dag vil bidra til å realisere Rambølls visjon om å skape et mer bærekraftig samfunn. For denne rollen trenger du solid juridisk erfaring fra bygge- og anleggsbransjen og mastergrad i rettsvitenskap. Er du vår nye advokat? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I samarbeid med ingeniører og arkitekter vil du i Rambøll få brukt din kompetanse til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Bli en del av vår Juridisk avdeling!

Juridisk avdeling i Rambøll har behov for en ny advokat til teamet. Som advokat i Rambøll blir du del av et team på totalt fire advokater som yter juridiske tjenester til alle selskapets markeder i Norge. Vår hverdag er dynamisk og består av spennende utfordringer med rådgivning i alle prosjekttyper og prosjektstørrelser - fra enfaglige oppdrag til totalentrepriser i milliardklassen. Vår juridiske rådgivning er prosjektfokusert innen fagområdene kontraktsrett, entreprise, tvisteløsning og offentlige anskaffelser, i tillegg til noe generell juridisk rådgivning. Juridisk avdeling er også sentral i kommersielle og strategiske beslutninger i prosjektene.

En viktig del av avdelingens arbeid er å være en proaktiv juridisk rådgiver under hele prosjektets levetid, hvor du som advokat får et selvstendig ansvar for løpende prosjektrådgivning fra tilbuds- til sluttfasen. Dine hovedoppgaver vil være:

 • Forhandling, gjennomgang og utarbeidelse av kontrakter.
 • Kontraktstrategi og prosjektstøtte for gjennomføringen av Rambølls oppdrag. 
 • Håndtering og oppfølging av reklamasjons- og tvistesaker. 
 • Gjennomføre interne kurs og opplæring i kontraktsrett.

Vi støtter den faglige utviklingen din

I Rambøll er våre medarbeidere vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss, får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I rollen som advokat vil ditt faglige utgangspunkt være:

 • Advokatbevilling med erfaring fra advokatvirksomhet eller som internadvokat.
 • Solid kompetanse innenfor kontrakts- og entrepriserett. Interesse for eller erfaring fra offentlige anskaffelser vil være en fordel.  
 • Gode faglige kvalifikasjoner med mastergrad i rettsvitenskap. 
 • Erfaring med å ha selvstendig ansvar for større sakskompleks, prosjektoppfølging eller tvisteløsning for rådgivere/arkitekter, byggherrer og/eller entreprenører, gjerne både offentlige og private aktører.
 • Interesse for en rådgivende ingeniørs/arkitekts virksomhet med god evne til tverrfaglig samarbeid og gode kommunikasjonsevner på både norsk og engelsk.

Rambølls strategi «Winning together» innebærer samarbeid for å levere et best mulig prosjekt for alle involverte aktører. I tillegg til å være strategisk og tydelig, vil det derfor være en fordel om du også har god kommersiell- og forretningsforståelse. Andre viktige egenskaper og kvalifikasjoner vil være:

 • Sosial med evne til å bygge tillitt i et tverrfaglig miljø. 
 • Fleksibel med stor gjennomførings- og beslutningsevne.
 • Selvstendig med høy integritet.

Rambøll i Norge

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 15 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet. I tillegg til høy etisk standard og ansvarsbevissthet overfor samfunnet, er tilfredse ansatte et nøkkelelement i Rambølls forretningsmodell. Rambøll i Norge og hver enkelt avdeling har derfor et sterkt fokus på det sosiale miljøet på arbeidsplassen. Gjennom et svært aktivt bedriftsidrettslag og egen humørgruppe, gir vi våre ansatte en rekke sosiale tilbud.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Søknadsfrist: 9. januar 2022. Vi ser frem til å høre fra deg! Søknader vurderes løpende.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Maria Dorthea Røste, Juridisk direktør, på telefon: +47 975 20 549 eller e-post: maria.roste@ramboll.no.

Kontaktpersoner

Maria Dorthea Røste
Juridisk direktør
E-postadresse: maria.roste@ramboll.no
Telefonnummer: +47 975 20 549

Hvem er Rambøll?

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1500 medarbeidere fordelt på 16 kontorer og internasjonalt har vi totalt 15 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare - hver dag!

Les mer om Rambøll og se flere ledige stillinger