Administrerende direktør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vår administrerende direktør er ferdig med to åremålsperioder, og vi søker hans etterfølger til en spennende stilling med mulighet til å påvirke og utvikle Norges bruk og nytte av verdensrommet. Administrerende direktør svarer til NFD og Norsk Romsenters styre oppnevnt av NFD.

Norsk Romsenter

  • gjør norsk romindustri verdensledende
  • gjør Norge til et foregangsland innenfor satellittbaserte tjenester
  • er pådrivere for at flere bransjer skal ta i bruk romteknologi
  • er internasjonal døråpner for norske bedrifter
  • er statens strategiske rådgiver innen romvirksomhet
  • har et sterkt, tverrfaglig miljø som kan romvirksomhet fra A til Å

 

Norsk Romsenter er statens strategiske organ for romvirksomhet og representerer Norge i internasjonalt samarbeid. Nær nitti prosent av budsjettet går til internasjonalt samarbeid,hovedsakelig til den europeiske romorganisasjonen ESA og til EU. Nasjonalt ivaretar Norsk Romsenter egne nasjonale utviklingsmidler særlig rettet mot næringslivet.

Norge er med i den europeiske romorganisasjonen ESA og alle EUs romprogrammer.Romsenterets oppgave fremover vil blant annet være å sikre norsk kommersiell nytte av satellittdata og videreutviklingen av norsk romindustri. Romrelatert infrastruktur er i dag av kritisk betydning for mange samfunnsfunksjoner. Det er svært viktig at ansvarlige myndigheter har en presis forståelse av sårbarheter og trusler mot slik infrastruktur.

Det er forventet at administrerende direktør leder delegasjonene til både ESA og EU, så vel som i forbindelse med annen internasjonal kontakt. Du må derfor kunne sette deg inn i norsk bruk og nytte av verdensrommet for å kunne ivareta denne oppgaven.

Administrerende direktør skal lede og motivere medarbeidere med høy faglig kompetanse og sikre at Norsk Romsenter gjør gode prioriteringer og når sine mål med en optimal bruk av tilgjengelige ressurser. Romvirksomheten er i utvikling både nasjonalt og internasjonalt, og du må kunne lede organisasjonen effektivt gjennom endringer i rammebetingelsene.

Søkere forventes å ha høyere utdanning og erfaring med ledelse i kompetanseorganisasjoner. Vi ser etter en innovativ og utviklingsorientert leder med strategisk kompetanse og bred samfunns- og industri forståelse.

Romvirksomhet er et verktøy for norske interesser innen et bredt spekter av politikkområder. Forvaltningen av norsk romvirksomhet krever derfor evne til å kommunisere og skape forankring på tvers av de normale skillelinjene mellom ulike forvaltningsorganer. Som administrerende direktør må du trives med en bred kontaktflate og evne å skape konstruktive samhandlingsrelasjoner på tvers av forvaltnings- og samfunnsområder for å sikre effektiv bruk av ressursene. Det er ønskelig med erfaring som er relevant for stillingens arbeidsområde, herunder internasjonal erfaring og interesse for teknologi.

Evne til å føre dialog med og samarbeide godt med andre relevante norske etater og det øvrige næringsrettede virkemiddelapparat, er derfor en viktig del av oppgavene en leder i Norsk Romsenter må kunne ivareta.

Søkeren må kunnes sikkerhetsklareres. Mye reisevirksomhet må påregnes. Det er et krav at den som tilsettes kan kommunisere godt muntlig og skriftlig på både norsk og engelsk. Det er en fordel med kunnskaper i fransk.

 

Stillingen er lyst ut som et åremål på seks år og kan etter en vanlig søknadsprosess forlenges med en ny periode.

Søknad merkes 55865.

 

Amrop Delphi er et av de ledende executive search selskapene i Norge. Selskapet ble opprinnelig etablert i 1986 og har helt frem til januar 2017 operert under navnet Delphi Consulting. Fra 2017 ble selskapet en del av Amrop sitt internasjonale partnerskap, som er representert i 54 land verden over, og skiftet navn til Amrop Delphi.

Kontaktpersoner

Bente A. Paulsrud
Partner, Amrop Delphi
Kari Nygaard
Styreleder, Norsk Romsenter

Hvem er Norsk Romsenter ?

Norsk Romsenter er et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Romsenteret er statens strategiske, samordnende og utøvende organ for å sikre en effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunnet. Romsenteret skal fremme Norges interesser i europeiske romprogrammer og annet internasjonalt samarbeid. En sentral oppgave er å bistå departementer, etater og industri med faglig støtte og rådgivning. Norsk Romsenter holder til i Oslo og har 40 ansatte. Se også www.romsenter.no