Administrasjonssjef

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Oppgavene som organet på sikt vil bli ansvarlig for, innebærer å sikre mennesker og miljø mot radioaktiv forurensning i et svært langsiktig perspektiv og inkluderer sikker behandling av norsk brukt reaktorbrensel, etablering av oppbevaringsløsning(er) for norsk radioaktivt avfall, riving av reaktorer, opprydding på områdene reaktorene står, og forvaltning/drift av nukleær infrastruktur. Oppgavene vil kreve god kommunikasjon med nasjonale og lokale myndigheter. De tekniske løsningene må finnes i samarbeid internasjonale og nasjonale fagmiljøer.

Som administrasjonssjef skal du bygge opp ny, effektiv forvaltning og tydelige styrings- og rapporteringsstrukturer, og på den måten sikre kvalitetspreget drift og god ressursutnyttelse i NND. Sentrale oppgaver vil være virksomhetsstyring, ressursdisponering og økonomistyring, samt rapportering til Nærings- og fiskeridepartementet. Til stillingen ligger også operativ ledelse av fellesfunksjonene – økonomi, HR, arkiv, administrasjon og drift av bygg.

Vi ser etter deg med gjennomføringsevne, høyere relevant utdannelse, erfaring fra offentlig forvaltning eller inngående kjennskap til statlig forvaltning, som har ledererfaring og gode engelskkunnskaper. Du er strukturert, samarbeidsorientert og kan jobbe både strategisk og operativt.

Stillingen rapporterer til direktør for NND.

 

For nærmere informasjon, ta kontakt med Visindi v/Heidi Wiggen, tlf. 916 56 103 eller Magne Amundsen, tlf. 916 56 101. Søknad med CV sendes snarest og senest innen 15. januar 2018.

Etter fristens utløp vil det bli utarbeidet søkerliste. Begrunnet søknad om unntak fra offentlighet må gis i god tid før fristens utløp.

 

  Visindi – Norges største selskap innen utvelgelse av styremedlemmer og toppledere

 

 

Kontaktpersoner

Heidi Wiggen
Partner, Visindi
Magne Amundsen
Partner, Visindi

Hvem er Nærings- og fiskeridepartementet?

Regjeringen vil opprette et forvaltningsorgan for håndtering og oppbevaring av norsk radioaktivt avfall og framtidig avvikling av norske reaktorer. Norsk nukleær dekommisjonering (NND) skal være et nasjonalt organ, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, for opprydding etter Norges nukleære virksomhet og bidra til samfunnsøkonomisk gode løsninger innenfor sitt ansvarsområde. Virksomheten vil bli formelt etablert i 2018, og skal lokaliseres til Halden.