Administrasjonssjef utbygging Evenes Flystasjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. mars, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbyggs leverer eiendom, bygg og anlegg til Forsvarssektoren. Her styres og ledes investeringsprosessen fra tidligfase til overlevering av ferdige bygg og anlegg. Forsvarsbygg driver strategisk rådgivning, herunder alternativstudier, konsept- og prosjektutvikling. Prosjektene spenner bredt fra bolig- og kontorbygg til nasjonal helikopterbase og og bygging av ny kampflybase. Forsvarsbygg forestår utbygging og investeringer for 2-3 mrd. kroner pr. år.

Våre bygge-og anleggsprosjekter har et stort spenn av oppgaver.  Vi har nå behov for å styrke organisasjonen med en administrasjonssjef til utbyggingen av Evenes Flystasjon. Arbeidssted er for tiden  Evenes flystasjon.

Administrasjonssjefen vil få ansvar for den daglige driften av kontorhotell og dokumentasjonssenter, og avlaste utbyggingssjef og prosjektsjefene i strategiske, administrative, personal- og sikkerhetsmessige oppgaver. Dette innebærer hovedansvar for administrative leveranser, som koordinering av rapportering og forsvarlig forvaltning. Administrasjonssjef inngår i utbyggingssjefens ledergruppe.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.       

 Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no

Søknad sendes via vår rekrutteringsportal på www.forsvarsbygg.no/jobb.        

Arbeidsoppgaver 

 • Bistå utbyggingssjef i forsvarlig drift og forvaltning, herunder sikkerhet (security), HMS, internkontroll, risikostyring og forbedringsarbeid.
 • Prosessansvarlig for kapasitetens samlede administrative leveranser, kvalitetssystem og rapportering.
 • Prosessansvarlig for seksjonens strategiske utvikling og måloppnåelse.
 • Prosessansvarlig for seksjonens HR arbeid, herunder rekruttering og ressursstyring.
 • Sørge for implementering av besluttende rapporterings- og prosjektstyringsverktøy.
 • Ansvarlig for kapasitetens administrasjonsbudsjett.
 • Lede kontorhotell og dokumentsenter. inkludert personalansvar.
 • Øvrige oppgaver etter foresattes anvisning.               

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelornivå. Det er ønskelig med relevant utdanning på masternivå. Lang relevant erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for manglende utdanning.
 • Erfaring fra lederstøtte, strategiske og administrative oppgaver
 • Meget god kompetanse og brukerferdigheter innen IT-systemer
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Ledererfaring
 • Ønskelig med erfaring innen sikkerhet (Security) og god kjennskap til Forsvaret
 • Ønskelig med erfaring fra prosjektledelse og fra bygg og anleggsbransjen•
 • Ønskelig med erfaring fra å holde kurs og/eller foredrag
 • Må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig/Nato Secret    

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt med god gjennomføringsevne
 • Tillitsskapende og engasjert
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Løsningsorientert og endringsvillig

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver kode 1364 fra kr 723 200,- (lønnstrinn 76) til kr 883 100,- (lønnstrinn 83). Endelig lønnskode/-plassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner. 
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver 
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med mulighet for lån og gode forsikrings- og pensjonsordninger for statsansatte.         

Kontaktpersoner

John Ommund Syvertsen
Utbyggingssjef
Telefonnummer: 474 63 092

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger