Konserndirektør/adm.direktør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR Eiendom eier eiendom gjennom Bane NOR SF, Bane NOR Eiendom AS eller i underliggende selskap, heleide eller delvis eiende. Divisjonen opererer i grenseland mellom jernbane og eiendom. Våre leveranser skal styrke togets attraktivitet og bidra til et godt omdømme blant våre kunder. Som konserndirektør for Bane NOR Eiendom vil du også være administrerende direktør i Bane NOR Eiendom AS. Du vil rapportere til konsernsjef for Bane NOR og styreleder for Bane NOR Eiendom AS.

Arbeidsoppgaver

  • Overordnet ansvar for å eie, utvikle og forvalte all jernbaneeiendom i Norge
  • Sikre at vi genererer inntekter gjennom løpende utleie samt kjøp og salg på rett markedsmessig tidspunkt
  • Gjennomføre våre strategiske mål og sørge for kontinuerlig videreutvikling av virksomheten tilpasset fremtidens behov
  • Være frontfigur overfor kunder og eksterne interessenter i offentlig og privat sektor

Ønskede kvalifikasjoner

  • Ledererfaring fra tilsvarende stilling i et konsern og eller eiendomsselskap
  • Høyere relevant utdanning
  • God kompetanse innen eiendomsutvikling og eiendomstransaksjoner
  • Forståelse for operativ forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom
  • Erfaring med medieeksponering og deltakelse i faglige debatter
  • Markedsforståelse og blikk for de kommersielt gode løsningene
  • Forståelse for politiske beslutningsprosesser og erfaring fra styrearbeid
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

  • Du har solid ledererfaring og evne til å motivere og drive en organisasjon i samme retning
  • Du er en relasjonsbygger med solid nettverk innenfor eiendomsmarkedet
  • Du har høy integritet og er tillitsskapende
  • Du har strategiske evner og er analytiske tenkende
  • Du er en tydelig og inspirerende kommunikator
  • Du har god evne til å prioritere, beslutte og gjennomføre
  • Du identifiserer deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

  • Et viktig samfunnsoppdrag der resultatet av ditt arbeid vil bety noe for mange mennesker
  • En sentral lederstilling i et profesjonelt, uformelt og engasjert miljø
  • Gunstig pensjonsordning og gode forsikringsordninger

Kontaktpersoner

Anita Bemer Korsvold
Leder Bane NOR rekruttering
Telefonnummer: Mobil: 934 03 960

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon