Access Manager

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vårt mål er å forbedre og automatisere tilgangsprosessene og Sykehuspartner HF ønsker å styrke fagområdet tilgangsstyring (Access Management), både innenfor kliniske applikasjoner og på infrastruktur. Vi utvider derfor Access Management-teamet vårt, og søker en strukturert, kompetent og motivert kollega som kan ta et operativt ansvar innenfor fagområdet. 

Den rette kandidaten har prosesserfaring fra ITIL, erfaringer med å utarbeide og vedlikeholde policy, god grunnleggende teknisk kompetanse og gjerne erfaring fra innføring, drift eller forvaltning av IAM/IDM-løsninger.

Access Management inngår som et eget fagområde i virksomhetens sikkerhetsorganisasjon, og har et operativt ansvar innenfor tilgangsstyring både på infrastruktur og opp mot applikasjoner.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å sikre etterlevelse og utvikling av Access Management-prosessen, herunder å:
 • Ivareta og sikre at virksomheten etterlever vedtatte retningslinjer
 • Planlegge og gjennomføre opplæring i linjen
 • Representere access management i ulike fora
 • Sikre at saker knyttet til access management løses innenfor SLA
 • Være et kontaktpunkt for ressurser som jobber i prosessen, inkl. leverandører.
 • Analyse og identifisering av trender på Access
 • Oppfølging og rapportering
 • Bidra til å sikre kontroll og sporbarhet over tildeling av tilganger og rettigheter
 • Prosjektdeltakelse i IKT-utviklingsprosjekter og bidra til innføring av nye tjenester

Kvalifikasjoner

 • Kandidaten må kunne dokumentere tidligere formell kompetanse eller praktisk erfaring innenfor området, og kvalifikasjoner som blir vektlagt er:
 • Kjennskap til automatisk tildeling av tilganger og innføring eller bruk av IAM-løsninger
 • Kjennskap til ITIL og operativt prosessarbeid
 • God metodeforståelse
 • Kjennskap til lovverk som regulerer tilgang til elektroniske systemer innenfor helsesektoren
 • Erfaring med innføring og forbedring av interne arbeidsprosesser
 • God kjennskap til drift, forvaltning og utvikling av IKT-tjenester

Utdanning

 • Høyskole / Universitet
 • IKT fag

Egenskaper

 • Gode prosessegenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Strukturert, handlekraftig og løsningsorientert
 • Evne til å utvikle og motivere andre
 • Profesjonell og kundeorientert
 • Proaktiv og utviklingsorientert
 • Evne til nytenking
 • Personlig egnethet blir vektlagt

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Spennende arbeidsoppgaver i et dynamisk miljø
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Arbeidssted nær offentlig kommunikasjon

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25

Kontaktpersoner

Christian Jacobsen
Avdelingsleder

Hvem er Sykehuspartner HF?

Sykehuspartner HF er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi leverer IKT-, prosjekt-, lønns- og personaltjenester til sykehusene i Helse Sør-Øst. Vi forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 70.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste. Sykehuspartner har ca. 1400 ansatte og har hovedkontor i Drammen, samt avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Porsgrunn, Østfold og Innlandet.

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling.