4 stillinger som rådgiver/seniorrådgiver innen kapasitetsplanlegging

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kunde- og trafikkdivisjonen i Bane NOR har ansvar for trafikkstyring, informasjon til reisende og kundehenvendelser, kapasitetsfordeling og har kundeansvar for person- og godstogoperatørene.

Ruteplanavdelingen har ansvar for å tildele jernbaneinfrastrukturkapasitet i form av ruteleier til jernbaneforetakene og sportilgang til infrastrukturforvalter i forbindelse med nyanlegg, drift og vedlikehold av infrastrukturen i den årlige ruteplanprosessen. I tillegg skal det nå etableres et kapasitetsmiljø som skal betjene hele Bane NOR, lagt til Ruteplanavdelingen. Til fire nyopprettede stillinger søker vi etter medarbeidere som ønsker utfordringer.

 

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta kapasitets- og togframføringskompetanse ved planlegging av ny infrastruktur og tiltak/prosjekter i eksisterende infrastruktur
 • Vurdere hvordan kapasiteten best kan utnyttes i forbindelse med faseplanlegging og anleggsgjennomføring
 • Gjennomføre simuleringer og kapasitetsberegninger på oppdatert nettverk/infrastruktur
 • Gjennomføre kapasitetsanalyser og kapasitetsforbedringsplaner, både interne oppdrag og myndighetspålagte oppgaver
 • Etablere og ajourholde et regelverk (standarder og prosesser) for jernbanekapasitet i Bane NOR
 • Sørge for at forventede/planlagte togtilbud blir konsistente og fullstendige, og forsyne hele Bane NOR med konsistent informasjon
 • En av stillingene vil få delte oppgaver i kapasitetsplanlegging og metodeutvikling, og en stilling vil få delte oppgaver i kapasitetsplanlegging og ansvar for verktøy/verktøyutvikling
 • Stillingene skal bidra med kapasitetsfaglig kompetanse i alle Bane NORs prosesser.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Omfattende erfaring fra kapasitetsfaglige og strategiske spørsmål for jernbane
 • Evne til å kommunisere på en pedagogisk måte
 • Evne til å samarbeide og bidra til ønsket kultur
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

 

Personlige egenskaper

 • Evne til å strukturere komplekse problemstillinger, sikre fremdrift og levere resultater
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, både internt i Bane NOR og mot eksterne samarbeidspartnere
 • Evne og vilje til å engasjere, tenke strategisk og handle deretter
 • Evne til å jobbe selvstendig og operativt
 • Høy grad av integritet og gjennomføringsevne
 • Løsningsorientert med sterkt kvalitets- og kostnadsfokus
 • Kjenne deg igjen i våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert

 

Vi tilbyr

 • En sentral og synlig rolle med stor påvirkningskraft
 • Faglig utfordrende stilling hos en viktig samfunnsaktør
 • Sentral beliggenhet nær Oslo S
 • Lønn etter avtale
 • Forsikrings- og pensjonsordninger
 • P.t. personalbillett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Jan Harald Dammen
Telefonnummer: (+47) 91652017

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon