Prosjekteringsledere Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi skaper fremtidens jernbane - vil du være med?

Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner. Stillingene rapporterer til hver sin prosjektsjef. Arbeidssted er Sandvika i sentralt beliggende og moderne lokaler.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen og sammen med E16 Høgkastet-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Vi skal bidra sterkt til at Ringerike blir en vekst-region med rask, trafikksikker og miljøvennlig transport til og fra Oslo på jernbane og veg. Ved ferdigstillelse vil Sandvika være kun 20 korte minutter unna Hønefoss med jernbane. I tillegg skal dette prosjektet knytte øst og vest i Norge tettere sammen. Når prosjektet er ferdig vil vi ha forkortet reisetiden med tog mellom Bergen og Oslo med underkant av en time.

Vi søker 4 prosjekteringsledere som ønsker muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt. På strekningen skal det blant annet planlegges Norges lengste jernbanetunnel og Norges lengste jernbanebruer. Som byggherre legger Bane NOR premissene for hvordan 3D/BIM skal brukes i prosjektet og bransjen - det vil derfor være utstrakt bruk av dette under planlegging og prosjektering. Du vil i tillegg få mulighet til å være med å utforme og styre store totalentrepriser med høye ambisjoner om fremdrift- og kostnadseffektive løsninger.

Arbeidsoppgaver
 • Sikre at de tekniske spesifikasjonene i EPC-kontraktene(e) for strekningen utarbeides med rett innhold og kvalitet, og at de er i henhold til generelle føringer for FRE16 og prosjektbestillingen.
 • Bistå prosjektsjef og prosjektledere i utarbeidelse av store og kompliserte underbygningskontrakter, samt koordinere løsninger og beskrivelse mot øvrige kontrakter i prosjektet
 • Ansvar for utarbeidelse av de tekniske spesifikasjonene i kontraktene
 • Organisere, koordinere, verifisere og følge opp prosjekteringsarbeidet
 • Gjennomføre kontroll av alle tekniske løsninger og kvalitet på utført prosjektering
 • Følge opp rådgiver i prosjekteringsfasen, samt koordinere og kontrollere prosjekteringsarbeidet i utførelsesfasen
 • Koordinering inn mot øvrige prosjekteringsledere og fagansvarlige på de andre strekningene
 • Bistå prosjektsjef og prosjektledere innenfor øvrige oppgaver på strekningen


  I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge gjennomførte arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av ressursdisposisjonsmessige hensyn er nødvendig å gjennomføre

Ønskede kvalifikasjoner
 • Høyere relevant utdannelse innen bygg og anlegg, fortrinnsvis på masternivå
 • 5-10 års relevant erfaring fra ledelse/styring av større anlegg innenfor bygg og anlegg
 • Kunnskap om NTK/NS, bruk av BIM-modell og relevant IT-verktøy
 • Fordel med kunnskap innen prosjektteori minimum tilsvarende nivå 2 i Bane NORs prosjektskole
 • Gode språkkunnskaper på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Tar initiativ, er fleksibel og positiv
 • Jobber strukturert for å oppnå konkrete mål og resultater


  Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse etterleves i organisasjonen

Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • P.t personal billett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Nina Rongved
Telefonnummer: (+47) 91655956
Terje M. Strøm
E-postadresse: strom@linkint.no
Telefonnummer: (+47) 91144511

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon