2 stk prosjekterende innen VA

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. november, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Tønsberg kommune Kommunalteknikk er ansvarlig for en rekke viktige funksjoner innen kommunen – blant annet vei, vann, avløp og overvann.

Kommunalteknikk har til sammen 24 ansatte og holder til i kommunehuset på Revetal, ca 2 mil fra Tønsberg sentrum. Virksomheten har et godt fagmiljø med god kompetanse innen planlegging, prosjektutvikling og prosjektoppfølging.

Stillingene vi ønsker besatt er 2 prosjekterende i 100% fast stilling på hovedsakelig VA. Det er ønskelig med kompetanse på prosjektering av VA-anlegg, men opplæring vil bli gitt, så vi oppfordrer også nyutdannede å søke.

De viktigste arbeidsoppgavene:

 • Prosjektering av VA-anlegg i samarbeid med prosjektleder
 • Innmålinger i felten med GPS
 • Geotekniske vurderinger generellt
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag basert på NS3420
 • Tegning i plan og profil og detaljtegninger ved bruk av DAK-verktøy
 • Noe kontroll under utførelse
 • Revidering av tegninger i utførelsesfasen
 • Kontakt med publikum og næringsliv

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning, helst ingeniør/sivilingeniør. God praktisk erfaring kan kompensere for utdannelse
 • Kunnskap om prinsipper for VA-anlegg
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig norsk
 • Kjennskap til DAK-programmer (AutoCad)
 • Kjennskap til NS3420
 • Gode samarbeidsevner

Personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby:

 • En trygg og faglig interessant stilling
 • Et godt fagmiljø
 • Opplæring gis
 • Konkurransedyktige betingelser med gode pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid med gunstig sommertid
 • Fri parkering

Kontaktpersoner

Bjørnar Sæther
Telefonnummer: +47 33 40 63 06

Hvem er Tønsberg kommune?

Tønsberg ligger i hjertet av Vestfold. Med sin vakre skjærgård, rike kulturliv og sentrale beliggenhet, er Tønsberg et attraktivt sted å bo. Kommunen har 57 000 innbyggere og er i stadig vekst.

Tønsberg kommune er en stor arbeidsgiver med 4500 årsverk. Vi har dyktige og motiverte ansatte som jobber med å løse viktige samfunnsoppgaver. Planverket i kommunen gir føringer for innovativt arbeid.

Kommunen er en IA-virksomhet som legger vekt på samarbeide om et godt og inkluderende arbeidsmiljø.