2 Sommerjobber innen elkraft i 2020

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR Energi leverer og omformer energi fra 50 Hz til 16 2/3 Hz, for hele det elektrifiserte jernbanenettet i Norge. Plan- og prosjektavdelingen utreder, planlegger og bygger omformer- og energiforsyningsanlegg til Norsk jernbane. Vi trenger deg som er interessert i å jobbe med analytiske oppgaver, feilanalyse i kraftsystemet og spennende utviklingsoppgaver innen elkraftteknikk og banestrømforsyning. Bane NOR er den arbeidsgiveren som har de morsomste og mest spennende oppgavene innen norsk elforsyning i dag!Bane NOR Energi holder til i Oslo sentrum.

Arbeidsoppgaver

 • Bygge modell av Bane NORs nett i Power Factory
 • Lage målerapporter basert på høyoppløselige måledata
 • Utføre feilanalyse for utfall av elkraftkomponenter og deler av kraftsystemet
 • Utføre simuleringer for elektrisk belastning pga. togtrafikk
 • Rapportskriving og andre oppgaver

Ønskede kvalifikasjoner

 • 2.-4.-års studenter innen elkraft fra universitet/høyskole
 • God kjennskap til bruk av Power Factory
 • Gjennomført fag som elektriske maskiner og kraftelektronikk
 • Kjennskap til kraftsystem/elkraftkomponenter

Personlige egenskaper

 • Positiv innstilling
 • Nysgjerrig og initiativrik
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • God oppfølging og opplæring av kollegaer
 • Arbeidsplass i Oslo sentrum
 • Fleksibel arbeidstid

I tillegg til søknad og CV ønsker vi at du legger ved vitnemål og attester.

Kontaktpersoner

Eiril Bjørnstad
Leder Planseksjonen
Telefonnummer: +4795103489

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger