2 saksbehandlere i faggruppe regulering, 100% fast stilling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Arkitekt, landskapsarkitekt, byplanlegger, arealplanlegger, ingeniør

Virksomhet regulering og byggesak ivaretar kommunens ansvar etter plan- og bygningsloven og er en av flere virksomheter i seksjon for kultur, miljø og byutvikling. Virksomheten har i dag 25 ansatte fordelt på to faggrupper - byggesak og regulering.

På grunn av behov for økt saksbehandlingskapasitet utlyses 2 stillinger som saksbehandler i 100 % fast stilling.

Faggruppe regulering arbeider med svært varierte og komplekse planleggingsoppgaver innenfor bl.a. byutvikling, boligutvikling, vei- og jernbaneutbygging. Vi ønsker å ansette personer med god og variert planleggingskompetanse og relevant fagbakgrunn. Kunnskap om og erfaring med samordnet bolig-, transport- og arealpolitikk vil bli vektlagt. Erfaring fra saksbehandling og offentlig forvaltning er ønskelig,

Virksomheten har kontorer i et moderne rådhus, og kan tilby et godt fagmiljø og gode kollegaer med ulike profesjoner representert.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

Veiledning, rådgivning og saksbehandling ved utarbeidelse av private og offentlige reguleringsplaner, kommunedelplaner, konsekvensutredninger mv.

Kvalifikasjonskrav

 • Arkitekt, landskapsarkitekt, byplanlegger, arealplanlegger, ingeniør, eller annen relevant høyere utdannelse. Jurist med erfaring innen fagområdet kan søke. Mastergradsnivå forutsettes for alle utdannelser, men kravet kan fravikes ved lang og dokumentert relevant erfaring.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Gode kommunikasjonsevner i forhold til både kolleger og kunder/brukere

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant erfaring fra offentlig eller privat virksomhet
 • Kunnskap om og erfaring med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter
 • Kunnskap om og erfaring med samordnet bolig-, transport- og arealpolitikk

Personlige egenskaper

 • Interesse for areal- og samfunnsutvikling
 • Selvstendighet kombinert med gode samarbeidsevner
 • Strukturert, analytisk og målrettet arbeidsform
 • Serviceinnstilt og positiv holdning
 • Løsningsorientert og fleksibel innstilling

Vi kan tilby

 • Gode pensjonsordninger
 • Variert fagmiljø og kunnskapsrike kolleger.

Lønnsopplysninger

Stillingene lønnes etter nærmere avtale og lønnsfastsettelse.
Fredrikstad kommune praktiserer fleksibel arbeidstid, og arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP.

Søknad sendes

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling benytter kun elektronisk søknadsprosess. Gå inn på  www.fredrikstad.kommune.no, under ledige stillinger/kunngjøringer. Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige stillinger.

Spørsmål om innlogging/søkandsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf: 911 38 789 eller epost: mamo@fredrikstad.kommune.no

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Kontaktpersoner

Anna Auganes
Regulering- og byggesakssjef
Telefonnummer: 41 41 08 03
Ivar Andreas Grønli
Fagleder regulering
Telefonnummer: 95 77 18 50

Hvem er Fredrikstad kommune -?

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!