2 rådgivere/spesialrådgivere - Nytt og ambisiøst innovasjonsprogram «Partnerskap for innovasjon»

Rådgiver/spesialrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Er du offensiv og vil skape radikale innovasjoner for å løse kjente samfunnsutfordringer?

Bli en del av kjerneteamet i «Partnerskapet for innovasjon» i KS

KS Hovedstyre har vedtatt et initiativ for å få til mer helhetlig innovasjon i kommunal sektor – «Partnerskap for Innovasjon». Initiativet kommer som et resultat av et aktivt forarbeid med KS' medlemmer. Partnerskapet skal bidra til at sektoren lykkes med å realisere prioriterte og nødvendige systeminnovasjoner på viktige samfunnsområder som utenforskap, fremtidens velferdsløsninger eller klima og miljø.

Partnerskapet skal bidra til radikalt innovasjonsarbeid sammen med KS' medlemmer, og andre sentrale partnere. I dette ligger et innovasjonsarbeid som er for stort for den enkelte kommune, og som krever samhandling på tvers av sektorer og profesjoner. Målsettingen er å skape verdier og velferd på nye måter som kommer samfunnet og den enkelte innbygger til gode.

Sammen med programdirektør og resten av kjerneteamet vil dere:  

 • ha ansvar for å tilrettelegge og skape konkrete tjenesteinnovasjoner av radikal karakter
 • bidra til konkret gjennomføring av radikale innovasjoner i kommunesektoren
 • ha tett dialog med kommunesektoren for å identifisere behov og løsninger
 • ha tett dialog med aktuelle samarbeidspartnere – ikke minst andre offentlige aktører – for gjennomføring av utvalgte prosjekter
 • gjennom gode prosesser og god dialog sikre at erfaringer fra partnerskapet kommer KS utviklings- og interessepolitiske arbeid til gode

Partnerskapet vil også spille på ressurser både i andre avdelinger innen området, og kompetanse i fagavdelinger i KS for øvrig.

Våre nye rådgivere må kunne vise til erfaring fra tilsvarende prosjektlederroller hvor innovasjon og kompleks omstilling, fortrinnsvis innen offentlig og aller helst kommunal sektor, har vært sentralt. Dere har opparbeidet dere god kompetanse på samspillet mellom kommune og stat, innovasjonsmetodikk og prosjekt-/prosessledelse. Erfaring fra tverrsektorielt arbeid med tjenesteinnovasjon eller radikale innovasjoner er påkrevd.

For å lykkes i stillingen ser vi videre for oss at dere:

 • har erfaring med å jobbe systematisk med komplekse problemstillinger
 • behersker bruken av innovasjonsverktøy og metoder
 • er tydelig og trygg og har sterke relasjonsskapende egenskaper
 • er analytisk, samt evner å se problemstillinger fra helt nye perspektiver, og har vilje til å utfordre eksisterende «sannheter».
 • har meget gode formidlingsevner
 • har erfaring med nettverksarbeid
 • kan vise til konkrete resultater innenfor tjenesteinnovasjon
 • har et internasjonalt nettverk

For den rette vil dette være en unik mulighet til å få jobbe med sentrale og store problemstillinger med nasjonalt fokus, - og store forventninger, både fra egen organisasjon, KS’ medlemmer og myndigheter. Du vil jobbe med svært kompetente og engasjerte innovasjonsmennesker, både internt og eksternt. Kan dere identifiserer dere med KS sine verdier troverdig, relevant, engasjert og samlende er vi sikre på at dere vil trives hos oss!

Partnerskapet er i første omgang en treårig satsning. Programmets rådgivere vil rapportere til programdirektør. Det skal i denne prosessen ansettes to rådgivere. Rådgiverne vil ansettes i et engasjement for perioden og i 100 % stilling.

I KS får dere gode muligheter for personlig og faglig utvikling, gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid og et aktivt, hyggelig og allsidig miljø. Lønn etter avtale. KS er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. En arbeidshverdag hos KS skal være preget av mening, ansvar og utvikling.

For en uforpliktende prat om stillingen eller ved spørsmål se kontaktperson for stillingen.

Søknadsfrist snarest og senest  25.08.19

Kontaktpersoner

Monica Fossnes Petersson
Programdirektør
Telefonnummer: 913 70 560

Hvem er KS - Organisasjonsutvikling og økonomi?

KS' visjon er: "En selvstendig og nyskapende kommunesektor". KS er kommunesektorens organisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer, og KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor. KS arbeider for at medlemmene skal utvikle gode lokalsamfunn med lokalt tilpassede velferdstjenester

Det er satt store ambisjoner for innovasjon i og digital transformasjon av offentlig sektor. De fleste tjenestene til innbyggere leveres i og av kommuner og fylkeskommuner. Kommunesektoren står derfor helt sentralt i de endringene som nå skjer. KS er gitt i ansvar å koordinere og samordne kommunesektorens arbeid på området.

Kommunesektoren utgjør med nær en halv million ansatte en betydelig del av offentlig sektor. Kommunesektoren leverer de fleste innbygger-rettede tjenester og er en viktig aktør i samfunns- og næringsutviklingen i Norge. I møte med fremtidens behov trengs det kunnskapsutvikling, nyskaping og omstilling. Her er det stor vilje til å løfte i flokk i kommunesektoren, i samspill med både staten og privat sektor. I dette arbeidet er KS en viktig medspiller for medlemmene.  I KS område for forskning, innovasjon og digitalisering inngår 4 nyopprettede avdelinger samt en prosjektavdeling – Partnerskap for innovasjon