2 Prosjektledere innen VA og overvann

Stillingene vi ønsker besatt er èn prosjektleder i 100% fast stilling på hovedsakelig VA, og èn prosjektleder i 100% fast stilling på VA/overvann. Sistnevnte vil få hovedansvaret for overvannsprosjektet i sentrum og vil ha bred kontakt med publikum, riksantikvar og næringslivet med flere.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. desember, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Tønsberg kommune Bydrift er ansvarlig for en rekke viktige funksjoner innen kommunen – blant annet vei, vann, avløp og overvann. Bydrift har til sammen 90 ansatte og holder til i Tønsberg rådhus, og på Kilen. Virksomheten har et godt fagmiljø med god kompetanse innen planlegging, prosjektutvikling og prosjektoppfølging. Kommunen har vedtatt en overvannsplan for sentrumsområdene som er utradisjonell og utfordrende.

 

Viktigste arbeidsoppgaver

 •  prosjektleder av VA-anlegg og evt. veianlegg
 •  prosjektleder overvannsprosjekt i sentrum
 •  utarbeidelse av konkurransegrunnlag
 •  oppfølging av økonomi og fremdrift i prosjekter
 •  engasjering og oppfølging av konsulenter
 •  byggeledelse og kontroll under utførelse
 •  utstrakt kontakt med publikum og næringsliv

 

Ønskede kvalifikasjoner

 •  relevant erfaring fra prosjektledelse innen VA-området
 •  relevant utdanning, helst ingeniør/sivilingeniør
 •  gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig
 •  økonomisk forståelse
 •  gode samarbeidsevner

 

Vi kan tilby

 •  en trygg og faglig interessant stilling
 •  et godt fagmiljø
 •  konkurransedyktige betingelser med gode pensjonsordninger
 •  fleksibel arbeidstid med gunstig sommertid
 •  frihet til å forme egen arbeidsdag

Kontaktpersoner

Bjørnar Sæther
konstituert avdelingsleder VA-prosjekt
Telefonnummer: 905 49 404

Hvem er Tønsberg kommune?

Tønsberg kommune er en spennende, moderne og serviceorientert kommune med høyt aktivitetsnivå. En kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Vår administrasjon er organisert i tjenesteproduserende virksomheter med resultatansvar og vide fullmakter. Det skjer mye i Tønsberg. Vi vil være på offensiven! Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte og er i en rivende utvikling innen informasjonsteknologi. Vi søker etter medarbeidere som ønsker å bidra til service, kvalitet, teamarbeid og fleksibilitet. Om vi arbeider på trygg historisk grunn, er vi på jakt etter medarbeidere med nye tanker.