2 ledige stillinger ved fagretning for bygg og anlegg - Stjørdal fagskole

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.

Stjørdal fagskole ligger sentralt i Stjørdal kommune og har ca 80 heltidsstudenter (på dagtid) og ca. 180 studenter i nettbasert deltidsopplæring. Skolen drives administrativt sammen med Ole Vig videregående skole med et samlet elev- og studenttall på ca. 1200. Skolen har også eget studiested ved Fauske videregående skole. 

Stjørdal fagskole tilbyr opplæring innen anlegg-, husbygging-, bergverk-, drift- maskinteknikk og mekatronikk. Skolen har også avtale om opplæringssamarbeid med fagmiljø på Grønland. www.stjordalfagskole.no 

Vi har 2 faste stillinger ved fagretning for bygg og anlegg ledig, begge 100%.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter sivilingeniør eller ingeniør med relevant utdanning og praksis. Det er ønskelig med kompetanse innenfor byggfagene konstruksjon i stilling 1 og innenfor bergfagene i stilling 2.

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner, personlig egnethet samt god IKT-kompetanse tillegges vekt.

Søkere som mangler praktisk-pedagogisk utdanning vil bli vurdert, men tilsetting gjøres i slikt tilfelle på vilkår av at PPU tas innen en avtalt tidsperiode.

Kontaktpersoner

Asgeir Finserås
Telefonnummer: (+47) 74 17 80 89

Hvem er Trøndelag fylkeskommune?

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.