2 klimarådgivere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. mars, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Drammen kommune har høye ambisjoner innen satsing på klima. Kommunestyret har vedtatt at Parisavtalens målsettinger skal oppnås i drammenssamfunnet, og det er bevilget midler til en styrking av kapasitet og kompetanse på klimaspørsmål. Rådmannen har besluttet å opprette en egen virksomhet med ansvar for klima organisert under kommunalsjef for arealplan, klima og miljø. Ved opprettelsen vil virksomheten ha 2 medarbeidere i tillegg til virksomhetsleder. Virksomheten vil få ansvaret for utarbeidelse av kommunens nye klimastrategi, klimabudsjett og klimaregnskap.

Arbeidsoppgaver

Følgende arbeidsoppgaver er tenkt fordelt rådgiverne imellom avhengig av deres kompetanse

 • Bidra til utvikling av klimastrategi
 • Utarbeide klimabudsjett
 • Utarbeide et klimaregnskap som viser sektorvise utslipp i Drammen kommunes virksomheter og Drammen kommune som geografisk område
 • Tertialvis rapportering av klimaregnskapet
 • Samarbeid med interne og eksterne aktører som næringsliv, lag og foreninger, andre kommuner, stat og fylke, kunnskaps- og forskningsmiljøer med mer. 
 • Bidra i kommunens arbeid med bærekraftig klimavennlig by- og tettstedsutvikling
 • Initiere og lede klimarelaterte prosjekter 
 • Holde deg oppdaterte på relevante kilder for søknadsmidler. Søke om midler
 • Andre klimarelaterte oppgaver etter behov

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis master eller tilsvarende. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Kunnskap om klimabudsjett og klimaregnskap (for minst én av stillingene) - (som utfører eller bestiller)
 • God kunnskap på ett eller flere av følgende områder:
  • vurdering av klimatiltak
  • klimaindikatorer 
  • samfunnsøkonomisk analyse 
  • effektberegninger av klimatiltak
  • energieffektivisering eller energianalyser
  • miljøstyring/miljøledelse (sertifisering)
 • Evne til å rådgi og følge opp andre 
 • Erfaring fra/kjennskap til kommunal sektor vil være en fordel
 • Erfaring fra prosjektarbeid/prosessledelse (for minst én av stillingene)
 • God til å formulere deg skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og initiativrik
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe systematisk og langsiktig
 • Ønske om å være en pådriver for et bedre klima
 • Evne til å skape resultater gjennom andre i og utenfor egen organisasjon 

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En kommune med høye ambisjoner 
 • Mulighet til å være med å forme en ny virksomhet
 • Arbeidsplass sentralt i Drammen: Engene 1

Kontaktpersoner

Heming Herdlevær
Kommunalsjef Arealplan og miljø
Mobil: 905 94 674
Siri Marie Skøien
Direktør for folkehelse, helse og miljø
Mobil: 958 15 857

Hvem er Drammen kommune?

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte.