2 faste stillinger som forsker/seniorforsker innen IKT

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

NR er et ledende institutt innen anvendt IKT-forskning med sikkerhet, smarte sensorer, e-inkludering og universell utforming som forskningsområder. Anvendt forskning innen disse områdene innebærer ulike typer oppgaver, for eksempel teoretisk modellering og analyse av IKT-sikkerhet, metodikk for utvikling og testing av universell utforming i IKT-løsninger og analyse og pilotering av smarte systemer for e-helse.

Det siste året har IKT-forskningsavdelingen startet flere nye prosjekter, og vi ønsker nå å styrke avdelingen.

Vi søker personer med:

  • Mastergrad eller doktorgrad innen informatikk eller relaterte realfag
  • Erfaring med systemutvikling og solide kunnskaper i minst ett av programmeringsspråkene Java/C#/C++/Python
  • Interesse for ovennevnte forskningsområder og praktiske anvendelser
  • Interesse for vitenskapelig programmering og maskinlæring
  • Ønske om teoretisk fordypning innen ett eller flere av forskningsområdene
  • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner

Vi søker både nyutdannede og personer med noe arbeidserfaring. Du må være interessert i metoder, anvendelser og oppdragsforskning. Erfaring med prosjektarbeid og andre programmeringsspråk er også en fordel. Kvinner oppfordres til å søke.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr 100 % fast stilling, gode lønnsbetingelser, pensjons- og forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid, 5 uker ferie i tillegg til betalt fri i romjul og påske og egen personalkantine. Gode opplærings- og utviklingsmuligheter i et inspirerende arbeidsmiljø sammen med høykompetente kolleger innen informatikk, statistikk og maskinlæring.

Norsk Regnesentral holder til i Kristen Nygaards hus ved Forskningsparken på Blindern i Oslo. Tiltredelse etter avtale. Vi ser frem til å høre fra deg.

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadsbrev
  • CV
  • Karakterutskrifter fra høyere utdanning
  • Attester

Kontaktpersoner

Kristin S. Fuglerud
Sjefsforsker Universell utforming og e-inkludering,
E-postadresse: kristins@nr.no
Wolfgang Leister
Ass. forskningssjef Smarte sensorer
E-postadresse: wolfgang@nr.no
Bjarte Østvold
Seniorforsker, IKT-sikkerhet
E-postadresse: bjarte@nr.no
Åsmund Skomedal
Forskningssjef DART

Hvem er Norsk Regnesentral?

Norsk Regnesentral (NR) er en uavhengig, ideell og allmennyttig privat stiftelse som utfører oppdragsforskning for næringsliv og offentlige virksomheter både i Norge og internasjonalt. Forskningsområdene er statistisk modellering, maskinlæring, kunstig intelligens og IKT. 

NR er et av Europas største miljøer innen anvendt statistikk. Største anvendelser er petroleum, finans og forsikring, jordobservasjon, klima og miljø, fiskeri og havbruk, helse og bildeanalyse. Innen IKT arbeides det med informasjonssikkerhet, universell utforming og smarte sensorer. Instituttet har 85 ansatte.