2 elkraftoperatørerer til trafikkstyringssentralen Oslo

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker 2 elkraftoperatører til trafikkstyringssentralen i Oslo. Våre elkraftoperatører har ansvar for overvåking og betjening av tekniske installasjoner som er tillagt den enkelte sentral. Høy kvalitet på overvåkning og betjening av tekniske installasjoner ved elkraftsentralene er viktig for å kunne oppnå sikker og punktlig trafikkavvikling, tilfredse kunder og økt konkurransekraft.

 Kunde- og trafikkdivisjonen har ansvaret for den samlede trafikkstyringen for det offentlige jernbanenettet i Norge. I dette inngår styringen av elkraft. Fra 01.01.2020 er det 3 trafikkstyringssentraler i Norge lokalisert i Bergen, Trondheim og Oslo. Trafikkstyringssentralen i Oslo består av til sammen ca. 150 togledere, toginformatører og elkraftoperatører som arbeider side om side.  

Elkraftsentralen er pt. døgnkontinuerlig betjent. Arbeidet er organisert i en treskiftsordning og du inngår i den til enhver tid gjeldende vaktordning. Du får opplæring ved elkraftsentralen og god kjennskap til Bane NOR sitt kontaktledningsanlegg. Det forutsettes at man består praktisk prøve på de tekniske anleggene etter at opplæring er gitt.  

Trafikkstyringssentral Øst er lokalisert sentralt i Oslo, og i løpet av 2021 flytter sentralen til nytt lokale i Oslo sentrum.

Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er: Åpen - Respektfull - Engasjert - Nytenkende

Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.  Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.  

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge. 

Arbeidsoppgaver

 • Styre og overvåke Bane NORs høyspenningsanlegg
 • Ivareta funksjonen Leder for kobling
 • Betjene skjermbaserte, elektroniske operativsystemer og foreta feilsøking
 • Utarbeide koblingsplaner, koblingsordre og godkjenne elsikkerhetsplaner
 • Styre og overvåke 220 volts tilførselslinjer og datakommunikasjonslinjer
 • Overvåke alarmfunksjoner for særskilte el–installasjoner på høyhastighetsstrekninger og i tunneler

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev energimontør, fagbrev KL montør eller elkraftingeniør
 • Erfaring fra drift og/eller overvåkning av høyspenningsnett er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Engasjert og opptatt av å bidra til et godt faglig og sosialt miljø
 • Evne til å koordinere, arbeide selvstendig og beholde roen
 • Arbeider godt under press
 • Evne til samarbeid og kommunisere på tvers av fagmiljøer

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljø
 • Gode muligheter for etter og videreutdanning
 • Pensjon og gruppelivsforsikring
 • Personalbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Kjell Egil Bernstrøm
Togdriftsleder Oslo
Telefonnummer: 91669019

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon