2 Byggesaksbehandlere - Byggesak

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Skedsmo og Lillestrøm er i en rivende utvikling. Lillestrøm ligger 10 min. fra Oslo sentrum, og skal vokse til regional by i en av Norges mest spennende regioner. Kommune og næringsliv satser sterkt på å utvikle en bærekraftig by med vekt på urbanitet og kvalitet, en by som skal være god å bo i, å jobbe i, å handle i og å oppleve og treffe mennesker i. 

Teknisk sektor i Skedsmo kommune har ca. 147 årsverk og er organisert i følgende avdelinger: Plan- og bygningsavdelingen, Geodataavdelingen, Driftsavdelingen og Kommunalteknisk avdeling. Arbeidssted er rådhuset, som ligger 2 minutters gange fra Lillestrøm stasjon.  

Utlysningen gjelder 2 stillinger som byggesaksbehandler for 100 % fast ansettelse på Plan- og bygningsavdelingen, Seksjon byggesak utvikling. Skedsmo kommune er i sterk vekst med spennende oppgaver som byutvikling og fortetting, og vi har derfor behov for å styrke kompetansen og kapasiteten på Plan- og bygningsavdelingen. Vi søker etter erfarne byggesaksbehandlere med snarlig tiltredelse. Disse vil bli en del av et tverrfaglig miljø med høy kompetanse på avdelingen. 

Plan- og bygningsavdelingen har hovedansvar for kommunens byutvikling og arealplanlegging, samferdselsplanlegging samt behandling av byggesaker. Lillestrøm og Skedsmo står foran store, spennende og utfordrende utviklingsoppgaver som kommunen trenger dedikerte medarbeidere til å gjennomføre. Avdelingen innehar bred og høy faglig kompetanse der samhandling står sterkt.

Arbeidsoppgaver

Byggesaksbehandling med hovedvekt på kvartalsutbygging og større byggeprosjekter, politiske saksfremlegg, estetiske vurderinger, veiledning, forhåndskonferanser mv., samt deltagelse i endringsarbeid, prosjektarbeid og utvikling/fornying av avdelingen. 

Estetikk, byggeskikk og miljøhensyn er sentrale temaer i byggesaksbehandlingen. Samhandling og utvikling står også sentralt for at vi skal oppnå gode og fremtidsrettede resultater.

Kvalifikasjoner

Høyskoleutdanning i form av sivilingeniør/ingeniør, sivilarkitekt/arkitekt, jurist, statsviter, arealplanlegger eller annen relevant kompetanse, og med relevant bakgrunn og praksis. Erfaring med komplekse byggesaker vil bli foretrukket. 

Personlige egenskaper og holdninger vektlegges.

Vi ønsker at du 

 • Er serviceinnstilt og kommuniserer svært godt muntlig og skriftlig 
 • Kan arbeide selvstendig og ta ansvar 
 • Liker teamarbeid og samarbeid med andre avdelinger og sektorer 
 • Vil bidra til gjensidig læring og kompetanseheving

Vi tilbyr

 • Høykompetent og bredt faglig miljø 
 • Arkitektfaglig og juridisk miljø 
 • Svært godt sosialt miljø 
 • Utviklingsmuligheter 
 • Konkurransedyktig lønn 
 • Moderne IT-verktøy og gode systemer 
 • God pensjons- og forsikringsordning Bedriftshelsetjeneste 
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Hvem er Skedsmo kommune?

Skedsmo kommunes viktigste oppgave er å utvikle et godt lokalsamfunn og levere gode tjenester til våre innbyggere. Våre ansatte er den viktigste ressursen for å nå disse målene. 

Sammen med Fet og Sørum er vi i gang med å bygge Lillestrøm kommune, som etableres 1.1.2020. Lillestrøm kommune vil ha 87.500 innbyggere, noe som gjør oss til en av de største kommunene i landet. En større kommune vil bety at vi får større fagmiljøer på en rekke områder, noe som vil styrke både den enkeltes utvikling og tjenestene vi skal levere. Dette vil forsterkes gjennom en tverrfaglig organisering og fokus på samarbeid på tvers.