100 % stilling som ingeniør innen VA-ledningskart

Ingeniør i 100% stilling innen fagområdet vann og avløp (VA) i kombinasjon med oppmåling med snarest mulig tiltredelse.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. juli, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi trenger deg som

Har eksamen fra høgskole/universitet innen fagområdene VA-teknikk og/eller oppmåling. Annen relevant utdanning innen fagområdet vil også bli vurdert. Det er også ønskelig med arbeidserfaring innen arbeidsområdet. Har fullført og bestått minimum Norskprøve nivå B1 for minoritetsspråklige søkere, men kan fravikes dersom du kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi ønsker at du:

 • Er faglig dyktig, positiv, serviceinstilt, strukturert, personlig egnet og viser fleksibilitet i forhold til oppgaver.
 • Har god etisk praksis, både i arbeid med brukere og i samarbeid med kollegaer.
 • Er en teamarbeider og lagspiller som kan bidra til at andre også lykkes, i tillegg til å ha evne til å arbeide selvstendig samt ta ansvar for egne vurderinger.
 • Er full av gode og kreative ideer som kan være med å bidra til gode løsninger.

Dine viktigste arbeidsoppgaver

Stillingen har hovedarbeidsoppgave med drift og oppdatering av kommunens elektroniske ledningskartsystem for vann og avløp. Dette omfatter også oppmåling for tiltak i kommunal regi, samt behandling av innmålingsdata fra private entreprenører. I stillingen inngår også publikumsservice og saksbehandling som innen fagområdet VA Drift. Det kan også etter en tid i stillingen være aktuelt å delta i overordnet vaktordning innen området VA Drift.

Litt om oss:

Stillingen er tilknyttet Drift- og utbyggingstjenesten, som er en selvstendig resultatenhet innen kommunen. Drift- og utbyggingstjenesten har ansvaret for planlegging, utbygging og drift innen områdene:

 • Vann og avløp
 • Renovasjon
 • Kommunale veg- og trafikkanlegg
 • Kommunale park- og idrettsanlegg
 • Kommunal parkeringsordning

Drift- og utbyggingstjenesten forvalter innen disse områdene et driftsbudsjett på ca 200 mill. kr. Til å produsere gode tjenester innen disse områdene er vi 65 ansatte fordelt på ingeniører, oppsynsmenn og fagarbeidere. Vi har mange interessante samfunnsoppgaver og har fokus på samarbeid, tilgjengelighet og kvalitet.

I Harstad kommune får du:

En spennende jobb der du kan vokse og utvikle deg i godt og sosialt arbeidsmiljø, med stor takhøyde. Stor selvstendighet og innflytelse i diskusjoner og utvikling samt spennende utfordringer sammen med dyktige og imøtekommende kollegaer. Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger. Om du får kostnader i forbindelse med flytting, dekkes flytteutgifter i henhold til kommunens reglement. Alle ansatte i Harstad kommune medvirker til kontinuerlig forbedring i arbeidsprosessene på avdelingene og omsetter kommunens felles verdiplattform (åpenhet, respekt, engasjement, ansvarlighet, læring og utvikling) til praksis i egen hverdag.

Søknaden sendes:

Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling). Det er desverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju.

Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, ta kontakt med vår personalservice på tlf: 77 02 61 58 / 77 02 61 56 / 77 02 61 61. I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet.

Kontaktpersoner

Are Edgar Stenkjær
Overingeniør
Svein Arne Johansen
Enhetsleder
Telefonnummer: +47 913 06 210
Trond Dischington
Fagkoordinator

Hvem er Harstad kommune?

Drift- og utbyggingstjenesten har ansvaret for planlegging, utbygging og drift innen områdene:

 • vann og avløp
 • renovasjon
 • kommunale veg- og trafikkanlegg
 • kommunale park- og idrettsanlegg
 • kommunal parkeringsordning

Drift- og utbyggingstjenesten forvalter innen disse områdene et driftsbudsjett på ca 135 mill. kr. Til å produsere gode tjenester innen disse områdene er vi 65 ansatte fordelt på ingeniører, oppsynsmenn og fagarbeidere. Vi har mange interessante samfunnsoppgaver og har fokus på samarbeid, tilgjengelighet og kvalitet.