100% fast stilling som ingeniør kommunalteknikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. desember, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vi søker etter en pålitelig og motivert medarbeider med god kompetanse og et sterkt engasjement innenfor kommunaltekniske problemstillinger.  Stillingen har sine hovedoppgaver er innenfor vann- og avløp, men ved behov også oppfølging av veioppgaver.

Ansvarsområdene i stillingen er forvaltning, drift og vedlikehold av anlegg, saksbehandling, kunde- og leverandøroppfølging samt økonomi- og fakturaoppfølging.

Vi ønsker oss en offensiv og utviklingsorientert medarbeider, som liker å jobbe i team og som kan samarbeide og samhandle med andre både interne og eksterne. Stillingen har et tydelig delansvar for at VVA anleggene forvaltes, driftes og vedlikeholdes på en bærekraftig- og kostnadseffektiv måte. En av stillingens hovedoppgaver er å understøtte operativ drift og sikre god arbeidsflyt og utvikling av kompetanse på tvers. Du må med andre ord være kundevennlig og pålitelig og følge opp både mennesker og saker på en etterrettelig og tillitsvekkende måte.

Vann- og avløpsanleggene består blant annet av ca. 190 km vannledninger, 136 km avløpsledninger, 3 vannforsyningsanlegg og nesten 80 pumpestasjoner. Vi produserer ca. 3,5 millioner liter vann hver dag til kommunens innbygger og næringsliv. For å sikre leveringssikkerhet og pålitelighet i VA nettet renoverer og fornyer vi eldre ledningsnett og anlegg for over 6 millioner årlig, og gjør ny investeringer etter hvert som det utvikles nye bolig- og næringsprosjekter. Veianleggene består av ca. 135 km kommunale veier og ca. 1500 veilys, som skal følges opp på best mulig måte innenfor tildelte rammer.

Vi tilbyr en spennende jobb i et godt fagmiljø i en kommune det er godt å bo i, med en natur det er lett å bli glad i!

Arbeidsoppgaver

 • Støtte til drift- og vedlikeholds personell
 • Deltakelse og faglig støtte i kommunens prosjekter
 • Prosjektering og planlegging
 • Saksbehandling, kundekontakt og tilrettelegging for egenproduksjon
 • Vedlikehold av ledningskartverk, herav noe innmåling
 • Oppfølging av innkjøp og bestillinger
 • Ansvar for rapportering
 • Superbruker på våre IT-støttesystem for styring, driftsovervåking, driftsprosesser og anleggsdatabase
 • Utvikle og forbedre eksisterende arbeidsprosesser

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på ingeniør/teknisk fagskole nivå innenfor relevant fagområde
 • Erfaring innenfor stillingens hovedoppgaver og ansvarsområder
 • Erfaring i bruk og implementering av IT- støtteverktøy
 • Gode samhandlings- og samarbeidsevner
 • Kunde- og forbedringsorientert
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Kunnskap om offentlig saksbehandling er en fordel
 • Sertifikat klasse B

Personlige egenskaper

 • Du må ha et stekt fokus på HMS
 • Du må være resultat- og forbedringsorientert
 • Du må evne å utvikle og gjennomføre
 • Du må ha evne til å ta selvstendige beslutninger
 • Du må ha en praktisk tilnærming og jobbe godt i team
 • Du må kunne kommuniserer godt – muntlig og skriftlig
 • Du må være engasjert og like å dele kunnskap
 • Du må være inkluderende og bidra til et godt arbeidsmiljø

Stillingen krever ikke politiattest 

Vi tilbyr

 • Gode muligheter til faglig utvikling i en spennende bransje
 • Mange nye utfordringer og varierte arbeidsdager
 • Teamarbeid med tett kobling mellom ingeniør og fagarbeider
 • Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger
 • Brønnøy kommune er en IA- bedrift

Generell info

Språkkunnskaper: Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet)

Ansettelse: Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.

Intervju: Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.

Offentlighet: Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknad sendes: Alle som søker, må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)

Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden.

Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

Kontaktpersoner

Ole Bjørn Nilsen
Mobil: 905 87 856

Hvem er Brønnøy kommune?

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia - midt i landet - med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til fjell og innland med gode muligheter for friluftsliv.

Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fly, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig hurtigruteanløp