100% fast byggesaksbehandler

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. juni, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ved virksomhetsområde Plan- og teknisk er det ledig stilling som byggesaksbehandler. 

 

Arbeidsoppgaver: 

 • Saksbehandling av byggesaker etter plan- og bygningsloven, politisk og administrativt, samt andre saker innenfor virksomhetens arbeidsområde. 
 • Forhåndskonferanser 
 • Tilsyn og ulovlighetsoppfølging 
 • Informasjon og kundebehandling 

 

Kvalifikasjoner: 

 • Relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå 
 • God kunnskap og erfaring med saksbehandling etter plan- og bygningsloven 
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Gode IKT- ferdigheter inkludert bruk av digitale kart-verktøy 
 • Må ha førerkort kl. B 

Tilfredsstillende politiattest kreves 

Lang realkompetanse kan kompensere for formalkompetanse. 

 

Egenskaper: 

 • Evne til å arbeide selvstendig og effektivt 
 • Engasjert og løsningsorientert 
 • Gode samarbeidsevner 
 • Serviceinnstilt 

 

Vi tilbyr: 

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø 
 • Tverrfaglig kompetansemiljø 
 • Kommunal pensjons- og forsikringsordning 
 • Fleksitid 

 

Lønn- og arbeidsforhold iht. gjeldene lov- og avtaleverk for kommunal sektor 

Forlenget søknadsfrist: 26.06.2017 

 

Søknadsskjema: 

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema for ledige stillinger. 

Sel kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn. 

Gode pensjonsordninger . Sel kommune er en IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jfr. offentlighetslovens § 25. 

Mottatte kopi av attester og vitnemål vil ikke bli returnert. 

Kontaktpersoner

Ola Næprud
Virksomhetsleder

Hvem er Sel kommune?

Sel kommune med ca. 6000 innbyggere ligger midt i Gudbrandsdalen med kort avstand til landets flotteste og mest besøkte nasjonalparker og elver. Kommune- og regionsenteret Otta er et viktig samferdselsknutepunkt for vei og jernbane. Otta har bystatus. Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter er lokalisert på Otta, og kommune er vertskommune for flere interkommunale tjenester. Kommunen har en betydelig reiselivs- og opplevelsesnæring med utgangspunkt i Rondane, Heidal og Sjoa elv. Kommunen er inne i en spennende utvikling med blant annet  kraftutbygging og videreutvikling av Otta som regionsenter og kollektivknutepunkt.