10 stillinger som senior-/prosjekt-/ingeniører og -arkitekter

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. februar, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Utlyste stillinger er plassert i avdeling for byggeprosjekter og blir plassert i enhet ved tilsetning.

Vil du jobbe med utfordrende oppgaver i et spennende og tverrfaglig miljø? 
Vil du skaffe deg viktig erfaring og etterspurt kompetanse innen offentlig regelverk for oppføring av byggetiltak og videreutvikling av eiendommer? 
Har du høyere utdannelse eller dokumentert, relevant erfaring? 
Vil du være med på å utforme Oslos bygningsmiljø? 

Avdeling for byggeprosjekter består av 5 enheter som behandler alle typer byggesøknader. Avdelingen utøver brukerveiledning, søknadsbehandling og klagesaksbehandling. 

Vi har følgende stillinger ledig:

2 faste stillinger som prosjektarkitekt 
2 faste stillinger som prosjektingeniør fra 01.04.2017.
1 vikariat som prosjektingeniør framai/juni med varighet i ca. 1 år.

3 faste stillinger som seniorarkitekt 
1 vikariat som senioringeniør fra mai/juni med varighet i ca. 1 år.
1 vikariat som seniorarkitekt fra snarest til 31.12.2017.

Ta med deg originale attester og vitnemål ved innkalling til intervju.

I tilfelle internt opprykk kan det bli ledig andre tilsvarende stillinger. Oppgi i søknaden om dette er aktuelt.

 

Arbeidsoppgaver

 • Informere og veilede brukerne 
 • Saksbehandle byggesøknader, herunder klagesaker 
 • Bidra i utvikling av gode faglige prosesser
 • Seniormedarbeiderne skal i tillegg gi faglig støtte til ansatte og ledere

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet/høyskole eller tilsvarende innenfor et av avdelingens fagområder: sivilarkitekt, bygningsingeniør, samfunnsgeograf, landskapsarkitekt, arealplanlegger og jurist
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • For seniorstillingene: Innsikt i plan- og bygningslovgivningen og bred arbeidserfaring er et krav 
 • For prosjektstillingene: Innsikt i plan- og bygningslovgivningen og bred arbeidserfaring er en fordel 
 • Det er ønskelig med kjennskap til og interesse for arkitekturfaglige tema som byutvikling, arkitektur og bokvalitet
 • Dokumenterte resultater og god relevant praksis kan oppveie for manglende formell utdanning

Egenskaper

 • Analytisk, systematisk og målbevisst 
 • Helhetsforståelse, løsningsorientert og strukturert 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Serviceinnstilling og evne til å arbeide godt både selvstendig og i gruppe med andre 
 • Takle høyt tempo og komplekse oppgaver 
 • Resultatorientert
 • Evne til og aktivt ønske om å formidle kunnskap innen fagfeltet, er nødvendig for seniorstillingene

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Interessante faglige utfordringer
 • Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø 
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger 
 • Fleksitid 
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden, i organiserte grupper og/eller i eget treningsrom 
 • Lyse kontorlokaler i åpent landskap, sentralt i Oslo 
 • Lønnstrinn fra 41 til 46 for prosjektstillingene som tilsvarer fra kr 520 800 til kr 571 100 pr. år
 • Lønnstrinn fra 48 til 53 for seniorstillingene som tilsvarer fra kr 593 500 til kr 650 500 pr. år

 

Kontaktpersoner

Ane Eline Øby
Avdelingskoordinator
Telefonnummer: (+47) 234 90 926
Lisbeth Nordli
Enhetsleder

Hvem er Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten?

Plan- og bygningsetaten har ansvaret for kommunens kart-, plan- og byggesakstjenester. Hos oss samarbeider ca. 500 fagpersoner om å planlegge, utvikle og ta vare på Norges største og mest komplekse by, Oslo. Vi vil ha en arbeidsplass med et mangfold som gjenspeiler befolkningen i byen vår. Derfor oppfordrer vi alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Vi vil legge til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Les mer om Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten og se flere ledige stillinger