1 fast stilling som seniorrådgiver i avdeling sikkerhet, beredskap og miljø

Stråletrygg hverdag - forsvarlig strålebruk og godt strålevern

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. mars, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Seksjon internasjonal atomsikkerhet
Statens strålevern har omfattende aktivitet ved å være rådgiver for UD i internasjonale spørsmål på områdene atomsikkerhet og ikke-spredning. Et prioritert område er Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene (atomhandlingsplanen). Formålet med atomhandlingsplanen er å støtte opp om konkrete tiltak som bidrar til redusert risiko for alvorlige ulykker med konsekvenser for Norge. Andre oppgaver er å hindre at radioaktivt og spaltbart materiale kommer på avveier. Russland og Ukraina er fokusområder, men aktiviteter i andre FSU land er også innbefattet.
Seksjonens hovedoppgaver er å ivareta rådgivningsoppgaver for særlig Utenriksdepartementet, følge opp internasjonale fora og konvensjoner som Norge er tilsluttet, følge opp konkrete oppgaver i atomhandlingsplanen.

Arbeidsoppgaver
Hovedoppgavene vil være knyttet til oppfølging av Strålevernets arbeid for å oppnå målsettingene i atomhandlingsplanen. Dette innbefatter bl.a. å initiere og følge opp Strålevernets aktiviteter spesielt i Russland og Ukraina. Stillingen byr på interessante og varierte arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og hyggelig arbeidsmiljø. Stillingen vil innebære en del reisevirksomhet.

Kvalifikasjoner
Det er et krav om høyere utdanning på høgskole- eller masternivå. Utdanning og /eller erfaring fra ett eller flere av områdene atomsikkerhet, strålevern, ikke-spredning i forhold til nukleært materiale og reaktorteknologi vil være et krav for stilling. Vi er ute etter en erfaren medarbeider som helst har god kjennskap til det internasjonalt arbeid for å bidra til økt atomsikkerhet. Erfaring fra internasjonalt samarbeid vil være et krav. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk vil være viktig og kjennskap til russisk vil være en fordel. Evne til å arbeide strukturert og selvstendig vil bli vektlagt. Vi søker en person som kan jobbe selvstendig og initiere nye aktiviteter i samarbeid med myndigheter i relevante samarbeidsland.

Vi tilbyr

  • spennende utfordringer i en trivelig avdeling med kompetente medarbeidere
  • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
  • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
  • Statens strålevern er en IA-bedrift

Praktiske opplysninger
Stillingene lønnes etter statens regulativ som seniorrådgiver kr. 570000 - kr. 610000 per år. For en særlig godt kvalifisert søker kan det være aktuelt med høyere lønn.

Tiltredelse: etter avtale.

Arbeidssted: Statens stråleverns hovedkontor ved Østerås, Bærum.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Seksjonssjef Ingar Amundsen Ingar.Amundsen@nrpa.no, telefon 920 46 233 eller avdelingsdirektør Per Strand Per.Strand@nrpa.no telefon 901 13 898.

 

Søknadsfrist: 10. mars 2017
Søknaden merkes:  62-3/17
CV etter mal på vår nettside (www.nrpa.no) skal fylles ut og legges ved søknaden. Den vil bli brukt til utvidet søkerliste.

Kontaktpersoner

Ingar Amundsen
Seksjonssjef
E-postadresse: Ingar.Amundsen@nrpa.no
Telefonnummer: (+47) 920 46 233
Per Strand
Avdelingsdirektør
E-postadresse: per.strand@nrpa.no
Telefonnummer: (+47) 901 13 898

Hvem er Statens strålevern ?

Statens strålevern er landets fagmyndighet og direktorat på området strålevern, miljø og atomsikkerhet. Strålevernet har ansvar for den nasjonale atomberedskapen. Strålevernet leder og er sekretariat for Kriseutvalget for atomberedskap, som er den nasjonale beredskapsorganisasjonen på tvers av sektorene. Strålevernet har 125 ansatte og hovedkontor på Østerås i Bærum. For mer informasjon om Statens strålevern, se www.nrpa.no