Sweco Norge

Om Sweco

 Ingen vet nøyaktig hvordan fremtiden blir. Én ting er likevel sikkert: Vi møter den best med engasjement og nysgjerrighet, og vi må fortsette å spille hverandre gode. Sweco er for alle som vil forme fremtidens byer og samfunn. 

Fremtiden kan kanskje virke fjern for mange, men hos Sweco er den i høyeste grad til stede.

Elektroingeniør Imran Mir, 4 år i Sweco
Se våre ledige stillinger
Stilling ledig:

Senior rådgiver VA

Sweco har omfattende virksomhet innen VA-faget, og våre rundt 120 VA-medarbeidere gjennomfører årlig en rekke store og små prosjekter for myndigheter og private aktører over hele landet. Vi venter stor etterspørsel etter våre VA-tjenester, og ser go...

Søknadsfrist: 30. juni, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Rådgiver VA Prosess

Sweco har omfattende virksomhet innen VA-faget, og våre rundt 120 VA-medarbeidere gjennomfører årlig en rekke store og små prosjekter for myndigheter og private aktører over hele landet. De kommende årene vil en mengde vannbehandlingsanlegg og avløps...

Søknadsfrist: 30. juni, 2018

Se stillingen »

Akkurat nå...

 ... jobber våre byggingeniører med innemiljøet ved et nytt sykehus som skal stå klart for å ta imot pasienter om fem år. Les om hvordan vi gjør nye Haugesund sykehus grønt,

…utreder våre trafikkingeniører en ny t-banelinje som vil forenkle kollektivreiser for titusener av passasjerer om ti år. Les om hvordan vi former Bergen og knytter bydelene sammen

prosjekterer og realiserer vi en ny bydel hvor det blir attraktivt å bo og arbeide. Les om hvordan vi setter retningen for det grønne skiftet i Norden

Gjennom prosjektene jeg jobber med kan jeg bidra til å gjøre våre omgivelser grønnere og vakrere, og til bedre sosiale arenaer og møteplasser.

Landskapsarkitekt MNLA Cecilie Kure, 10 år i Sweco
Se alle våre ledige stillinger
Stilling ledig:

Fagspesialist vann og avløp

Sweco har omfattende virksomhet innen VA-faget, og våre rundt 120 VA-medarbeidere gjennomfører årlig en rekke store og små prosjekter for myndigheter og private aktører over hele landet. Vi venter stor etterspørsel etter våre VA-tjenester, og ser god...

Søknadsfrist: 10. august, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Prosjekt- og byggeleder

Ved regionskontoret i Narvik er vi 36 ansatte med allsidig kompetanse innen byggkonstruksjon, geo- og anleggsteknikk, arealplanlegging, VA-teknikk, samferdsel og prosjekt- og byggeledelse. Vi har ett svært godt arbeidsmiljø, i sentralt beliggende lok...

Søknadsfrist: 15. august, 2018

Se stillingen »

Sweco er Europas største rådgivende ingeniør

 Hvert år gjennomfører vi prosjekter i 70 land over hele verden. Vi er 14 500 medarbeidere i Nord-Europa som jobber tett med kundene våre og sørger for at vi har bærekraftige bygg, effektiv infrastruktur og tilgang til strøm og rent vann.

Vi er der kundene våre er. Og alle våre kunder skal erfare at vi forstår dem og hvilke behov de har. Samtidig er vi bare summen av ekspertisen, erfaringen og engasjementet vårt. Og alle som jobber i Sweco påvirker sluttresultatet på sin måte. Derfor er det avgjørende at vi tiltrekker og holder på de beste – samtidig som vi tilrettelegger for at alle i Sweco lykkes, uansett hvor forskjellige vi er.

For litt over to år siden gikk jeg fra reklamebransjen og inn i Sweco, og overgangen har vært fantastisk. Jeg får lov til å jobbe med prosjekter som er med på å fornye og løfte samfunnet, og det er både lærerikt og spennende. Samtidig er det masse flinke kolleger jeg kan lære av, som gjør at jeg kan kommunisere det de driver med i informasjonsfilmer og visualiseringer for Sweco og våre kunder.

Seniorrådgiver i visualisering Eirik Kirkaune, 2 år i Sweco
Se alle våre ledige stillinger
Stilling ledig:

Senior rådgivende ingeniør VA

Sweco har omfattende virksomhet innen VA-faget, og våre rundt 120 VA-medarbeidere gjennomfører årlig en rekke store og små prosjekter for myndigheter og private aktører over hele landet. Vi venter stor etterspørsel etter våre VA-tjenester, og ser god...

Søknadsfrist: 10. august, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Prosjekteringsleder/konstruktør for vannkraft og trafostasjoner

Stillingsbeskrivelse Etter å ha bygget opp markedsposisjonen vår i hundre år, er vi klare til å ta deg imot. Du brenner for energiprosjekter og er en ambisiøs rådgiver med erfaring innen vannkraft og trafostasjoner. Nå har du lyst til å utvikle deg ...

Søknadsfrist: 15. august, 2018

Se stillingen »

Har du også blikket rettet mot fremtiden?

 Fordi jobben vår handler om å møte fremtidens utfordringer må vi alltid ligge foran. For å klare det må vi hele tiden utvikle og forbedre oss. Derfor jobber vi systematisk med kompetanseutvikling.

Sweco er en fleksibel arbeidsplass, og det er stor åpenhet for at de ansatte selv kan ta initiativ i saker de brenner for. Utviklingsmulighetene er store i Sweco og de anstrenger seg for å forstå dine behov til å lykkes i jobben man gjør.

Imran Mir
Se alle våre ledige stillinger

Dette er Sweco Norge

Se livet på innsiden »
Følg oss på LinkedIn »
Se mulighetene hos oss »
Telefon:
67 12 80 00
E-post:
post@sweco.no
Etablert:
1889
Antallansatte:
14 500
Stilling ledig:

Senior Rådgiver VA ledningsnett

Sweco har omfattende virksomhet innen VA-faget, og våre rundt 120 VA-medarbeidere gjennomfører årlig en rekke store og små prosjekter for myndigheter og private aktører over hele landet. Vi venter stor etterspørsel etter våre VA-tjenester, og ser god...

Søknadsfrist: 30. juni, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

SHA-koordinator Oslo

Sweco har PA som eget tjenesteområde og har samlet medarbeidere som arbeider med dette fagområdet i egne avdelinger og grupper. Vi selger rådgivertjenester innen prosjekt- og byggeledelse og SHA samt prosjekteringsledelse og BIM-koordinering. Vi er p...

Søknadsfrist: 01. september, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Prosjektstyrer

Sweco har PA som eget tjenesteområde og har samlet medarbeidere som arbeider med dette fagområdet i en egne avdelinger og grupper.Vi selger rådgivertjenester innen prosjekteringsledelse, BIM-koordinering og modellering samt prosjekt- og byggeledelse ...

Søknadsfrist: 01. september, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Landskapsarkitekt

Stillingsbeskrivelse Sweco Molde har sitt kontor i Julsundvegen 47 B hvor det i dag sitter 14 medarbeidere. Våre ansatte er fordelt innen fagene arealplanlegging, landskapsarkitektur, vegplanlegging, vann og avløp, akustikk og brann. Molde-kontoret ...

Søknadsfrist: 30. juni, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Arealplanlegger

Stillingsbeskrivelse Sweco Molde har sitt kontor i Julsundvegen 47 B hvor det i dag sitter 14 medarbeidere. Våre ansatte er fordelt innen fagene arealplanlegging, landskapsarkitektur, vegplanlegging, vann og avløp, akustikk og brann. Molde-kontoret ...

Søknadsfrist: 30. juni, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vegplanlegger/-ingeniør

Stillingsbeskrivelse Sweco Molde har sitt kontor i Julsundvegen 47 B hvor det i dag sitter 14 medarbeidere. Våre ansatte er fordelt innen fagene arealplanlegging, landskapsarkitektur, vegplanlegging, vann og avløp, akustikk og brann. Molde-kontoret ...

Søknadsfrist: 30. juni, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Senior planlegger og arkitekt

Swecos kontor på Vækerø i Oslo teller rundt 450 medarbeidere. Her vil du finne deg lett til rette blant faglig sterke, sosiale og hyggelige kolleger. I avdeling Samfunnsplanlegging Oslo er vi ca. 45 kolleger som jobber med fagene Plan, Landskap og T...

Søknadsfrist: 25. juni, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Gruppeleder VA

Sweco har et sterkt fagmiljø innenfor Vann og Avløp bestående av ca. 110 medarbeidere. Ved Sweco i Sarpsborg er vi 30 medarbeidere i et hyggelig, uformelt og flerfaglig miljø. Våre fagområder er byggeteknikk, bygningsfysikk, brannteknikk, samferdsel,...

Søknadsfrist: 10. august, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Senior Rådgiver bygg

Sweco Stavanger teller rundt 100 engasjerte medarbeidere. Her vil du møte et godt og motiverende arbeidsmiljø som legger vekt på ansvarlighet, kompetanse og gode relasjoner.  For tiden jobber vi med en mengde spennende og innovative prosjekter, blan...

Søknadsfrist: 28. juni, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Senior rådgiver VA Prosess

Sweco har omfattende virksomhet innen VA-faget, og våre rundt 120 VA-medarbeidere gjennomfører årlig en rekke store og små prosjekter for myndigheter og private aktører over hele landet. Det vil i årene fremover være stor aktivitet knyttet til planle...

Søknadsfrist: 30. juni, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Prosjektdirektør og senior prosjektleder VA

Stillingsbeskrivelse Vann og avløp er et stort investeringsområde i Norge i dag og vil være det i lang tid fremover. Det er derfor mange pågående og planlagte prosjekter som gir Sweco store muligheter for å sikre store oppdrag innen VA. Vi opplever...

Søknadsfrist: 30. juni, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Prosjektdirektør og senior prosjektleder VA

Vann og avløp er et stort investeringsområde i Norge i dag og vil være det i lang tid fremover. Det er derfor mange pågående og planlagte prosjekter som gir Sweco store muligheter for å sikre store oppdrag innen VA.Vi opplever økende oppdragsmengde o...

Søknadsfrist: 10. august, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Prosjektdirektør og senior prosjektleder VA

Vann og avløp er et stort investeringsområde i Norge i dag og vil være det i lang tid fremover. Det er derfor mange pågående og planlagte prosjekter som gir Sweco store muligheter for å sikre store oppdrag innen VA.Vi opplever økende oppdragsmengde o...

Søknadsfrist: 30. juni, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Senior Geotekniker

Swecos kontor i Ski består i dag av over 80 medarbeidere som arbeider med byggeteknikk, elektro, VVS, samfunnsplanlegging, vei, vann- og avløpsteknikk og prosjekt- og byggeledelse. Vi holder til i tidsriktige, fine kontorlokaler i Jernbaneveien midt ...

Søknadsfrist: 31. august, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Prosjekterende jernbaneelektro - lavspent og kontaktledning

Stillingsbeskrivelse Swecos hovedkontor på Vækerø i Oslo teller rundt 450 medarbeidere. Vår avdeling Vei og bane har 30 ansatte som arbeider med spennende oppgaver i samferdselsmarkedet sammen med en rekke andre av Swecos faggrupper. Vi har et tett ...

Søknadsfrist: 30. juni, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Jernbaneingeniør/sporplanlegger - sivilingeniør/ingeniør

Swecos hovedkontor på Vækerø i Oslo teller rundt 450 medarbeidere. Vår avdeling Vei og bane har 30 ansatte som arbeider med spennende oppgaver i samferdselsmarkedet sammen med en rekke andre av Swecos faggrupper. Vi har tett samarbeid med Swecos svær...

Søknadsfrist: 30. juni, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Prosjektdirektør og senior prosjektleder VA

Stillingsbeskrivelse Vann og avløp er et stort investeringsområde i Norge i dag og vil være det i lang tid fremover. Det er derfor mange pågående og planlagte prosjekter som gir Sweco store muligheter for å sikre store oppdrag innen VA. Vi opplever...

Søknadsfrist: 30. juni, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Sivilingeniør/ingeniør til veiprosjektering

Sweco Innlandet består av kontorer på Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Totalt er vi 81 medarbeidere fordelt på fagene bygg, prosjektadministrasjon, vann og avløp, miljø, veg, takst og TI (elektro, VVS og RITB). Vi arbeider med et bredt spekter av prosje...

Søknadsfrist: 30. juni, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Veiplanlegger - sivilingeniør/ingeniør

Swecos hovedkontor på Vækerø i Oslo teller rundt 450 medarbeidere. Vår avdeling Vei og bane har 30 ansatte som arbeider med spennende oppgaver i samferdselsmarkedet sammen med en rekke andre av Swecos faggrupper. Vei-gruppen i Oslo består av 15 svær...

Søknadsfrist: 30. juni, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vegplanlegger/-ingeniør

Sweco Trondheim har sitt kontor i Professor Brochs gate 2 (Miljøbygget i Teknobyen) hvor vi i dag sitter om lag 165 medarbeidere. Våre ansatte er fordelt på 3 avdelinger Energi, Bygg og Infra, hvor veg naturlig tilhører avdeling Infra. Avdelingen bes...

Søknadsfrist: 30. juni, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Arealplanlegger

Sweco Trondheim har sitt kontor i Professor Brochs gate 2 (Miljøbygget i Teknobyen) hvor vi i dag sitter om lag 165 medarbeidere. Våre ansatte er fordelt på 3 avdelinger Energi, Bygg og Infra, hvor arealplanleggerne naturlig tilhører avdeling Infra. ...

Søknadsfrist: 30. juni, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Prosjektleder byggprosjekter

Stillingsbeskrivelse Sweco har PA som eget tjenesteområde og har samlet medarbeidere som arbeider med dette fagområdet i egne avdelinger og grupper. Vi selger rådgivertjenester innen prosjekt- og byggeledelse og SHA samt prosjekteringsledelse og BIM...

Søknadsfrist: 01. september, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Arealplanlegger

Sweco Trondheim har sitt kontor i Professor Brochs gate 2 (Miljøbygget i Teknobyen) hvor vi i dag sitter om lag 165 medarbeidere. Våre ansatte er fordelt på 3 avdelinger Energi, Bygg og Infra, hvor arealplanleggerne naturlig tilhører avdeling Infra. ...

Søknadsfrist: 30. juni, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Hydrolog / hydraulikker

Swecos hovedkontor på Vækerø i Oslo teller rundt 450 medarbeidere. Vår miljøgruppe består av 20 miljørådgivere med variert bakgrunn og alder som jobber innenfor små og store prosjekter både som fagressurser og prosjektledere. Typiske oppdrag er blant...

Søknadsfrist: 30. juni, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Landskapsarkitekt

Swecos kontor på Vækerø i Oslo teller rundt 450 medarbeidere. Her vil du finne deg lett til rette blant faglig sterke, sosiale og hyggelige kolleger. I avdeling Samfunnsplanlegging Oslo er vi ca. 45 kolleger som jobber med fagene Plan, Landskap og T...

Søknadsfrist: 25. juni, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Senior rådgiver VA (overvann og modellering)

Sweco Bergen er Vestlandets største rådgiver og en arbeidsplass med lange tradisjoner, sterk lokal forankring og et ekte engasjement for lokalmiljøet. Vi er over 250 ansatte som arbeider i nye og inspirerende kontorer på Fantoft i Bergen. Her vil du ...

Søknadsfrist: 30. juni, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Senior vegplanlegger

Sweco Stavanger er en arbeidsplass med lange tradisjoner og lokal forankring. Vår virksomhet er preget av et arbeidsmiljø som legger vekt på ansvarlighet, kompetanse og gode relasjoner. Vi har det gøy på jobb og blir stadig utfordret gjennom våre pro...

Søknadsfrist: 30. juni, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Fagspesialist landskapsarkitektur

Stillingsbeskrivelse Sweco Bergen er Vestlandets største rådgiver og en arbeidsplass med lange tradisjoner, sterk lokal forankring og et ekte engasjement for lokalmiljøet. Vi er over 250 ansatte som arbeider i nye og inspirerende kontorer på Fantoft...

Søknadsfrist: 30. juni, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Geotekniker

Stillingsbeskrivelse Swecos kontor i Tromsø har over 40 ansatte i et hyggelig, uformelt og flerfaglig miljø. Vi bygger nå opp et geoteknikkmiljø i samarbeid med vårt kontor i Narvik som er engasjert i små og store tverrfaglige energi, - infrastruktu...

Søknadsfrist: 30. juni, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Rådgivende ingeniør byggeteknikk

Sweco er en betydelig leverandør av rådgivingstjenester til offentlige og private kunder i Sogn og Fjordane.Sweco Sogn og Fjordane har kontor i Førde. Vi er organisert som del av Region Bergen, som er Vestlandets største rådgiver med over 250 dyktige...

Søknadsfrist: 30. juni, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Fagspesialister veiplanlegging Bergen

Sweco Bergen er Vestlandets største rådgiver og en arbeidsplass med lange tradisjoner, sterk lokal forankring og et ekte engasjement for lokalmiljøet. Vi er over 250 ansatte som arbeider i nye og inspirerende kontorer på Fantoft i Bergen. Her vil du ...

Søknadsfrist: 30. juni, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Senior vegplanlegger Bergen

Sweco i Bergen er en arbeidsplass med lange tradisjoner og lokal forankring. Vi er stolte av å være den største rådgiveren på Vestlandet. Vi har vært med å bygge og utvikle vårt rådgivermiljø i mange tiår og har et ekte engasjement for vårt lokalmilj...

Søknadsfrist: 30. juni, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Fagspesialist vann og avløp

Sweco Bergen er Vestlandets største rådgiver og en arbeidsplass med lange tradisjoner, sterk lokal forankring og et ekte engasjement for lokalmiljøet. Vi er over 250 ansatte som arbeider i nye og inspirerende kontorer på Fantoft i Bergen. Her vil du ...

Søknadsfrist: 30. juni, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Rådgivende ingeniør bygningsfysikk

Swecos kontor på Vækerø i Oslo teller rundt 450 medarbeidere. Her vil du finne deg lett til rette blant faglig sterke, sosiale og hyggelige kolleger. I avdeling Bygg og anlegg i Oslo er vi ca. 85 medarbeidere. Sweco har et sterkt fagmiljø innen bygn...

Søknadsfrist: 28. juni, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Elektrorådgiver

Swecos kontor på Vækerø i Oslo teller rundt 450 medarbeidere. Her vil du finne deg lett til rette blant faglig sterke, sosiale og hyggelige kolleger som legger vekt på ansvarlighet, kompetanse og gode relasjoner. Som vår nye elektrorådgiver vil du b...

Søknadsfrist: 29. juli, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Ingeniør/prosjektmedarbeider elektro

I Sweco Mandal er vi 20 meget dyktige kolleger som har kompetanse innen prosessdesign, mekanikk og elektrotekniske disipliner. Vi jobber med prosjekter innenfor områdene prosess, farmasi, næringsmiddel og metallurgi. Hos oss vil du møte et godt og m...

Søknadsfrist: 28. juni, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Branningeniør/rådgiver

Swecos kontor på Vækerø i Oslo teller rundt 450 medarbeidere. Her vil du møte et godt og motiverende arbeidsmiljø som legger vekt på ansvarlighet, kompetanse og gode relasjoner. Nå leter vi etter en branningeniør som kan bidra i vårt allerede sterke ...

Søknadsfrist: 01. august, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Gruppeleder Geoteknikk

Er du en engasjert og erfaren geotekniker med lederambisjoner? Da har vi rollen for deg! Vi kan tilby en spennende lederstilling i ett av Norges voksende geoteknikkmiljøer. Som gruppeleder får du gode forutsetninger for å utvikle teamet ditt faglig ...

Søknadsfrist: 15. august, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

VVS-rådgiver

Swecos kontor på Vækerø i Oslo teller rundt 450 medarbeidere. Her vil du finne deg lett til rette blant faglig sterke, sosiale og hyggelige kolleger som legger vekt på ansvarlighet, kompetanse og gode relasjoner.Som vår nye VVS-rådgiver vil du bli en...

Søknadsfrist: 29. juli, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Erfaren rådgivende ingeniør konstruksjonsteknikk bygg

Swecos avdeling Bygg og anlegg i Oslo teller rundt 85 medarbeidere. Innen konstruksjonsteknikk bygg er vi ca. 40 dyktige kolleger i avdelingen fordelt på våre kontorer i Oslo og Drammen. Vi har stor pågang av spennende prosjekter og ønsker å styrke ...

Søknadsfrist: 27. juni, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Erfaren rådgivende ingeniør konstruksjonsteknikk bygg

Swecos kontor på Vækerø i Oslo teller rundt 450 medarbeidere. Her vil du finne deg lett til rette blant faglig sterke, sosiale og hyggelige kolleger. I avdeling Bygg og anlegg i Oslo er vi ca. 85 medarbeidere. Innen konstruksjonsteknikk bygg arbeide...

Søknadsfrist: 27. juni, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Senior landskapsarkitekt

Sweco Bergen er Vestlandets største rådgiver og en arbeidsplass med lange tradisjoner, sterk lokal forankring og et ekte engasjement for lokalmiljøet. Vi er over 250 ansatte som arbeider i nye og inspirerende kontorer på Fantoft. Her vil du møte et g...

Søknadsfrist: 30. juni, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Senior Rådgiver Byggeteknikk/Konstruktør

Sweco har et sterkt fagmiljø innenfor konstruksjonsteknikk med over 200 ansatte. Vi har sentral godkjenning innen prosjektering og kontroll av prosjektering for konstruksjonsteknikk i tiltaksklasse 3. Vi har fokus på optimale løsninger, og arbeider f...

Søknadsfrist: 15. august, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Ingeniør/sivilingeniør VA

Stillingsbeskrivelse Ved vårt kontor på Steinkjer er vi 36 medarbeidere i et hyggelig, uformelt og flerfaglig miljø. Vårt VA-miljø teller 4 medarbeidere, som er engasjert i små og store tverrfaglige energi-, infrastruktur- og byggprosjekter. Vi sama...

Søknadsfrist: 30. juni, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Senior Geotekniker

Sweco har et sterkt fagmiljø innenfor geoteknikk og ingeniørgeologi med ca. 50 medarbeidere. Ved vårt kontor i Sarpsborg er vi 30 medarbeidere i et hyggelig, uformelt og flerfaglig miljø. Våre fagområder er byggeteknikk, bygningsfysikk, brannteknikk,...

Søknadsfrist: 10. august, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Senior Rådgiver VA

Sweco har omfattende virksomhet innen VA-faget, og våre rundt 120 VA-medarbeidere gjennomfører årlig en rekke store og små prosjekter for myndigheter og private aktører over hele landet. Vi venter stor etterspørsel etter våre VA-tjenester, og ser god...

Søknadsfrist: 30. juni, 2018

Se stillingen »