Rambøll

Rambøll – samfunnsrådgiveren

Rambøll er en global samfunnsrådgiver innen Bygg & arkitektur, Samferdsel & byutvikling, Energi, Vann, Miljø & helse og Management consulting. I Norge er vi 1500 medarbeidere fordelt på 15 kontorer, fra Alta i nord til Kristiansand i sør. På verdensbasis har vi totalt 16 500 medarbeidere fordelt på 300 kontorer i 35 land.

Se alle ledige stillinger

Et verdidrevet selskap

Rambøll ble grunnlagt i 1945 av Børge Johannes Rambøll og Johan Georg Hannemann. Fra starten hadde de to ingeniørene en klar filosofi med fokus på trivsel hos medarbeidere og bærekraftig samfunnsutvikling. Våre grunnleggeres filosofi er ført videre og preger i dag vår identitet, verdier og måten vi leverer våre tjenester på.

Rambøll er eid av stiftelsen Rambøll Fonden. Det innebærer at overskuddet vårt føres tilbake i selskapet heller enn å gå til aksjonærer, og sikrer en langsiktig og selvstendig utvikling av selskapet, medarbeiderne våre og lokalsamfunnene vi jobber for.  

Les mer her

Samfunnsrådgiver

Som samfunnsrådgiver er Rambøll opptatt av å skape inspirerende og bærekraftige løsninger som skal gi rom for vekst og utvikling, og som er det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet ellers. 

Sammen med våre kunder jobber vi for å skape bærekraftige samfunn hvor mennesker og natur kan blomstre. Med vår kombinasjon av teknisk ekspertise og sosioøkonomisk innsikt leverer vi varige strukturer, ressurseffektive løsninger og gode lokalmiljøer for nåtiden og fremtiden. 

Å jobbe for oss

I Rambøll får du bruke og utvikle ekspertisen din med mål om å bygge et mer bærekraftig samfunn. Du blir en del av et tverrfaglig miljø hvor ingeniører, arkitekter og konsulenter samarbeider for de beste løsningene. Sammen gjør vi en forskjell.

Løsningene våre er helt avhengig av kreativiteten, innsikten og integriteten til de som jobber her. Derfor ønsker vi individuelle forskjeller velkommen, og vi ser at team satt sammen av mennesker med ulik faglig og personlig bakgrunn er et godt utgangspunkt for å skape inspirerende løsninger.

Vi strekker oss langt for å sikre at medarbeiderne våre er engasjerte og trives i jobben, både profesjonelt og sosialt. I den årlige medarbeiderundersøkelsen vår scorer vi 4.05 av 5 mulige på engasjement. 85 prosent vil anbefale Rambøll som arbeidsgiver.

Humørgruppa arrangerer sosiale og sportslige aktiviteter for og i lag med kollegaer. Ettersom jeg er en sosial og utadvendt person har det vært både riktig og viktig for meg å legge til rette for at vi alle har det bra og har et tilbud som passer til alle!

Gina Marie Qvale, konsulent og utviklingsleder, Rambøll
Les mer her

Tidlig karriere

Enten du er student, nyutdannet eller i starten av karrieren din finner du mange muligheter hos oss. Når du starter hos oss, går du gjennom et eget introduksjonsseminar hvor du lærer mer om hva det vil si å være en rambøller. 

Flere av våre kontorer har egne «Ung i Rambøll»-grupper, og vi har etablert en ordning for kompetansedeling gjennom junior-seniorsamarbeid. 

I Rambøll er det mange med lang fartstid og høy kompetanse, tilrettelegging av junior-seniorsamarbeid har gjort at jeg har hatt en bratt læringskurve og håndtert mye ansvar fra dag én.

Gina Marie Qvale, konsulent og utviklingsleder, Rambøll
Les mer her

Utviklingsmuligheter

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs! Derfor er den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Når du starter hos oss blir du satt rett i arbeid på utfordrende prosjekter, med stadig mer ansvar. Samtidig får du støtte og hjelp fra både kolleger og lederen din, slik at du hele tiden lærer og utvikler deg faglig.
 

En del av strategien vår er at vi skal tilby ulike karriereveier og investere i opplæring og kursing av medarbeiderne våre. Det øker kompetansen din – og den totale kompetansen til selskapet. 

Når du jobber i Rambøll arbeider du i et globalt selskap, med kolleger fra hele verden. Mange av oss jobber på internasjonale prosjekter og noen får mulighet til å jobbe i utlandet. 

Jeg startet med en sommerjobb i Rambøll i 2007 og i dag er jeg avdelingsleder. Rambøll er en arbeidsplass der det er stort rom for å vokse, og hvis man er et «ja»-menneske og griper de mulighetene som byr seg, kan man nå langt.

Marion Trøan, avdelingsleder Vann, Rambøll
Les mer her

Bærekraft

Hos Rambøll har tanken om bærekraft vært en viktig del av vårt verdigrunnlag og forretningsdrift helt siden selskapet ble grunnlagt i 1945. Rambøll skal være et selskap som går foran med bærekraftig drift, både ved å inspirere men også utfordre både våre kunder og ansatte til å ta mer bærekraftige valg. Rambøll ble i 2020, som første selskap i Norge, sertifisert iht. FNs 17 bærekraftmål. Vi er også medlem og UN Global Compact, verdens største bærekraftinitiativ rettet mot bedrifter, og Skift, næringslivets klimaledere. Rambøll stiller seg bak utslippsmålene i Parisavtalen og har satt vitenskapsbaserte mål for våre CO2- utslipp i tråd med 1,5 graders målet. Det betyr 46% reduksjon av utslipp innen 2030. Vi har også signert Grønnvaskingsplakaten. 

Gjennom vår rolle som samfunnsrådgiver jobber vi med å kutte klimagassutslipp i våre prosjekter, samtidig som vi ivaretar naturen og menneskers behov. Gjennom vårt innovasjonsprogram har vi utviklet flere spennende produkter for å lykkes med dette, som for eksempel Fuelsave, et verktøy for  veidesign gjør det mulig å ta bedre avgjørelser for å minimere energi, drivstoff og karbonutslipp ved design av nye veier. Vår ombruksportal Rehub bidrar til å gjøre ombruk av byggematerialer enklere og mer tilgjengelig. Vi har også utviklet Sustainablity dialogue tool for å gjøre det enklere for våre kunder å ta bevist forhold til bærekraft i sine byggeprosjekter. Dette er bare noen av sertifiseringene og verktøyene du vil lære mer om hvis du blir en del av gjengen vår, og har du nye ideer så vil din stemme bli hørt. Vi søker også prosjekter der bærekraft er en viktig faktor, slik som Equinor’s flytende solcelleanlegg, Freyr battercelleifabrikk og Quantafuels anlegg for gjenvinning av plast.

Les mer her

Rom for innovasjon

En bærekraftig fremtid krever innovative løsninger. Ved å tenke nytt og smart har vi muligheten til å endre hvordan vi håndterer de store utfordringene i dagens samfunn, som luftforurensing, trafikkflyt, avfallshåndtering og klimaendringer.

Nettopp derfor tar vi innovasjon på alvor. Ambisjonen vår er å bli en digital markedsleder i våre bransjer. For å klare dette tester og vurderer vi stadig nye metoder, konsepter og teknologiske muligheter, som kan gi økt verdi og forbedre løsningene våre.

Det jeg synes er så bra i Rambøll er at det er så mange utrolig smarte og digitale kolleger, og at vi har en konsernledelse som har bestemt at digitalisering skal være helt på toppen av agendaen. Det er en innovasjonsinfrastruktur i Rambøll som jeg tror kan måle seg med de beste i klassen globalt.

Eirik Storaas Kristoffersersen, BIM Lead for Samferdsel & byutvikling, Rambøll
Les mer her

Innovasjonsportal

I Rambøll er innovasjon og digitalisering satt i system blant annet med en egen innovasjonsportal som ble lansert i april 2020. Her kan alle ansatte bidra med innspill og ideer. 

Et av innspillene som har vært igjennom hele prosessen fra ide til lansering, er en løsning Rambøll har døpt Truss Solver. Det er en egen parametrisk fagverksmodell som utvikles gjennom scripting i programmet Grasshopper. Ved å kjøre verktøyet en times tid, klarte vi å hente ut en løsning som sparte et prosjekt i regi av Drammen havn for om lag seks millioner kroner.

Det er mange kloke hoder i Rambøll, og mange sitter med gode ideer de aldri gjør noe med. Portalen er et verktøy der alle ansatte enkelt kan gå inn og registrere sine ideer som videre blir fulgt opp av tilhørende utviklingsleder.

Patrick Mahieu, Digitalisering- og innovasjonsleder Bygg, Rambøll
Les mer her

Dette er Rambøll

Tittel
Facebook »
LinkedIn »
Hjemmeside »
Telefon:
22 51 80 00
E-post:
firmapost@ramboll.no
Etablert:
1945
Antall ansatte:
15 500
Stilling ledig:

Miljørådgiver

Bli en del av vår avdeling for Sustainable buildings  Som vår nye miljørådgiver blir du en del av avdeling for Sustainable buildings. Dette er en nyetablert avdeling som går inn som en sentral del i Rambølls nye strategi, Partner for Sustainable Cha...

Søknadsfrist: 22. mai, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Senior Prosjektleder Industri

Stillingsbeskrivelse Rambøll har lansert ny strategi for de neste 4 årene, «The  Partner for Sustainable Change». Vi har identifisert fire områder hvor samfunnets behov, kundekrav og vår kompetanse alle sammen konvergerer. De er områder hvor vi kan ...

Søknadsfrist: 12. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Seksjonsleder Bygg

Stillingsbeskrivelse Rambøll har nå lansert ny strategi for de neste 4 årene, «The Partner for Sustainable Change». Vi ble også i 2020 det første rådgiverselskapet i verden som ble sertifisert etter FNs 17 bærekraftsmål. I Rambøll jobber vi aktivt m...

Søknadsfrist: 30. mai, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Nyutdannet VVS-ingeniør

Stillingsbeskrivelse Vil du være med å endre byggebransjen? Som ingeniør i våre prosjekt har vi mulighet til å påvirke en mer bærekraftig utvikling av våre byggemetoder. Rambøll søker nå en nyutdannet, dyktig og fremtidsrettet VVS-ingeniør til vår a...

Søknadsfrist: 29. mai, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Nyutdannet elektro-ingeniør

Stillingsbeskrivelse Vil du være med å endre byggebransjen? Som ingeniør i våre prosjekt har vi mulighet til å påvirke en mer bærekraftig utvikling av våre byggemetoder. Rambøll søker nå en nyutdannet, dyktig og fremtidsrettet elektro-ingeniør til v...

Søknadsfrist: 29. mai, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Brann og sikkerhetsrådgiver som brenner for faget

Stillingsbeskrivelse I Oslo er vi en gjeng brannrådgivere som ønsker oss en ny kollega for å løfte branngruppen ytterligere. Hos oss har vi et bra spenn i både alder og spesialkompetanse, her har vi både «superseniorer» og unge, fremadstormende bran...

Søknadsfrist: 14. august, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

ITB ansvarlig / teknisk prosjektleder

Stillingsbeskrivelse I Trondheim sitter det en gjeng med ITB’ere, prosjekt- og prosjekteringsledere som ønsker seg en ny kollega for å løfte avdelingen ytterligere. Hos oss kan du møte både "superseniorer" og unge, fremadstormende prosjektledere. Fe...

Søknadsfrist: 23. mai, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Seksjonsleder Trafikksikkerhet og ITS

Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse og erfaring innen trafikksikkerhet og/eller skilt og ITS, ledelse og kundebehandling i en stilling hvor du leder et av Norges ledende miljøer innen trafikksikkerhet og skilt hvor vi finner løsninger som...

Søknadsfrist: 31. mai, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Seksjonsleder Transportmodeller og Samfunnsøkonomi

Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse og erfaring innen transportmodeller og/eller samfunnsøkonomi, ledelse og kundebehandling i en stilling hvor du leder et av Norges ledende miljøer innen beregning av hvordan vi kan løse fremtidens behov ...

Søknadsfrist: 31. mai, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

HR Business Partner

Job description We invite you to bring your engagement and strong business skills  into play as you contribute to Ramboll’s development together with the management team you are supporting and the rest of the HR team. To succeed in this role you mus...

Søknadsfrist: 29. mai, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Takstmenn innenfor verditakst og tilstandsrapportering ved boligsalg, samt skadetakst

Stillingsbeskrivelse Vi inviterer deg til å ta i bruk din sterke fagkunnskap innen verditaksering og tilstandsrapportering ved boligsalg, samt skadetakst i en stilling. Primært søker vi nå etter en sertifisert takstmann innenfor bolig verdi og tilst...

Søknadsfrist: 01. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Energirådgiver

Stillingsbeskrivelse Har du erfaring som energirådgiver i bygg? Har du lyst til å jobbe med komplekse og ambisiøse miljøprosjekter? Da vil vi ha deg med på vårt team! Bli en del av vår avdeling for Sustainable buildings  Som vår nye energirådgiver...

Søknadsfrist: 22. mai, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Financial Project Coordinator

Stillingsbeskrivelse Er du nyutdannet, i ferd med og avlutte din mastergrad eller har noen få års praksis?  Ønsker du å lære mer om prosjekter og økonomisk prosjektoppfølging? Inviting bright minds Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertise...

Søknadsfrist: 21. mai, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Skape løsninger som hjelper våre kunder og samfunnet?

Stillingsbeskrivelse Hvordan skaper vi bærekraftige bygg, anlegg og byområder som kan håndtere framtidige klimaendringer, som ikke skaper forurensning til resipienter i vann og i jorden og som har en infrastruktur som sikrer transport av trygt vann ...

Søknadsfrist: 29. mai, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Byggesaksbehandler

Stillingsbeskrivelse Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse innenfor plan- og bygningsrett/byggesaksbehandling og eiendomsjus i en stilling hvor du vil jobbe med rådgiving i tidlig fase, videre i gjennomføringen og helt frem til sluttføring...

Søknadsfrist: 01. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Rådgivende ingeniør VA

Stillingsbeskrivelse Rambølls vannavdeling i Bergen ønsker å styrke fagmiljøet og trenger flere dyktige vannrådgivere som kan bidra til utvikling av bærekraftig infrastruktur i Norges byer og tettsteder. Rambøll har vunnet mange store rammeavtaler f...

Søknadsfrist: 30. mai, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

: HSEQ Coordinator (m/f/d)

Job description Hamburg, Hannover, Essen, Germany We invite you to bring your skills and passion for HSEQ into play as you actively contribute to keep our HSEQ system in operation . To succeed in this role you must have experience with HSEQ work an...

Søknadsfrist: 28. mai, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Ingeniør vann, VA-Ledningsinfrastruktur

Stillingsbeskrivelse Rambøll Vann Trondheim vokser stadig og søker nå etter flere medarbeidere til å planlegge og utarbeide gode tekniske løsninger innenfor vann- og avløpsteknikk. Vann- og avløpsnettet har aldri før hatt et større behov for utbedr...

Søknadsfrist: 01. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Global division Unit Manager Healthcare Norge

Stillingsbeskrivelse Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse og ambisjoner som leder av divisjon Healthcare i Norge. For å lykkes i jobben er det avgjørende at du har et strategisk, innovativt og forretningsorientert tankesett, samt et innbl...

Søknadsfrist: 29. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Energi- og miljørådgiver

Hvordan skaper vi bærekraftige bygg som tåler fremtidens klima og produserer mer enn de forbruker? Hvordan kommer vi fram til bedre løsninger som er holdbare, ikke sløser med ressurser og ivaretar menneskers livskvalitet? Vi ser etter en person som d...

Søknadsfrist: 31. mai, 2022

Se stillingen »