Rambøll

Rambøll – samfunnsrådgiveren

Rambøll er en global samfunnsrådgiver innen Bygg & arkitektur, Samferdsel & byutvikling, Energi, Vann, Miljø & helse og Management consulting. I Norge er vi 1500 medarbeidere fordelt på 15 kontorer, fra Alta i nord til Kristiansand i sør. På verdensbasis har vi totalt 16 500 medarbeidere fordelt på 300 kontorer i 35 land.

Se alle ledige stillinger

Et verdidrevet selskap

Rambøll ble grunnlagt i 1945 av Børge Johannes Rambøll og Johan Georg Hannemann. Fra starten hadde de to ingeniørene en klar filosofi med fokus på trivsel hos medarbeidere og bærekraftig samfunnsutvikling. Våre grunnleggeres filosofi er ført videre og preger i dag vår identitet, verdier og måten vi leverer våre tjenester på.

Rambøll er eid av stiftelsen Rambøll Fonden. Det innebærer at overskuddet vårt føres tilbake i selskapet heller enn å gå til aksjonærer, og sikrer en langsiktig og selvstendig utvikling av selskapet, medarbeiderne våre og lokalsamfunnene vi jobber for.  

Lenketekst

Samfunnsrådgiver

Som samfunnsrådgiver er Rambøll opptatt av å skape inspirerende og bærekraftige løsninger som skal gi rom for vekst og utvikling, og som er det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet ellers. 

Sammen med våre kunder jobber vi for å skape bærekraftige samfunn hvor mennesker og natur kan blomstre. Med vår kombinasjon av teknisk ekspertise og sosioøkonomisk innsikt leverer vi varige strukturer, ressurseffektive løsninger og gode lokalmiljøer for nåtiden og fremtiden. 

I 2020 ble Rambøll Norge som første norske virksomhet og første rådgivende ingeniørvirksomhet i verden sertifisert etter FNs 17 bærekraftsmål. Omtrent 50 prosent av Rambølls bruttoinntekt kommer fra prosjekter som direkte støtter oppunder én eller flere av de 169 delmålene.

Å jobbe for oss

I Rambøll får du bruke og utvikle ekspertisen din med mål om å bygge et mer bærekraftig samfunn. Du blir en del av et tverrfaglig miljø hvor ingeniører, arkitekter og konsulenter samarbeider for de beste løsningene. Sammen gjør vi en forskjell.

Løsningene våre er helt avhengig av kreativiteten, innsikten og integriteten til de som jobber her. Derfor ønsker vi individuelle forskjeller velkommen, og vi ser at team satt sammen av mennesker med ulik faglig og personlig bakgrunn er et godt utgangspunkt for å skape inspirerende løsninger.

Vi strekker oss langt for å sikre at medarbeiderne våre er engasjerte og trives i jobben, både profesjonelt og sosialt. I den årlige medarbeiderundersøkelsen vår scorer vi 4.05 av 5 mulige på engasjement. 85 prosent vil anbefale Rambøll som arbeidsgiver.

Humørgruppa arrangerer sosiale og sportslige aktiviteter for og i lag med kollegaer. Ettersom jeg er en sosial og utadvendt person har det vært både riktig og viktig for meg å legge til rette for at vi alle har det bra og har et tilbud som passer til alle!

Gina Marie Qvale, konsulent og utviklingsleder, Rambøll
Les mer her

Tidlig karriere

Enten du er student, nyutdannet eller i starten av karrieren din finner du mange muligheter hos oss. Når du starter hos oss, går du gjennom et eget introduksjonsseminar hvor du lærer mer om hva det vil si å være en rambøller. 

Flere av våre kontorer har egne «Ung i Rambøll»-grupper, og vi har etablert en ordning for kompetansedeling gjennom junior-seniorsamarbeid. 

I Rambøll er det mange med lang fartstid og høy kompetanse, tilrettelegging av junior-seniorsamarbeid har gjort at jeg har hatt en bratt læringskurve og håndtert mye ansvar fra dag én.

Gina Marie Qvale, konsulent og utviklingsleder, Rambøll
Les mer her

Utviklingsmuligheter

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs! Derfor er den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Når du starter hos oss blir du satt rett i arbeid på utfordrende prosjekter, med stadig mer ansvar. Samtidig får du støtte og hjelp fra både kolleger og lederen din, slik at du hele tiden lærer og utvikler deg faglig.
 

En del av strategien vår er at vi skal tilby ulike karriereveier og investere i opplæring og kursing av medarbeiderne våre. Det øker kompetansen din – og den totale kompetansen til selskapet. 

Når du jobber i Rambøll arbeider du i et globalt selskap, med kolleger fra hele verden. Mange av oss jobber på internasjonale prosjekter og noen får mulighet til å jobbe i utlandet. 

Jeg startet med en sommerjobb i Rambøll i 2007 og i dag er jeg avdelingsleder. Rambøll er en arbeidsplass der det er stort rom for å vokse, og hvis man er et «ja»-menneske og griper de mulighetene som byr seg, kan man nå langt.

Marion Trøan, avdelingsleder Vann, Rambøll
Les mer her

Rom for innovasjon

En bærekraftig fremtid krever innovative løsninger. Ved å tenke nytt og smart har vi muligheten til å endre hvordan vi håndterer de store utfordringene i dagens samfunn, som luftforurensing, trafikkflyt, avfallshåndtering og klimaendringer.

Nettopp derfor tar vi innovasjon på alvor. Ambisjonen vår er å bli en digital markedsleder i våre bransjer. For å klare dette tester og vurderer vi stadig nye metoder, konsepter og teknologiske muligheter, som kan gi økt verdi og forbedre løsningene våre.

Det jeg synes er så bra i Rambøll er at det er så mange utrolig smarte og digitale kolleger, og at vi har en konsernledelse som har bestemt at digitalisering skal være helt på toppen av agendaen. Det er en innovasjonsinfrastruktur i Rambøll som jeg tror kan måle seg med de beste i klassen globalt.

Eirik Storaas Kristoffersersen, BIM Lead for Samferdsel & byutvikling, Rambøll
Les mer her

Innovasjonsportal

I Rambøll er innovasjon og digitalisering satt i system blant annet med en egen innovasjonsportal som ble lansert i april 2020. Her kan alle ansatte bidra med innspill og ideer. 

Det er mange kloke hoder i Rambøll, og mange sitter med gode ideer de aldri gjør noe med. Portalen er et verktøy der alle ansatte enkelt kan gå inn og registrere sine ideer som videre blir fulgt opp av tilhørende utviklingsleder.

Patrick Mahieu, Digitalisering- og innovasjonsleder Bygg, Rambøll
Les mer her

Et av innspillene som har vært igjennom hele prosessen fra ide til lansering, er en løsning Rambøll har døpt Truss Solver. Det er en egen parametrisk fagverksmodell som utvikles gjennom scripting i programmet Grasshopper. Ved å kjøre verktøyet en times tid, klarte vi å hente ut en løsning som sparte et prosjekt i regi av Drammen havn for om lag seks millioner kroner. 

Les mer om prosjektet her

Dette er Rambøll

Tittel
Facebook »
LinkedIn »
Hjemmeside »
Telefon:
22 51 80 00
E-post:
firmapost@ramboll.no
Etablert:
1945
Antall ansatte:
15 500
Stilling ledig:

Senior Prosjektledere og prosjekteringsledere – Vei og jernbane

Rambøll har de siste årene inntatt en sterk posisjon som rådgiver for byggherre og entreprenør på de store samferdselsprosjektene. Vi styrker organisasjonen på alle områder, og vil også ansette flere senior prosjektledere og prosjekteringsledere til ...

Søknadsfrist: 30. mai, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Rådgivende Ingeniør Samferdselselektro

Vi inviterer deg til å ta i bruk din interesse for elektro og samferdsel i en stilling hvor du får være med å forme fremtidens infrastruktur og sette ditt preg på Norske veier og tunneler. Rambøll jobber blant annet med flere store oppdrag for Nye Ve...

Søknadsfrist: 06. juni, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Junior Rådgiver innen Risk Management

Hvordan prosjekterer vi våre bygninger og infrastruktur slik at vi kan beskytte brukerne mot uønskede hendelser og naturskapte trusler? Hvordan skaper vi trygge forhold for anleggsarbeiderne eller trafikanter i tunneler og på bane og vei? Og ikke min...

Søknadsfrist: 24. mai, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Senior Rådgiver innen Risk Management

Stillingsbeskrivelse Hvordan prosjekterer vi våre bygninger og infrastruktur slik at vi kan beskytte brukerne mot uønskede hendelser og naturskapte trusler? Hvordan skaper vi trygge forhold for anleggsarbeiderne eller trafikanter i tunneler og på ba...

Søknadsfrist: 24. mai, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Senior BREEAM rådgiver

Stillingsbeskrivelse Vi inviterer deg til å ta i bruk din erfaring og kompetanse innen BREEAM i en stilling hvor du får jobbe med spennende og miljøambisiøse prosjekter. For denne rollen trenger du å være motivert for å jobbe tverrfaglig, nysgjerrig...

Søknadsfrist: 31. mai, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Seksjonsleder Elektro

Stillingsbeskrivelse Vi inviterer deg til å ta i bruk din faglige kompetanse og lederevner i en stilling hvor du som seksjonsleder vil jobbe både med faglig prosjektarbeid og som rådgivende ingeniør. For denne rollen trenger du relevant faglig bakgr...

Søknadsfrist: 06. juni, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Senior LCA Rådgiver

Stillingsbeskrivelse Vi inviterer deg til å ta i bruk din erfaring og kompetanse innen LCA i en stilling hvor du får jobbe med spennende og miljøambisiøse prosjekter. For denne rollen trenger du å være motivert for å jobbe tverrfaglig, nysgjerrig fo...

Søknadsfrist: 31. mai, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Senior Prosjekteringsleder

Stillingsbeskrivelse Vi inviterer deg til å ta i bruk din erfaring i en stilling hvor du vil få muligheten til å arbeide med de mest spennende prosjektene i landet, samt delta i et innovativt fagmiljø med kontinuerlig utvikling for bedre prosjekteri...

Søknadsfrist: 06. juni, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Senior Business Controller

Stillingsbeskrivelse Vi inviterer deg til å ta i bruk ditt engasjement, din erfaring og dine kunnskaper i en utviklende, krevende og synlig stilling med stor kontaktflate i selskapet. Vi ser etter en ambisiøs og selvstendig Senior Business Controlle...

Søknadsfrist: 31. mai, 2021

Se stillingen »