Norconsult

Norges største rådgiverbedrift er heleid av sine medarbeidere

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden, med virksomhet som spenner over fem verdensdeler.

Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Norconsult er engasjert i prosjekter innen bygg og eiendom, samferdsel, energi, industri, vann og avløp, olje og gass, miljø, plan, arkitektur, sikkerhet og IT.

Med nyskapende og målrettede råd skal Norconsult bidra til kundenes verdiskapning og suksess - og til et bærekraftig og sunt samfunn. Vi er opptatt av at det i rådgivning og valg av løsninger vises omtanke for samfunnets sårbarhet.

Vi engasjerer oss i alle deler av utviklingen, fra idéfase til overordnede planer, prosjektering og driftsstøtte. Årlig utfører vi over 20 000 oppdrag for offentlige og private oppdragsgivere i inn- og utland.

En av styrkene til Norconsult er selskapets brede ressursbase som sikrer nødvendig kapasitet til å utføre de forskjellige oppdrag av varierende innhold og størrelse. Norconsult har ca. 4400 medarbeidere, og er i sin helhet eid av medarbeidere.

Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo. Vår virksomhet drives ved over 50 kontorer i Norge og gjennom datterselskaper i hele Norden. I tillegg har vi datterselskaper i Afrika (Sør-Afrika, Zambia og Mosambik) og Sør-Øst Asia og Oseania (Filippinene, Malaysia og New Zealand).

Les mer her »

Hvordan er det å jobbe hos oss?

Norconsult tilbyr spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag.

Norconsult tilbyr spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag. Vi har fokus på verdibasert samfunnsplanlegging og fremtidsrettede og bærekraftige løsninger. 

Norconsult har en sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi. Hos oss tilbys alle medarbeidere overskuddsdelingsordning med direkte utbytte av selskapets resultat og eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift.

Arbeidsmiljøet i Norconsult er unikt. Våre årlige medarbeiderundersøkelser viser at våre styrker ligger i engasjerte medarbeidere, støttende ledere og en sterk tilknytning til kulturplattformen vår, LiVE (Ledelse, Verdier og Etikk). Norconsults medarbeidere opplever høy trivsel og mer enn 9 av 10 medarbeidere er ambassadører for selskapet. 

Se stillingene vi har ledig

Samfunnsansvar og engasjement utover rådgivningstimer

Norconsult bidrar til et bærekraftig samfunn og samfunnsnytte gjennom nyskapende og målrettede rådgivningstjenester.

Norconsult bidrar til et bærekraftig samfunn og samfunnsnytte gjennom nyskapende og målrettede rådgivningstjenester. Vi er opptatt av at det i rådgivning og valg av løsninger vises omtanke for samfunnets sårbarhet. Vi bruker aktivt vår kompetanse innenfor miljø, risiko, sikkerhet og beredskap i vår rådgivning og valg av løsninger for kunder, i konsernets ideelle samarbeid og engasjement, og i drift av egen virksomhet.

Norconsult har et stort engasjement utover våre rådgivningstjenester, og viser samfunnsansvar blant annet gjennom våre samarbeidsavtaler, innsamlingsaksjoner og bærekraftige initiativer. Med bakgrunn i vår strategi for sosialt ansvar støtter vi tiltak og samarbeider med organisasjoner innenfor de tre stolpene; barn og ungdom, kompetanse og lokal støttespiller. I Norge samarbeider vi blant annet med organisasjonene MOT, Ingeniører uten grenser og Kreftkompasset. I tillegg er vi hovedsamarbeidspartner med langrennslaget Team Norconsult og lokal støttespiller til Norges Realfagsgymnas i Bærum. 

Stilling ledig:

Vil du bestemme hvor vegen skal gå?

Stillingsbeskrivelse Norconsult har det største rådgivermiljøet innenfor Samferdsel i Norge med et stort og tverrfaglig miljø som dekker hele landet, og som jobber med alt fra tidligstudier til detaljerte tegningsløse arbeidsgrunnlag for utførelse p...

Søknadsfrist: 31. mai, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Er du en brannrådgiver med markedsteft?

Stillingsbeskrivelse Norconsult har et bredt tverrfaglig miljø og spisskompetanse innen alle områder som berører brannsikkerhet. Med over 70 brannrådgivere, er Norconsult Norges ledende miljø innen brannteknisk rådgivning og utfører oppdrag over hel...

Søknadsfrist: 31. mai, 2021

Se stillingen »

Prosjekterer Norges største pågående vannkraftutbygging

Case: Nedre Otta Kraftverk

Nedre Otta er Norges største pågående vannkraftutbygging. Kraftverket settes i drift i 2020 og vil med sine to kaplanturbiner ha en samlet slukeevne på 180 kubikkmeter vann per sekund.  Det tegningsløse prosjektet krever stor grad av samhandling og har så langt vært svært vellykket.Nedre Otta kraftverk er et fullskala BIM-prosjekt hvor bygg- og anleggsarbeidene gjennomføres uten bruk av tegninger. Detaljprosjekteringen skjer parallelt med anleggsarbeidene, med en modellutsendelse annenhver uke. Ved å løsrive seg fra tegninger har Norconsult etablert en arbeidsform som har skapt stor kundeverdi i prosjektgjennomføringen. 

Krever tverrfaglig samarbeid og samhandling

Vannkraftprosjekter krever stor grad av tverrfaglig samhandling. Man kan velge å fremstille denne tverrfagligheten med tusenvis av tegninger. Norconsult har imidlertid valgt å samle alt i en felles modell slik at alle i prosjektet har en felles forståelse for hva som bygges. I tillegg til prosjektering av en rekke fag er Norconsult ansvarlig for tverrfaglig koordinering som foregår ved hjelp av en samhandlingsmodell. Dette gir en mulighet for øyeblikkelig forståelse av samvirke mellom fagene. Så langt i prosjektet har det ennå ikke vært gjort en eneste feil ved utarbeidelse av arbeidsgrunnlaget. Dette skyldes i stor grad god bruk av modell i prosjekteringen og samhandlingen og har bidratt til et svært godt samarbeidsklima mellom aktørene i prosjektet. 

Ren, fornybar energi til 15 000 husstander

Nedre Otta kraftverk vil bidra til oppfylling av Norges forpliktelser i henhold til fornybardirektivet.  Vannkraftverket vil få tilknytning til hovednettet i Vågåmo, som er innenfor det definerte underskuddsområdet i Midt-Norge. Kraftverket vil produsere nok strøm til over 15 000 husstander. 

Se stillingene vi har ledig innen energi, vann og miljøteknikk

Prosjekterer den nye E39-strekningen for Nye Veier

Case: E39 – Kristiansand vest – Mandal øst

Det er Norconsult som prosjekterer den nye E39-strekningen for Nye Veier. I prosjektet stiller byggherren krav som gjør at både Norconsult og entreprenør må strekke seg. Med et gjensidig mål om å effektivisere bygge- og anleggsnæringen jobbes det med å videreutvikle automatisering av prosjekteringsarbeidet. Ved ferdigstillelse vil E39-strekningen Kristiansand vest – Mandal øst vil den bestå av en fire-felts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Strekningen omfatter tre store kryssområder og syv broer, hvorav en 520 meter lang bro over Trysfjorden, med en seilingshøyde på 60 meter. Også fem tunneler skal bygges på strekningen. Dette inkluderer Søgnetunnelen, som ved ferdigstilling vil bli Sørlandets lengste tunnel på over fire kilometer.

Detaljert BIM-modell

Planene for prosjektet legges inn i en detaljert BIM-modell som også omfatter fremdrift, kvalitet, økonomioppfølging, SHA og ytre miljø. Prosjektet skal etter planen ferdigstilles høsten 2022. Det er AF-Gruppen som er totalentreprenør, og med på laget er også entreprenøren Kruse Smith. Prosjektet gjennomføres med utstrakt bruk av digital teknologi, der det er viktig å påpeke at «BIM» i denne sammenhengen innebærer mer enn bruk av kun teknologi. Derfor vil også tverrfaglige samarbeidsformer, metodikk og holdninger stå i fokus. Hvert fag har sin egen modellansvarlig i oppdraget. Oppdraget gjennomføres etter VDC – metodikk, der LEAN-prinsippet er førende: mer flyt og mindre sløsing, det skal prosjekteres på rett plass til rett tid.Norconsult har etter hvert opparbeidet seg betydelig erfaring med totalentrepriseprosjekter. Dette er et stort og viktig samferdselsoppdrag for selskapet, hvor selskapet samarbeider med solide aktører for å bygge trygge og gode veier på Sørlandet.

Se stillingene vi har ledig innen bygg og anlegg

Dette er Norconsult

Tittel
Facebook »
LinkedIn »
Hjemmeside »
Telefon:
+47 67 57 10 00
E-post:
firmapost@norconsult.com
Etablert:
1929
Antall ansatte:
4400
Stilling ledig:

Vil du være med å løse fremtidige VVS-utfordringer i flerfaglige byggeprosjekt?

Stillingsbeskrivelse Innen VVS-faget har Norconsult kunnskap og vilje til å søke nye og spennende løsninger, og det legges spesielt vekt på bærekraft og fleksibilitet. Norconsults kompetanse omfatter bl.a. fagene: Sanitærteknikk, varme, sprinkler, ...

Søknadsfrist: 31. mai, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Er du opptatt av at vi har rent vann?

Stillingsbeskrivelse Vann er en vital ressurs som skaper grunnlag for liv og utfoldelse. Vannressursene må utnyttes på en bærekraftig måte slik at ressursen er sikret også for fremtidige generasjoner. Norconsult har det største rådgivermiljøet innen...

Søknadsfrist: 31. mai, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Er du vår nye elektrorådgiver?

Stillingsbeskrivelse Innen elkraft, tele og automatiseringsanlegg har Norconsult kunnskap og vilje til å søke nye og spennende løsninger, og legger spesielt vekt på bærekraft og fleksibilitet. Norconsults kompetanse omfatter bl.a. fagene: Basisinst...

Søknadsfrist: 31. mai, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker landskapsarkitekt

Stillingsbeskrivelse Norconsult er et av landets største arkitektmiljø, men vektlegger samtidig en sterk lokal forankring. Vi arbeider med en overbevisning om at estetiske verdier, bærekraft, varighet, funksjonalitet og design er nøkkelord for fremt...

Søknadsfrist: 28. mai, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

VVS Rådgiver

Vil du jobbe jobbe i et sterkt fagmiljø med engasjerte medarbeidere? Norconsults kontor i Trondheim, med ca. 250 ansatte, søker nå flere medarbeidere til vår VVS-seksjon. Norconsults region i Midt-Norge har kontorer i Trondheim, Oppdal, Molde, Kris...

Søknadsfrist: 31. mai, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker erfaren sivilingeniør innen geoteknikk!

Stillingsbeskrivelse Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Vi er en pådriver for bærekraftige og kreative løsninger når vi utvikler morgendagens s...

Søknadsfrist: 31. mai, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

VVS-rådgiver

Vil du jobbe i et sterkt fagmiljø med engasjerte medarbeidere? Norconsults kontor i Trondheim, med ca. 250 ansatte, søker nå flere medarbeidere til vår VVS-seksjon. Norconsults region i Midt-Norge har kontorer i Trondheim, Oppdal, Molde, Kristiansu...

Søknadsfrist: 31. mai, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Sivilingeniør innen geoteknikk!

Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Vi er en pådriver for bærekraftige og kreative løsninger når vi utvikler morgendagens samfunn og heldigitale ...

Søknadsfrist: 31. mai, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Yngre elektrorådgiver for vei og infrastruktur

Stillingsbeskrivelse Vil du være med å videreutvikle Norges største rådgivermiljø innen elektroteknikk? Vi søker engasjert rådgiver, innen vei- og infrastruktur elektro til vårt elektromiljø ved vårt kontor i Trondheim. Vi prosjekterer og planlegge...

Søknadsfrist: 31. mai, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Miljørådgiver

Stillingsbeskrivelse Vi søker nå etter flere miljørådgivere i Norconsult region Sør- Øst! Norconsult er ledende på miljøkompetanse i Norge og har ca. 100-110 personer som arbeider fast med ulike miljørelaterte problemstillinger innen fagområder som...

Søknadsfrist: 28. mai, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Erfaren elektrorådgiver for vei og infrastruktur

Stillingsbeskrivelse Vil du være med å videreutvikle Norges største rådgivermiljø innen elektroteknikk? Vi søker engasjert seniorrådgiver, oppdragsleder, eller fagspesialist innen vei- og infrastruktur elektro til vårt elektromiljø ved vårt kontor i...

Søknadsfrist: 31. mai, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Erfaren ingeniør/sivilingeniør Bane elektro

Stillingsbeskrivelse Norconsult har Norges desidert største fagmiljø innen Bane elektro med ca 80 rådgivere innen faget. Vi har for tiden stor pågang av større og komplekse prosjekter og ønsker å styrke vår kompetanse innen bane elektro. Elektromil...

Søknadsfrist: 31. mai, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Yngre ingeniør/ Siv.ingeniør Bane elektro

Stillingsbeskrivelse Norconsult har Norges desidert største fagmiljø innen Bane elektro med ca 80 rådgivere innen faget. Vi har for tiden stor pågang av større og komplekse prosjekter og ønsker å styrke vår kompetanse innen bane elektro. Elektromil...

Søknadsfrist: 31. mai, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker erfaren sivilingeniør innen geoteknikk

Stillingsbeskrivelse Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Vi er en pådriver for bærekraftige og kreative løsninger når vi utvikler morgendagens...

Søknadsfrist: 31. mai, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult i Førde søkjer erfaren VVS-ingeniør

Norconsult Sogn og Fjordane har kontor i Førde, Sogndal, Årdal, Sandane og på Nordfjordeid med over 60 medarbeidarar totalt. Vi utfører tenester innan samfunns- og arealplanlegging, veg- og trafikk, landskapsarkitektur, VA, elektro, VVS, landmåling, ...

Søknadsfrist: 31. mai, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult søker Controller

Stillingsbeskrivelse Har du erfaring med økonomistyring i prosjekt og ønsker å bli en del av et spennende og voksende rådgivermiljø i Bergen? Som følge av større oppdragsmengde, søker Norconsult flere Controllere som inngår i vårt team for oppdragss...

Søknadsfrist: 21. mai, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult i Førde søkjer erfaren elektroingeniør

Stillingsbeskrivelse Norconsult Sogn og Fjordane har kontor i Førde, Sogndal, Årdal, Sandane og på Nordfjordeid med over 60 medarbeidarar totalt. Vi utfører tenester innan samfunns- og arealplanlegging, veg- og trafikk, landskapsarkitektur, VA, elek...

Søknadsfrist: 31. mai, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult Sogn og Fjordane søker sivilingeniør/ingeniør VA

Stillingsbeskrivelse Vil du bli ein del av Norges største rådgjevarmiljø innan vatn, avløp og overvasshandtering? Norconsult har kompetansen som gjev sikker vassforsyning, og miljøtilpassa og effektive avløps- og overvassløysingar som tar høgde for ...

Søknadsfrist: 31. mai, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult Sogndal søkjer erfaren sivilingeniør/ingeniør bygg/konstruksjonsteknikk

Norconsult Sogn og Fjordane har kontor i Sogndal, Årdal, Førde, Sandane og på Nordfjordeid med over 60 medarbeidarar totalt. Vi utfører tenester innan samfunns- og arealplanlegging, veg- og trafikk, landskapsarkitektur, VA, elektro, VVS, landmåling, ...

Søknadsfrist: 31. mai, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vil du vere med på vekst i Nordfjord?

Norconsult Sogn og Fjordane  treng fleire medarbeidarar på Nordfjordeid!Norconsult er Norges største tverrfaglege rådgjevar retta mot prosjektering og samfunnsplanlegging. Norconsult Sogn og Fjordane har kontor i Førde, Sogndal, Årdal, Sandane og på ...

Søknadsfrist: 31. mai, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Miljørådgiver

Stillingsbeskrivelse Vi søker etter flere miljørådgivere i Norconsult region Sør- Øst! Norconsult er ledende på miljøkompetanse i Norge og har ca. 100-110 medarbeidere som arbeider fast med ulike miljørelaterte problemstillinger innen fagområder so...

Søknadsfrist: 28. mai, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult Sogn og Fjordane søkjer erfaren sivilingeniør innan geoteknikk

Stillingsbeskrivelse Norconsult er Norges største og ein av dei leiande tverrfaglege rådgjevarane i Norden innan samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Vi er ein pådrivar for berekraftige og kreative løysingar når vi utviklar løysingar fo...

Søknadsfrist: 31. mai, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Leder for konstruksjonsteknikk i Bergen

Stillingsbeskrivelse Har du lyst til å utgjøre en forskjell og være leder i et spennende fagmiljø? Vi trenger en nøkkelperson med bred erfaring og kompetanse til å lede og videreutvikle vårt team. Som leder innen bygg- og konstruksjonsfaget hos oss...

Søknadsfrist: 31. mai, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Gruppeleder Bane elektro Sandvika

Stillingsbeskrivelse Vi er på jakt etter gruppeledere som ønsker å bidra til en videre utvikling av det jernbanetekniske miljøet i Norconsult. Avdeling Samferdselselektro består av grupper på Lysaker, Drammen, Sandvika og Hønefoss og vi skal nå anse...

Søknadsfrist: 23. mai, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Gruppeleder Bane elektro Drammen

Stillingsbeskrivelse Vi er på jakt etter gruppeledere som ønsker å bidra til en videre utvikling av det jernbanetekniske miljøet i Norconsult. Avdeling Samferdselselektro består av grupper på Lysaker, Drammen, Sandvika og Hønefoss og vi skal nå anse...

Søknadsfrist: 23. mai, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker vann og avløps ingeniører

Stillingsbeskrivelse Norconsult har det største rådgivermiljøet innen vann og avløp i Norge. Mange av våre oppdrag er tverrfaglige og krever at våre medarbeidere jobber i team med andre fagområder for å komme fram til gode helhetsløsninger for våre ...

Søknadsfrist: 02. juni, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker erfarne vannkraftingeniører innen alle fagområder

Stillingsbeskrivelse Norconsult er Norges ledende tverrfaglige rådgivermiljø innen fornybar energi med totalt over 650 medarbeidere som til daglig utfører rådgivning og prosjektering for kunder innen kraftproduksjon- og overføring. Våre kunder er ty...

Søknadsfrist: 20. juni, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult Sogn og Fjordane søkjer landskapsarkitekt

Stillingsbeskrivelse Er du oppteken av at løysingane i framtida skal vere grøne? Brenn du for å skape vakre og berekraftige uterom? Er du nysgjerrig, og ønskjer å utfordre etablerte sanningar? Vil du bli ein del av eit sterkt fagmiljø innanfor arkit...

Søknadsfrist: 31. mai, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Erfarne sivilingeniører innen geoteknikk - Trondheim

Stillingsbeskrivelse Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Vi er en pådriver for bærekraftige og kreative løsninger når vi utvikler morgendagens s...

Søknadsfrist: 31. mai, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult Stavanger søker erfaren VA-ingeniør.

Stillingsbeskrivelse Vi ønsker å utvide vår VA-gruppe med en dyktig og erfaren ingeniør/sivilingeniør. Vi søker deg som vil jobbe med fag og faglig ledelse i et tverrfaglig miljø med store og små oppdrag. Norconsult har Norges største rådgivermiljø...

Søknadsfrist: 04. juni, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker sertifiserte takstmenn

Stillingsbeskrivelse Norconsult satser på takst og i den sammenheng ser vi nå etter nye takstmenn som vil trekkes inn som en del av vårt takstmiljø etablert på flere kontorer i flere fylker. Alle vi takstmenn jobber selvstendig på oppdrag, og konfer...

Søknadsfrist: 05. juni, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker etter Landskapsarkitekt med minimum 3 års erfaring!

Norconsult-konsernet har på kort tid blitt et landets største arkitektmiljøer med over 400 arkitekter. Vi er overbeviste om at estetiske verdier, bærekraft, varighet, funksjonalitet og design er nøkkelord for fremtiden.  Vi tar fatt på oppgavene med ...

Søknadsfrist: 04. juni, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Erfaren miljørådgiver innenfor hydrogeologi søkes til Trondheimskontoret

Stillingsbeskrivelse Norconsult er ledende på miljøkompetanse i Norge og har ca. 150 personer som arbeider fast med ulike miljørelaterte problemstillinger innen fagområder som miljøgeologi, hydrogeologi, miljøkjemi, marint miljø, miljøovervåkning, k...

Søknadsfrist: 23. juni, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Arkitekt og Landskapsarkitekt

Stillingsbeskrivelse Norconsult-konsernet har på kort tid blitt et av landets største arkitektmiljøer med over 400 arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter. Ved vårt kontor i Larvik har vi behov for å styrke kapasiteten innen arkitektu...

Søknadsfrist: 11. juni, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Gruppeledere innen Elektro Infrastruktur og Elektrifisering Transport

Stillingsbeskrivelse Vi ønsker oss gruppeledere som vil være pådrivere i den videre utvikling av det veitekniske miljøet i Norconsult. Er dette deg? Avdeling Industri og samferdsel elektro består av gruppene Industri-elektro, VA-elektro, Vei-elektr...

Søknadsfrist: 30. mai, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Grunnundersøkelser Feltgeotekniker

Trives du, som oss, best ute i felten med naturen som kontor?Er du i tillegg en person med gode samarbeidsevner og en generell interesse for maskiner? Da vil vi gjerne at du søker stilling hos oss. Norconsult Boreteknikk AS kan tilby en mengde spenne...

Søknadsfrist: 11. juni, 2021

Se stillingen »