Norconsult

Norges største rådgiverbedrift er heleid av sine medarbeidere

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden, med virksomhet som spenner over fem verdensdeler.

Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Norconsult er engasjert i prosjekter innen bygg og eiendom, samferdsel, energi, industri, vann og avløp, olje og gass, miljø, plan, arkitektur, sikkerhet og IT.

Med nyskapende og målrettede råd skal Norconsult bidra til kundenes verdiskapning og suksess - og til et bærekraftig og sunt samfunn. Vi er opptatt av at det i rådgivning og valg av løsninger vises omtanke for samfunnets sårbarhet.

Vi engasjerer oss i alle deler av utviklingen, fra idéfase til overordnede planer, prosjektering og driftsstøtte. Årlig utfører vi over 20 000 oppdrag for offentlige og private oppdragsgivere i inn- og utland.

En av styrkene til Norconsult er selskapets brede ressursbase som sikrer nødvendig kapasitet til å utføre de forskjellige oppdrag av varierende innhold og størrelse. Norconsult har ca. 4600 medarbeidere, og er i sin helhet eid av medarbeiderne.

Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo. Vår virksomhet drives ved et 60-talls kontorer i Norge og gjennom datterselskaper i hele Norden. I tillegg har vi datterselskaper i Afrika (Sør-Afrika, Zambia og Mosambik) og Sør-Øst Asia og Oseania (Filippinene, Malaysia og New Zealand). Totalt har Norconsult mer enn 100 kontorer.

Les mer her »

Hvordan er det å jobbe hos oss?

Norconsult tilbyr spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag.

Norconsult tilbyr spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag. Vi har fokus på verdibasert samfunnsplanlegging og fremtidsrettede og bærekraftige løsninger. 

Norconsult har en sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi. Hos oss tilbys alle medarbeidere overskuddsdelingsordning med direkte utbytte av selskapets resultat og eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift.

Arbeidsmiljøet i Norconsult er unikt. Våre årlige medarbeiderundersøkelser viser at våre styrker ligger i engasjerte medarbeidere, støttende ledere og en sterk tilknytning til kulturplattformen vår, LiVE (Ledelse, Verdier og Etikk). Norconsults medarbeidere opplever høy trivsel og mer enn 9 av 10 medarbeidere er ambassadører for selskapet. 

Se stillingene vi har ledig

Samfunnsansvar og engasjement utover rådgivningstimer

Norconsult bidrar til et bærekraftig samfunn og samfunnsnytte gjennom nyskapende og målrettede rådgivningstjenester.

Norconsult bidrar til et bærekraftig samfunn og samfunnsnytte gjennom nyskapende og målrettede rådgivningstjenester. Vi er opptatt av at det i rådgivning og valg av løsninger vises omtanke for samfunnets sårbarhet. Vi bruker aktivt vår kompetanse innenfor miljø, risiko, sikkerhet og beredskap i vår rådgivning og valg av løsninger for kunder, i konsernets ideelle samarbeid og engasjement, og i drift av egen virksomhet.

Norconsult har et stort engasjement utover våre rådgivningstjenester, og viser samfunnsansvar blant annet gjennom våre samarbeidsavtaler, innsamlingsaksjoner og bærekraftige initiativer. Med bakgrunn i vår strategi for sosialt ansvar støtter vi tiltak og samarbeider med organisasjoner innenfor de tre stolpene; barn og ungdom, kompetanse og lokal støttespiller. I Norge samarbeider vi blant annet med organisasjonene MOT, Ingeniører uten grenser og Kreftkompasset. I tillegg er vi hovedsamarbeidspartner med langrennslaget Team Norconsult og lokal støttespiller til Norges Realfagsgymnas i Bærum. 

Stilling ledig:

Vil du være med å løse fremtidige VA – og overvannsutfordringer

Vi søker en kreativ, engasjert og ansvarsbevisst medarbeider til VA-avdelingen hos Norconsult Hamar!Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største fagmiljøene i Norge/Skandina...

Søknadsfrist: 01. april, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker etter erfaren elektrorådgiver tilknyttet våre kontor i Molde eller Kristiansund

Vi har behov for å styrke vår elektro-avdeling. Vi søker en dyktig medarbeider innen fagområde elektroteknikk som har noen års erfaring.Vi ønsker at du har erfaring fra rådgiver eller entreprenør. Du vil få en sentral rolle i våre prosjekter, med mul...

Søknadsfrist: 10. mars, 2022

Se stillingen »

Prosjekterer Norges største pågående vannkraftutbygging

Case: Nedre Otta Kraftverk

Nedre Otta er Norges største pågående vannkraftutbygging. Kraftverket settes i drift i 2020 og vil med sine to kaplanturbiner ha en samlet slukeevne på 180 kubikkmeter vann per sekund.  Det tegningsløse prosjektet krever stor grad av samhandling og har så langt vært svært vellykket.Nedre Otta kraftverk er et fullskala BIM-prosjekt hvor bygg- og anleggsarbeidene gjennomføres uten bruk av tegninger. Detaljprosjekteringen skjer parallelt med anleggsarbeidene, med en modellutsendelse annenhver uke. Ved å løsrive seg fra tegninger har Norconsult etablert en arbeidsform som har skapt stor kundeverdi i prosjektgjennomføringen. 

Krever tverrfaglig samarbeid og samhandling

Vannkraftprosjekter krever stor grad av tverrfaglig samhandling. Man kan velge å fremstille denne tverrfagligheten med tusenvis av tegninger. Norconsult har imidlertid valgt å samle alt i en felles modell slik at alle i prosjektet har en felles forståelse for hva som bygges. I tillegg til prosjektering av en rekke fag er Norconsult ansvarlig for tverrfaglig koordinering som foregår ved hjelp av en samhandlingsmodell. Dette gir en mulighet for øyeblikkelig forståelse av samvirke mellom fagene. Så langt i prosjektet har det ennå ikke vært gjort en eneste feil ved utarbeidelse av arbeidsgrunnlaget. Dette skyldes i stor grad god bruk av modell i prosjekteringen og samhandlingen og har bidratt til et svært godt samarbeidsklima mellom aktørene i prosjektet. 

Ren, fornybar energi til 15 000 husstander

Nedre Otta kraftverk vil bidra til oppfylling av Norges forpliktelser i henhold til fornybardirektivet.  Vannkraftverket vil få tilknytning til hovednettet i Vågåmo, som er innenfor det definerte underskuddsområdet i Midt-Norge. Kraftverket vil produsere nok strøm til over 15 000 husstander. 

Se stillingene vi har ledig innen energi, vann og miljøteknikk

Prosjekterer den nye E39-strekningen for Nye Veier

Case: E39 – Kristiansand vest – Mandal øst

Det er Norconsult som prosjekterer den nye E39-strekningen for Nye Veier. I prosjektet stiller byggherren krav som gjør at både Norconsult og entreprenør må strekke seg. Med et gjensidig mål om å effektivisere bygge- og anleggsnæringen jobbes det med å videreutvikle automatisering av prosjekteringsarbeidet. Ved ferdigstillelse vil E39-strekningen Kristiansand vest – Mandal øst vil den bestå av en fire-felts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Strekningen omfatter tre store kryssområder og syv broer, hvorav en 520 meter lang bro over Trysfjorden, med en seilingshøyde på 60 meter. Også fem tunneler skal bygges på strekningen. Dette inkluderer Søgnetunnelen, som ved ferdigstilling vil bli Sørlandets lengste tunnel på over fire kilometer.

Detaljert BIM-modell

Planene for prosjektet legges inn i en detaljert BIM-modell som også omfatter fremdrift, kvalitet, økonomioppfølging, SHA og ytre miljø. Prosjektet skal etter planen ferdigstilles høsten 2022. Det er AF-Gruppen som er totalentreprenør, og med på laget er også entreprenøren Kruse Smith. Prosjektet gjennomføres med utstrakt bruk av digital teknologi, der det er viktig å påpeke at «BIM» i denne sammenhengen innebærer mer enn bruk av kun teknologi. Derfor vil også tverrfaglige samarbeidsformer, metodikk og holdninger stå i fokus. Hvert fag har sin egen modellansvarlig i oppdraget. Oppdraget gjennomføres etter VDC – metodikk, der LEAN-prinsippet er førende: mer flyt og mindre sløsing, det skal prosjekteres på rett plass til rett tid.Norconsult har etter hvert opparbeidet seg betydelig erfaring med totalentrepriseprosjekter. Dette er et stort og viktig samferdselsoppdrag for selskapet, hvor selskapet samarbeider med solide aktører for å bygge trygge og gode veier på Sørlandet.

Se stillingene vi har ledig innen bygg og anlegg

Dette er Norconsult

Tittel
Facebook »
LinkedIn »
Hjemmeside »
Telefon:
+47 67 57 10 00
E-post:
firmapost@norconsult.com
Etablert:
1929
Antall ansatte:
4400
Stilling ledig:

Vil du være med å løse fremtidens utfordringer innen elektro?

Stillingsbeskrivelse Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største fagmiljøene i Norge/Skandinavia og vi har kontor i alle deler av landet. Vår tilstedeværelse gjør at vi fo...

Søknadsfrist: 01. februar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vil du være med å lede et av Norges største geotekniske miljøer?

Stillingsbeskrivelse Vi søker etter en gruppeleder som skal være en pådriver, mentor og veileder i et av Norges sterkeste geotekniske miljøer. Er dette deg? Avdeling Geoteknikk ved hovedkontoret i Sandvika består for tiden av 35 bachelorer, sivilin...

Søknadsfrist: 28. februar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker Rådgiver / Seniorrådgiver innen byggeteknikk

Stillingsbeskrivelse Vi ønsker å forsterke fagmiljøet innen byggeteknikk på Lillehammer, og søker etter flere dyktige rådgivere som kan komplettere vårt team. Byggavdelingen på Lillehammer er i dag 9 ansatte, og i regionen har vi et stort og variert...

Søknadsfrist: 31. januar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Avdelingsleiar Hardanger

Arbeidsomtale Norconsult har ledig stilling som avdelingsleiar for vår Hardanger-avdeling. Avdelinga har kontor både i Odda, Rosendal og i Eidfjord. Me ynskjer primært at den nye avdelingsleiaren skal ha kontorstad i Odda. Hardanger er ei tverrfagl...

Søknadsfrist: 10. februar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Bane Bergen - Senior Rådgiver, Prosjektleder og Prosjekteringsleder

Stillingsbeskrivelse Norconsult har Norges største rådgivermiljø innen Bane med over 140 rådgiver. Dette omfatter både Jernbane, T-bane og trikk/bybane. Vi har for tiden stor pågang av større og komplekse prosjekter og ønsker nå å bygge opp et størr...

Søknadsfrist: 25. februar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker rådgivere til spennende prosjekter

Stillingsbeskrivelse Norconsult Project Execution (PEX) er en enhet i Norconsult spesialisert på gjennomføring av teknisk komplekse prosjekter innen fornybar energi og grønn industri. Fagmiljøet er en del av Norconsults tverrfaglige rådgivermiljø in...

Søknadsfrist: 23. januar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vil du være med å løse fremtidige Vann, avløp og overvannsutfordringer?

Stillingsbeskrivelse Vi søker en kreativ, engasjert og ansvarsbevisst medarbeider til VA-avdelingen hos Norconsult Jessheim! Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største f...

Søknadsfrist: 23. januar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Bane elektro Bergen - Senior Rådgiver, Prosjektleder og Prosjekteringsleder

Stillingsbeskrivelse Norconsult har Norges største fagmiljø innen Bane med over 140 rådgivere. Dette omfatter både Jernbane, T-bane og trikk/bybane. Vi har for tiden stor pågang av større og komplekse prosjekter og ønsker nå å bygge opp et større mi...

Søknadsfrist: 25. februar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker sivilingeniør/ingeniør VVS - Utvikler Revit

Stillingsbeskrivelse Som følge av mange større og spennende prosjekter med ambisiøse mål innen digitalisering og BIM søker Norconsult Bygg- og Eiendom VVS og divisjon Tekniske Systemer etter en VVS-rådgiver med høy kompetanse i Revit kombinert med i...

Søknadsfrist: 30. januar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Er du vår nye produkteier landmåling/seniorrådgiver GIS i Sandvika?

Stillingsbeskrivelse Er du på jakt etter et spennende fagmiljø i et solid selskap hvor du får fulle muligheter til å bruke din kompetanse og personlige egenskaper? Da kan Norconsult Informasjonssystemer være stedet for deg. Vi søker etter en produkt...

Søknadsfrist: 31. januar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vil du jobbe med naturfare i et av Norges største geotekniske miljøer?

Stillingsbeskrivelse Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Vi er en pådriver for bærekraftige og kreative løsninger når vi utvikler morgendagens s...

Søknadsfrist: 28. februar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Er du vår nye produkteier landmåling/seniorrådgiver GIS i Trondheim?

Stillingsbeskrivelse Er du på jakt etter et spennende fagmiljø i et solid selskap hvor du får fulle muligheter til å bruke din kompetanse og personlige egenskaper? Da kan Norconsult Informasjonssystemer være stedet for deg. Vi søker etter en produkt...

Søknadsfrist: 31. januar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Er du vår nye senior brannrådgiver?

Stillingsbeskrivelse Ønsker du å arbeide med brannteknikk innen områder som bygg og eiendom, eller industri er Norconsult stedet for deg. Vi kan tilby interessante og utviklende roller i spennende oppdrag i et svært godt arbeidsmiljø. Norconsult ti...

Søknadsfrist: 28. februar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vil du være med å videreutvikle Norges største rådgivermiljø innen elektroteknikk?

Stillingsbeskrivelse Vi ønsker oss en gruppeleder som vil være pådriver i den videre utvikling av det veitekniske miljøet i Norconsult. Er dette deg? Avdeling Industri og samferdsel elektro skal nå ansette ny gruppeleder for et av Norges ledende rå...

Søknadsfrist: 31. januar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Økonomisjef

Stillingsbeskrivelse Vi søker etter økonomisjef til et av Norges ledende programvarehus. Vi er i vekst og søker derfor en økonomisjef for å styrke vår økonomifunksjon. Som økonomisjef i Norconsult Informasjonssystemer får du overordnet ansvar for d...

Søknadsfrist: 23. januar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Leder for Norconsult i Østfold/Follo

Vår nåværende leder skal fremover jobbe som regiondirektør - med å styrke og videreutvikle Norconsults satsing på Øst- og Sørlandet. Vi søker derfor etter en ny:                        Leder for Norconsult i Østfold/Follo Vår nye leder skal være med ...

Søknadsfrist: 22. februar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Er du nytutdannet og interessert i brannfaget? Da kan du bli vår nye brannrådgiver

Stillingsbeskrivelse Er du nyutdannet faglig nysgjerrig, initiativrik og selvstendig og ønsker å jobbe i et sterkt fagmiljø hos Norges største rådgiverbedrift? Har du interesse for, og ønsker å arbeide med brannteknikk innen bygg og eiendom eller in...

Søknadsfrist: 01. februar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Produkteier landmåling/Seniorrådgiver GIS

Er du på jakt etter et spennende fagmiljø i et solid selskap hvor du får fulle muligheter til å bruke din kompetanse og personlige egenskaper? Da kan Norconsult Informasjonssystemer være stedet for deg. Vi søker etter en produkteier for våre løsninge...

Søknadsfrist: 31. januar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Rådgiver brannteknikk

Stillingsbeskrivelse Norconsult tilbyr brannrådgivertjenester over hele landet. Hovedtyngden av fagmiljøet, som teller ca. 70 medarbeidere ligger i Sandvika, men det har også vokst frem sterke fagmiljøer andre steder i landet. Vi har spisskompetanse...

Søknadsfrist: 31. januar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Planlegger

Stillingsbeskrivelse I Norconsult i Møre og Romsdal er vi nærmere 130 medarbeidere som utfører tjenester innen Arkitektur, Vann/avløp, VVS, Elektro, Byggeteknikk, Geoteknikk, Energi og kraftoverføring. Vår arkitektavdeling trenger stadig bistand in...

Søknadsfrist: 31. januar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Sommerjobb - naturkartlegging

Stillingsbeskrivelse Norconsult har flere store oppdrag innenfor naturkartlegging og konsekvensutredninger. Vi har de siste feltsesongene blandt annet gjennomført NiN-kartlegging på oppdrag fra Miljødirektoratet I flere områder. Vi utfører også arts...

Søknadsfrist: 26. januar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Er du vår nye systemutvikler på Hamar?

Stillingsbeskrivelse Vi søker etter flere utviklere til våre team som jobber med vår programvare og prosjekter innen eiendomsgebyrer. Vi har løsninger er utviklet i .NET på flere plattformer og er nå på jakt etter utviklere innen web, desktop og mob...

Søknadsfrist: 06. februar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Er du vår nye systemutvikler på Lillehammer?

Stillingsbeskrivelse Vi søker etter flere utviklere til våre team som jobber med vår programvare og prosjekter innen eiendomsgebyrer. Vi har løsninger er utviklet i .NET på flere plattformer og er nå på jakt etter utviklere innen web, desktop og mob...

Søknadsfrist: 06. februar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Hvordan vil fremtidens samfunn bli om du får bestemme?

Sentrale trender og drivkrefter er forventet å påvirke fremtidens byer, tettsteder og virksomheter. Ønsker du å bidra til å planlegge for løsninger og tiltak som tar hensyn til raske samfunnsendringer og som bidrar til det grønne skiftet?Vi søker erf...

Søknadsfrist: 30. januar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Hvordan vil mennesker og varer forflytte seg i fremtiden om du får bestemme?

Sentrale trender og drivkrefter er forventet å påvirke fremtidens mobilitet og reisevaner. Ønsker du å bidra til å planlegge for robuste løsninger som i større grad bør kunne hensynta en usikker fremtid som stiller klare krav til det grønne skiftet?V...

Søknadsfrist: 30. januar, 2022

Se stillingen »