Norconsult

Norges største rådgiverbedrift er heleid av sine medarbeidere

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden, med virksomhet som spenner over fem verdensdeler.

Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Norconsult er engasjert i prosjekter innen bygg og eiendom, samferdsel, energi, industri, vann og avløp, olje og gass, miljø, plan, arkitektur, sikkerhet og IT.

Med nyskapende og målrettede råd skal Norconsult bidra til kundenes verdiskapning og suksess - og til et bærekraftig og sunt samfunn. Vi er opptatt av at det i rådgivning og valg av løsninger vises omtanke for samfunnets sårbarhet.

Vi engasjerer oss i alle deler av utviklingen, fra idéfase til overordnede planer, prosjektering og driftsstøtte. Årlig utfører vi over 20 000 oppdrag for offentlige og private oppdragsgivere i inn- og utland.

En av styrkene til Norconsult er selskapets brede ressursbase som sikrer nødvendig kapasitet til å utføre de forskjellige oppdrag av varierende innhold og størrelse. Norconsult har ca. 4600 medarbeidere, og er i sin helhet eid av medarbeidere.

Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo. Vår virksomhet drives ved et 60-talls kontorer i Norge og gjennom datterselskaper i hele Norden. I tillegg har vi datterselskaper i Afrika (Sør-Afrika, Zambia og Mosambik) og Sør-Øst Asia og Oseania (Filippinene, Malaysia og New Zealand). Totalt har Norconsult mer enn 100 kontorer.

Les mer her »

Hvordan er det å jobbe hos oss?

Norconsult tilbyr spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag.

Norconsult tilbyr spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag. Vi har fokus på verdibasert samfunnsplanlegging og fremtidsrettede og bærekraftige løsninger. 

Norconsult har en sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi. Hos oss tilbys alle medarbeidere overskuddsdelingsordning med direkte utbytte av selskapets resultat og eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift.

Arbeidsmiljøet i Norconsult er unikt. Våre årlige medarbeiderundersøkelser viser at våre styrker ligger i engasjerte medarbeidere, støttende ledere og en sterk tilknytning til kulturplattformen vår, LiVE (Ledelse, Verdier og Etikk). Norconsults medarbeidere opplever høy trivsel og mer enn 9 av 10 medarbeidere er ambassadører for selskapet. 

Se stillingene vi har ledig

Samfunnsansvar og engasjement utover rådgivningstimer

Norconsult bidrar til et bærekraftig samfunn og samfunnsnytte gjennom nyskapende og målrettede rådgivningstjenester.

Norconsult bidrar til et bærekraftig samfunn og samfunnsnytte gjennom nyskapende og målrettede rådgivningstjenester. Vi er opptatt av at det i rådgivning og valg av løsninger vises omtanke for samfunnets sårbarhet. Vi bruker aktivt vår kompetanse innenfor miljø, risiko, sikkerhet og beredskap i vår rådgivning og valg av løsninger for kunder, i konsernets ideelle samarbeid og engasjement, og i drift av egen virksomhet.

Norconsult har et stort engasjement utover våre rådgivningstjenester, og viser samfunnsansvar blant annet gjennom våre samarbeidsavtaler, innsamlingsaksjoner og bærekraftige initiativer. Med bakgrunn i vår strategi for sosialt ansvar støtter vi tiltak og samarbeider med organisasjoner innenfor de tre stolpene; barn og ungdom, kompetanse og lokal støttespiller. I Norge samarbeider vi blant annet med organisasjonene MOT, Ingeniører uten grenser og Kreftkompasset. I tillegg er vi hovedsamarbeidspartner med langrennslaget Team Norconsult og lokal støttespiller til Norges Realfagsgymnas i Bærum. 

Stilling ledig:

Automatiker innen VA-prosess og driftsassistanse

Stillingsbeskrivelse Norconsult skal styrke sin kapasitet og kompetanse innen automasjon i VA-prosess og miljøet rundt Driftsassistansen i Oppland. Vi søker etter en automasjonsingeniør med relevant bakgrunn og interesse for å utvikle seg innen auto...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Ingeniør innen VA og prosess

Stillingsbeskrivelse Norconsult skal styrke sin kapasitet og kompetanse innen automasjon i VA-prosess og miljøet rundt Driftsassistansen i Oppland. Vi søker etter en VA-ingeniør med relevant bakgrunn og interesse for å utvikle seg innen drift og utv...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »

Prosjekterer Norges største pågående vannkraftutbygging

Case: Nedre Otta Kraftverk

Nedre Otta er Norges største pågående vannkraftutbygging. Kraftverket settes i drift i 2020 og vil med sine to kaplanturbiner ha en samlet slukeevne på 180 kubikkmeter vann per sekund.  Det tegningsløse prosjektet krever stor grad av samhandling og har så langt vært svært vellykket.Nedre Otta kraftverk er et fullskala BIM-prosjekt hvor bygg- og anleggsarbeidene gjennomføres uten bruk av tegninger. Detaljprosjekteringen skjer parallelt med anleggsarbeidene, med en modellutsendelse annenhver uke. Ved å løsrive seg fra tegninger har Norconsult etablert en arbeidsform som har skapt stor kundeverdi i prosjektgjennomføringen. 

Krever tverrfaglig samarbeid og samhandling

Vannkraftprosjekter krever stor grad av tverrfaglig samhandling. Man kan velge å fremstille denne tverrfagligheten med tusenvis av tegninger. Norconsult har imidlertid valgt å samle alt i en felles modell slik at alle i prosjektet har en felles forståelse for hva som bygges. I tillegg til prosjektering av en rekke fag er Norconsult ansvarlig for tverrfaglig koordinering som foregår ved hjelp av en samhandlingsmodell. Dette gir en mulighet for øyeblikkelig forståelse av samvirke mellom fagene. Så langt i prosjektet har det ennå ikke vært gjort en eneste feil ved utarbeidelse av arbeidsgrunnlaget. Dette skyldes i stor grad god bruk av modell i prosjekteringen og samhandlingen og har bidratt til et svært godt samarbeidsklima mellom aktørene i prosjektet. 

Ren, fornybar energi til 15 000 husstander

Nedre Otta kraftverk vil bidra til oppfylling av Norges forpliktelser i henhold til fornybardirektivet.  Vannkraftverket vil få tilknytning til hovednettet i Vågåmo, som er innenfor det definerte underskuddsområdet i Midt-Norge. Kraftverket vil produsere nok strøm til over 15 000 husstander. 

Se stillingene vi har ledig innen energi, vann og miljøteknikk

Prosjekterer den nye E39-strekningen for Nye Veier

Case: E39 – Kristiansand vest – Mandal øst

Det er Norconsult som prosjekterer den nye E39-strekningen for Nye Veier. I prosjektet stiller byggherren krav som gjør at både Norconsult og entreprenør må strekke seg. Med et gjensidig mål om å effektivisere bygge- og anleggsnæringen jobbes det med å videreutvikle automatisering av prosjekteringsarbeidet. Ved ferdigstillelse vil E39-strekningen Kristiansand vest – Mandal øst vil den bestå av en fire-felts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Strekningen omfatter tre store kryssområder og syv broer, hvorav en 520 meter lang bro over Trysfjorden, med en seilingshøyde på 60 meter. Også fem tunneler skal bygges på strekningen. Dette inkluderer Søgnetunnelen, som ved ferdigstilling vil bli Sørlandets lengste tunnel på over fire kilometer.

Detaljert BIM-modell

Planene for prosjektet legges inn i en detaljert BIM-modell som også omfatter fremdrift, kvalitet, økonomioppfølging, SHA og ytre miljø. Prosjektet skal etter planen ferdigstilles høsten 2022. Det er AF-Gruppen som er totalentreprenør, og med på laget er også entreprenøren Kruse Smith. Prosjektet gjennomføres med utstrakt bruk av digital teknologi, der det er viktig å påpeke at «BIM» i denne sammenhengen innebærer mer enn bruk av kun teknologi. Derfor vil også tverrfaglige samarbeidsformer, metodikk og holdninger stå i fokus. Hvert fag har sin egen modellansvarlig i oppdraget. Oppdraget gjennomføres etter VDC – metodikk, der LEAN-prinsippet er førende: mer flyt og mindre sløsing, det skal prosjekteres på rett plass til rett tid.Norconsult har etter hvert opparbeidet seg betydelig erfaring med totalentrepriseprosjekter. Dette er et stort og viktig samferdselsoppdrag for selskapet, hvor selskapet samarbeider med solide aktører for å bygge trygge og gode veier på Sørlandet.

Se stillingene vi har ledig innen bygg og anlegg

Dette er Norconsult

Tittel
Facebook »
LinkedIn »
Hjemmeside »
Telefon:
+47 67 57 10 00
E-post:
firmapost@norconsult.com
Etablert:
1929
Antall ansatte:
4400
Stilling ledig:

Vil du jobbe med spennende, tverrfaglige akvakulturprosjekt?

Stillingsbeskrivelse Norconsults kontor i Bergen har et bredt fagmiljø med 200 medarbeidere. Vi er en del av Region Vest med i overkant av 420 ansatte fordelt over 12 kontorsteder i Vestland og Rogaland. Kontoret dekker de fleste områder innenfor pr...

Søknadsfrist: 09. januar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker Ingeniør/Sivilingeniør VVS

Stillingsbeskrivelse Norconsults kontor på Hamar utfører rådgivertjenester innen de fleste fagområder, deriblant VVS, elektro, automasjon/ITB, byggeteknikk, prosjektadministrasjon, plan og samferdsel. Vi er drøye 90 medarbeidere med en god blanding ...

Søknadsfrist: 15. januar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vil du være med å løse fremtidige VA – og overvannsutfordringer

Stillingsbeskrivelse Vi søker en kreativ, engasjert og ansvarsbevisst medarbeider til VA-avdelingen hos Norconsult Hamar! Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største fagm...

Søknadsfrist: 03. januar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Miljørådgivere søkes til Tromsøkontoret

Stillingsbeskrivelse Er du engasjert, kunnskapsrik og gjerne har erfaring innen miljørådgiving? Vi søker deg som vil være med å videreutvikle vårt miljø innenfor miljørådgiving. Hos oss vil du få meningsfulle oppgaver og utfordringer! Norconsult er...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Er du vår seniorrådgiver innen VA med interesse for prosess og driftsassistanse?

Norconsult er det største rådgivermiljøet innen vann og avløp i Norge, og regionen har en ledende rolle innen faget. Vi dekker alle fagområder som er nødvendig for utredning, planlegging og prosjektering av komplette vann- og avløpsanlegg fra idé til...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Byggingeniør Rådgiver – Betong- og fyllingsdammer

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre ansatte og vi har i dag over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hov...

Søknadsfrist: 05. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Erfaren rådgiver – Betong- og fyllingsdammer

Stillingsbeskrivelse Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre ansatte og vi har i dag over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 konto...

Søknadsfrist: 05. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker en dyktig elektrorådgiver!

Stillingsbeskrivelse Norconsult i Bodø utfører tverrfaglige arkitekt- og ingeniørtjenester innenfor bygg- og eiendom, samferdsel, plan, VA og miljø. Bodøkontoret har en god blanding av medarbeidere, både yngre fagpersoner og personer med lang og bre...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Er du vår nye sivilarkitekt i Alta?

Stillingsbeskrivelse Norconsult sitt kontor i Alta er et veletablert og solid tverrfaglig kontor i positiv vekst og kan tilby et meget godt arbeidsmiljø i sentrum av Alta. Kontoret løser store og små tverrfaglige oppdrag innenfor et stort geografis...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker byggeleder som sivilingeniør/ingeniør i Hammerfest

Stillingsbeskrivelse Norconsult sitt kontor i Hammerfest løser store og små tverrfaglige oppdrag innenfor et stort geografisk område, og vi har stor faglig tyngde innenfor alle våre fagområder. Vi ønsker å styrke avdelingen, og søker med dette ette...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Sivilingeniør/ingeniør VA i Lakselv

Stillingsbeskrivelse Norconsult sitt kontor i Lakselv er et veletablert og solid tverrfaglig kontor i positiv vekst. Vi tilbyr et meget godt arbeidsmiljø i sentrum av Lakselv. Kontoret løser store og små tverrfaglige oppdrag innenfor et stort geogra...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Sivilingeniør/ingeniør brannteknikk

Stillingsbeskrivelse Norconsult har et aktivt fagmiljø innen brannteknikk. I vårt selskap er vi ca. 60 brannrådgivere som jobber sammen på prosjekter på tvers av kontorer og møtes på årlige fagsamlinger. Vi søker nå erfaren ingeniør / sivilingeniør...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Sivilingeniør/ingeniør VA

Stillingsbeskrivelse Norconsults kontor på Helegland (Mo og Mosjøen) utfører spennende og varierte oppdrag i et godt og trivelig arbeidsmiljø. Kontoret er i vekst og har ca. 50 medarbeidere innen arkitektur, bygg og anlegg, bygningsfysikk/BREEAM, ...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Sivilingeniør / ingeniør – Bygg– Lakselv

Stillingsbeskrivelse Norconsult sitt kontor i Lakselv er et veletablert og solid tverrfaglig kontor i positiv vekst. Vi tilbyr et meget godt arbeidsmiljø i sentrum av Lakselv. Kontoret løser store og små tverrfaglige oppdrag innenfor et stort geogr...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker sivilingeniør/ingeniør – Elektro i Tromsø

Vi søker en dyktig og omgjengelig medarbeider til å være med å videreutvikle fagområdet Elektro ved Norconsults Tromsøkontor.Norconsult region Nord har kontorsteder på Mo, Bodø, Harstad, Narvik, Tromsø, Alta, Hammerfest, Lakselv, Vadsø og Kirkenes. I...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Sivilingeniør/ ingeniør Geoteknikk

Stillingsbeskrivelse Norconsult på Helgeland (Mo i Rana og Mosjøen) søker flere medarbeidere og ønsker å utvide kontorets fagmiljø med geoteknikk. Fagmiljøet geoteknikk i Norconsult består for tiden av totalt ca. 70 sivilingeniører. I tillegg har v...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker etter dyktig sivilingeniør/ingeniør innen PA

Stillingsbeskrivelse Ønsker du å arbeide med prosjektstyring/prosjektadministrasjon er Norconsult stedet for deg. Norconsults kontor på Helegland (Mo og Mosjøen) utfører spennende og varierte oppdrag i et godt og trivelig arbeidsmiljø. Kontoret e...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker sivilingeniør/ingeniør innen Konstruksjonsteknikk

Stillingsbeskrivelse Er du engasjert, kunnskapsrik og har bred erfaring? Vi søker deg som vil være med å utvikle framtidsrettede og miljøvennlige løsninger, og styrke vårt fagmiljø innen konstruksjonsteknikk. I Norconsult på Helgeland er vi 50 meda...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Sommerjobb Tunneler og fjellanlegg - sivilingeniør/ingeniører anleggsteknikk eller byggeteknikk

Stillingsbeskrivelse Bygg- og anleggsdivisjonen i Sandvika har behov for flere sivilingeniører og ingeniører innen våre fagområder. Som en del av vårt rekrutteringsarbeid tilbyr vi sommerjobber neste år. Vi er et bredt tverrfaglig sammensatt miljø ...

Søknadsfrist: 14. januar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Ingeniør/Sivilingeniør signal- og sikringsanlegg for jernbane og sporvei

Norconsult har Norges desidert største komplette tverrfaglige fagmiljø innen samferdselselektro med over 80 rådgivere innen faget. Vi har for tiden stor pågang av større og komplekse prosjekter og vi ønsker å styrke vår kompetanse innen signal- og si...

Søknadsfrist: 01. januar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Sivilingeniør/ingeniør VA – Alta

Stillingsbeskrivelse Norconsult AS er med sine 4600 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, o...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult Tromsø søker sivilingeniør innen Vann og Avløp

Stillingsbeskrivelse Norconsult har Norges største rådgivende fagmiljø innen vann- og avløpsteknikk. VA-seksjonen i Tromsø har 10 engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi er den del av et sterkt fagmiljø innen VA-teknikk/vannbransjen i Norconsult med ...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Sivilingeniør/ingeniør Samferdsel

Stillingsbeskrivelse Vi  søker etter dyktige sivilingeniører/ingeniører til vårt kontor i Tromsø! Tromsø-kontoret består av 50 ansatte som omfavner et tverrfaglig miljø innenfor arkitektur, PA, byggeledelse, VA, miljø og energi, elektro, VVS, bygge...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult i Tromsø søker erfarne geoteknikere

Stillingsbeskrivelse Er du engasjert, kunnskapsrik og gjerne har erfaring innen geoteknikk? Vi søker deg som vil være med å bygge opp vårt geotekniske miljø. Hos oss vil du få meningsfulle oppgaver og utfordringer! Fagmiljøet geoteknikk i Norconsul...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult Tromsø søker brannrådgiver

Stillingsbeskrivelse Er du engasjert, kunnskapsrik og har bred erfaring innen brannteknikk? Vi søker deg som vil være med å bygge opp vårt branntekniske miljø. Hos oss vil du få meningsfulle oppgaver og utfordringer! Norconsult har et aktivt fagmil...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult Tromsø søker flere arkitekter

Stillingsbeskrivelse Er du engasjert, kunnskapsrik og har bred erfaring innen arkitektur og planlegging? Vi søker deg som vil være med å utvikle framtidsrettede og miljøvennlige løsninger, og styrke vår satsing på arkitektur- og planfaglige oppgaver...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Sivilingeniør/ingeniør innen prosjektadministrasjon

Stillingsbeskrivelse Vi  søker etter dyktige sivilingeniører/ingeniører til vårt kontor i Tromsø! Tromsø-kontoret består av ca. 50 ansatte som omfavner et tverrfaglig miljø innenfor arkitektur, PA, byggeledelse, VA, miljø og energi, elektro, VVS, b...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker sivilingeniør/ingeniør – ITB og Elektro i Tromsø

Vi søker en dyktig og omgjengelig medarbeider til å være med å videreutvikle fagområdene ITB og Elektro ved Norconsults Tromsøkontor.Norconsult region Nord har kontorsteder på Mo, Bodø, Harstad, Narvik, Tromsø, Alta, Hammerfest, Lakselv, Vadsø og Kir...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult Mo i Rana søker landskapsarkitekt

Stillingsbeskrivelse Er du engasjert, kunnskapsrik og har bred erfaring innen landskapsarkitektur og planlegging? Vi søker deg som vil være med å utvikle framtidsrettede og miljøvennlige løsninger, og styrke vår satsing på landskapsarkitektur- og ...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Er du vår nye rådgiver innen RAMS og risikostyring?

Stillingsbeskrivelse Norconsult har en økende oppdragsmengde og vi ønsker flere erfarne rådgivere og seniorrådgivere innen RAMS og risikostyring til vår avdeling Sikkerhet. Ønsker du å arbeide med RAMS og risikovurderinger innen samferdsel, er Norco...

Søknadsfrist: 07. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Er du vår nye medarbeider innenfor VVS, Energi/Miljø?

Stillingsbeskrivelse Har du lyst på nye utfordringer innenfor VVS, energi/miljøteknisk prosjektering hos Norconsults kontor i Bodø? Norconsult i Bodø utfører komplette tverrfaglige ingeniør og arkitekttjenester innen for bygg og eiendom, samferdsel...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Åpen søknad

Stillingsbeskrivelse Fra 1.desember skal Norconsults medarbeidere på Hønefoss flytte inn i nyoppussede lokaler på Hvervenmoen. Det tverrfaglige miljøet består av et 30-talls medarbeidere, og vi jobber for fortsatt vekst med ambisjon om å tilby våre ...

Søknadsfrist: 01. mars, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker Rådgiver / Seniorrådgiver innen ITB og elektroprosjektering

Stillingsbeskrivelse Vi ønsker å forsterke fagmiljøene på Lillehammer, og søker etter flere dyktige rådgivere som kan delta i vårt miljø innen ITB, smartteknologi og automasjon. Fagmiljøet vil inngå i tekniske systemer på Lillehammer og jobbe tett m...

Søknadsfrist: 05. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Interiørarkitekt søkes til nye utfordringer i Bodø

Stillingsbeskrivelse Norconsult har i dag et av landets desidert største arkitektmiljøer, og har dyktige, dedikerte, engasjerte, prisbelønnede og hardtarbeidende arkitekter over hele landet. Hos oss ser vi verdien av å jobbe i en konstant tverrfagli...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Er du VA-ingeniør og vil bli en del av vårt Norconsult-team i Møre og Romsdal?

Stillingsbeskrivelse Norconsults avdeling i Møre og Romsdal har ca. 130 medarbeidere fordelt på våre kontorer i Molde, Ålesund, Kristiansund, Ulsteinvik, Åndalsnes og Ørsta. Vi er tverrfaglige og dekker de fleste fagområder innen rådgiving, prosjekt...

Søknadsfrist: 10. januar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Rådgiver innenfor elektro/data/tele-alarm/automatisering/smartteknologi

Norconsults kontor på Helegland (Mo og Mosjøen) utfører spennende og varierte oppdrag i et godt og trivelig arbeidsmiljø. Kontoret er i vekst og har ca. 50 medarbeidere innen arkitektur, bygg og anlegg, bygningsfysikk/BREEAM, samferdsel, VVS, elekt...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Sivilingeniør/ingeniør Bygningsfysikk

Stillingsbeskrivelse Norconsults kontor på Helegland (Mo og Mosjøen) utfører spennende og varierte oppdrag i et godt og trivelig arbeidsmiljø. Kontoret er i vekst og har ca. 50 medarbeidere innen arkitektur, bygg og anlegg, bygningsfysikk/BREEAM, ...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Sivilingeniør/ingeniør VVS Energi og Miljø

Norconsults kontor på Helegland (Mo og Mosjøen) utfører spennende og varierte oppdrag i et godt og trivelig arbeidsmiljø. Kontoret er i vekst og har ca. 50 medarbeidere innen arkitektur, bygg og anlegg, bygningsfysikk/BREEAM, samferdsel, VVS, elektro...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker etter erfaren elektrorådgiver tilknyttet våre kontor i Molde eller Kristiansund

Stillingsbeskrivelse Vi har behov for å styrke vår elektro-avdeling. Vi søker en dyktig medarbeider innen fagområde elektroteknikk som har noen års erfaring. Vi ønsker at du har erfaring fra rådgiver eller entreprenør. Du vil få en sentral rolle i ...

Søknadsfrist: 10. januar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Sivilingeniør/ingeniør elektro

Stillingsbeskrivelse Norconsults kontor på Helegland (Mo og Mosjøen) utfører spennende og varierte oppdrag i et godt og trivelig arbeidsmiljø. Kontoret er i vekst og har ca. 50 medarbeidere innen arkitektur, bygg og anlegg, bygningsfysikk/BREEAM, ...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Arealplanlegger

Stillingsbeskrivelse Avdelingen består i dag av 24 ansatte innenfor fagdisiplinene vann- og avløp, miljø, samferdsel, oppmåling/drone, landskap og plan. Kontoret som helhet har ca. 80 medarbeidere som dekker alle fagfelt og som samarbeider i tverrfa...

Søknadsfrist: 03. januar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Gruppeleder Samferdselselektro Hønefoss

Stillingsbeskrivelse Fra 1.desember skal Norconsults medarbeidere på Hønefoss flytte inn i nyoppussede lokaler på Hvervenmoen. Det tverrfaglige miljøet består av et 30-talls medarbeidere, og vi jobber for fortsatt vekst med ambisjon om å tilby våre ...

Søknadsfrist: 15. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Er du på jakt etter en spennende og meningsfull lederjobb? Vi søker gruppeleder arkitektur

Stillingsbeskrivelse Fra 1.desember skal Norconsults medarbeidere på Hønefoss flytte inn i nyoppussede lokaler på Hvervenmoen. Det tverrfaglige miljøet består av et 30-talls medarbeidere, og vi jobber for fortsatt vekst med ambisjon om å tilby våre ...

Søknadsfrist: 15. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Seniorrådgivere elektro bane, vei og infrastruktur

Stillingsbeskrivelse Fra 1.desember skal Norconsults medarbeidere på Hønefoss flytte inn i nyoppussede lokaler på Hvervenmoen. Det tverrfaglige miljøet består av et 30-talls medarbeidere, og vi jobber for fortsatt vekst med ambisjon om å tilby våre ...

Søknadsfrist: 15. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Seniorrådgiver veg/gate Hønefoss

Stillingsbeskrivelse Fra 1.desember skal Norconsults medarbeidere på Hønefoss flytte inn i nyoppussede lokaler på Hvervenmoen. Det tverrfaglige miljøet består av et 30-talls medarbeidere, og vi jobber for fortsatt vekst med ambisjon om å tilby våre ...

Søknadsfrist: 15. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Jernbane - Senior Rådgiver, Prosjektleder og Prosjekteringsleder

Stillingsbeskrivelse Vi søker etter Senior Prosjektledere/Prosjekteringsledere og Senior Rådgivere med både spisskompetanse og bred tverrfaglig jernbane forståelse til vår Jernbaneavdeling ved hovedkontoret. Norconsult har Norges største rådgivermi...

Søknadsfrist: 04. januar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Prosjekteringsleder

Er du engasjert, kunnskapsrik og har bred erfaring med byggeprosesser? Vi søker deg som vil være med å utvikle framtidsrettede og miljøvennlige løsninger, og styrke vår satsing innen prosjekteringsledelse. Hos oss vil du få meningsfulle oppgaver og ...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Sivilingeniør/ ingeniør Bygg

Stillingsbeskrivelse Er du engasjert, kunnskapsrik og har bred erfaring? Vi søker deg som vil være med å utvikle framtidsrettede og miljøvennlige løsninger, og styrke vårt fagmiljø innen konstruksjonsteknikk. Hos oss vil du få meningsfulle oppgav...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Sivilingeniør/ ingeniør Geoteknikk

Stillingsbeskrivelse Norconsult i Harstad søker flere medarbeidere og ønsker å utvide kontorets fagmiljø med geoteknikk. Fagmiljøet geoteknikk i Norconsult består for tiden av totalt ca. 70 sivilingeniører. I tillegg har vi rundt 30 geoteknikere i ...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Sivilingeniør/ ingeniør VA

Stillingsbeskrivelse Norconsult i Harstad søker flere medarbeidere og ønsker å utvide kontorets fagmiljø med medarbeidere innen VA-faget. Norconsults kontor i Harstad utfører spennende og varierte oppdrag i et godt og trivelig arbeidsmiljø. Kontore...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Sivilarkitekt

Stillingsbeskrivelse Vi søker sivilarkitekt med minimum 5 års erfaring til vårt arkitektmiljø ved Stavangerkontoret. Hos oss vil du kunne bidra i oppgaver fra mulighetsstudier og skisseprosjekt frem til detaljprosjektering og ferdig bygg. Vi søker d...

Søknadsfrist: 01. januar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Sivilingeniør/ ingeniør bygningsfysikk - Harstad

Stillingsbeskrivelse Er du engasjert, kunnskapsrik og har bred erfaring innen bygningsfysikk? Hos oss vil du få meningsfulle oppgaver og utfordringer! Norconsult i Harstad søker flere medarbeidere og ønsker å utvide kontorets fagmiljø med bygningsf...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vegplanlegger - Harstad

Stillingsbeskrivelse Norconsult har det største rådgivermiljøet innenfor Samferdsel i Norge. Vi dekker alle fagområdene som er nødvendig for utredning, planlegging og prosjektering av komplette veg- og baneanlegg, fra idé til realisering og drifts...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Landskapsarkitekt

Stillingsbeskrivelse Avdeling Arkitektur og Plan i Harstad vil gjerne øke mangfoldet i avdelingen. Vi ønsker å tilknytte oss en dyktig og engasjert landskapsarkitekt som kan komplementere avdelingen og bidra til å befeste vår posisjon som en ledende...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Rådgiver/Seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse Kan du tenke deg å arbeide i mulighetenes region og være med å utvikle og bygge et bærekraftig Nord-Norge? Norconsult Narvik har behov for flere dyktige medarbeidere til vårt kontor i Narvik. Høres dette interessant ut for deg...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Er du vår nye rådgiver innen security & fysisk sikring?

Stillingsbeskrivelse Norconsult skal styrke satsningen innen sikring/security. Vi søker derfor en erfaren rådgiver/ fagspesialist som ønsker å være med oss i videreutvikling av denne type tjenester i Norconsult. Stillingen hører inn i Norconsults av...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker en dyktig Rådgiver innenfor elektro/data/automatisering/smartteknologi

Stillingsbeskrivelse Norconsult i Bodø utfører tverrfaglige arkitekt- og ingeniørtjenester innenfor bygg- og eiendom, samferdsel, plan, VA og miljø. Bodøkontoret har en god blanding av medarbeidere, både yngre fagpersoner og personer med lang og bre...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult Mo i Rana søker flere arkitekter

Stillingsbeskrivelse Er du engasjert, kunnskapsrik og har bred erfaring innen arkitektur og planlegging? Vi søker deg som vil være med å utvikle framtidsrettede og miljøvennlige løsninger, og styrke vår satsing på arkitektur- og planfaglige oppgav...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Rådgiver akustikk

Stillingsbeskrivelse Norconsult tilbyr rådgivertjenester innen akustikk over hele landet og har behov for flere rådgivere som kan jobbe med bygningsakustikk. Norconsult i Møre og Romsdal teller ca. 130 personer innen forskjellige fagdisipliner og s...

Søknadsfrist: 10. januar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult Tromsø søker flere arkitekter

Stillingsbeskrivelse Norconsult er ledende på miljøkompetanse i Norge og har ca. 150 personer som arbeider fast med ulike miljørelaterte problemstillinger innen fagområder som miljøgeologi, hydrogeologi, miljøkjemi, marint miljø, miljøovervåkning, k...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Rådgiver brannteknikk

Stillingsbeskrivelse Norconsult tilbyr brannrådgivertjenester over hele landet. Hovedtyngden av fagmiljøet, som teller ca. 70 medarbeidere ligger i Sandvika, men det har også vokst frem sterke fagmiljøer andre steder i landet. Vi har spisskompetanse...

Søknadsfrist: 31. januar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Planlegger

Stillingsbeskrivelse I Norconsult i Møre og Romsdal er vi nærmere 130 medarbeidere som utfører tjenester innen Arkitektur, Vann/avløp, VVS, Elektro, Byggeteknikk, Geoteknikk, Energi og kraftoverføring. Vår arkitektavdeling trenger stadig bistand in...

Søknadsfrist: 31. januar, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker rådgiver innen CFD og strømningsteknikk

Stillingsbeskrivelse Norconsults avdeling CFD og strømningsteknikk har i dag syv medarbeidere hvorav fire arbeider innenfor CFD-analyser, og vi skal nå øke vår bemanning. Hovedfokus for stillingen vil være praktisk bruk av CFD for å løse problemsti...

Søknadsfrist: 05. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker dyktig og engasjert rådgiver innen bærekraft

Stillingsbeskrivelse Har du erfaring med klima-, miljø- og energispørsmål og ønsker å bidra til at bygg- og anleggsbransjen lykkes i å gjøre en forskjell i det grønne skiftet? Da bør du søke den spennende stillingen i landets fremste, tverrfaglige r...

Søknadsfrist: 14. desember, 2021

Se stillingen »
Stilling ledig:

Arkitektene i Bodø trenger flere med på laget!

Stillingsbeskrivelse Norconsult har i dag et av landets desidert største arkitektmiljøer, og har dyktige, dedikerte, engasjerte, prisbelønnede og hardtarbeidende arkitekter over hele landet. Hos oss ser vi verdien av å jobbe i en konstant tverrfagli...

Søknadsfrist: 13. desember, 2021

Se stillingen »