Norconsult

Norges største rådgiverbedrift er heleid av sine medarbeidere

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden, med virksomhet som spenner over fem verdensdeler.

Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Norconsult er engasjert i prosjekter innen bygg og eiendom, samferdsel, energi, industri, vann og avløp, olje og gass, miljø, plan, arkitektur, sikkerhet og IT.

Med nyskapende og målrettede råd skal Norconsult bidra til kundenes verdiskapning og suksess - og til et bærekraftig og sunt samfunn. Vi er opptatt av at det i rådgivning og valg av løsninger vises omtanke for samfunnets sårbarhet.

Vi engasjerer oss i alle deler av utviklingen, fra idéfase til overordnede planer, prosjektering og driftsstøtte. Årlig utfører vi over 20 000 oppdrag for offentlige og private oppdragsgivere i inn- og utland.

En av styrkene til Norconsult er selskapets brede ressursbase som sikrer nødvendig kapasitet til å utføre de forskjellige oppdrag av varierende innhold og størrelse. Norconsult har ca. 4600 medarbeidere, og er i sin helhet eid av medarbeiderne.

Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo. Vår virksomhet drives ved et 60-talls kontorer i Norge og gjennom datterselskaper i hele Norden. I tillegg har vi datterselskaper i Afrika (Sør-Afrika, Zambia og Mosambik) og Sør-Øst Asia og Oseania (Filippinene, Malaysia og New Zealand). Totalt har Norconsult mer enn 100 kontorer.

Les mer her »

Hvordan er det å jobbe hos oss?

Norconsult tilbyr spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag.

Norconsult tilbyr spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag. Vi har fokus på verdibasert samfunnsplanlegging og fremtidsrettede og bærekraftige løsninger. 

Norconsult har en sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi. Hos oss tilbys alle medarbeidere overskuddsdelingsordning med direkte utbytte av selskapets resultat og eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift.

Arbeidsmiljøet i Norconsult er unikt. Våre årlige medarbeiderundersøkelser viser at våre styrker ligger i engasjerte medarbeidere, støttende ledere og en sterk tilknytning til kulturplattformen vår, LiVE (Ledelse, Verdier og Etikk). Norconsults medarbeidere opplever høy trivsel og mer enn 9 av 10 medarbeidere er ambassadører for selskapet. 

Se stillingene vi har ledig

Samfunnsansvar og engasjement utover rådgivningstimer

Norconsult bidrar til et bærekraftig samfunn og samfunnsnytte gjennom nyskapende og målrettede rådgivningstjenester.

Norconsult bidrar til et bærekraftig samfunn og samfunnsnytte gjennom nyskapende og målrettede rådgivningstjenester. Vi er opptatt av at det i rådgivning og valg av løsninger vises omtanke for samfunnets sårbarhet. Vi bruker aktivt vår kompetanse innenfor miljø, risiko, sikkerhet og beredskap i vår rådgivning og valg av løsninger for kunder, i konsernets ideelle samarbeid og engasjement, og i drift av egen virksomhet.

Norconsult har et stort engasjement utover våre rådgivningstjenester, og viser samfunnsansvar blant annet gjennom våre samarbeidsavtaler, innsamlingsaksjoner og bærekraftige initiativer. Med bakgrunn i vår strategi for sosialt ansvar støtter vi tiltak og samarbeider med organisasjoner innenfor de tre stolpene; barn og ungdom, kompetanse og lokal støttespiller. I Norge samarbeider vi blant annet med organisasjonene MOT, Ingeniører uten grenser og Kreftkompasset. I tillegg er vi hovedsamarbeidspartner med langrennslaget Team Norconsult og lokal støttespiller til Norges Realfagsgymnas i Bærum. 

Stilling ledig:

Vil du jobbe med vann og avløp på Lillestrøm sommeren 2022?

Stillingsbeskrivelse Hvert år tar Norconsult imot rundt 100 studenter på sommerjobb. Som sommerstudent i Norconsult vil du jobbe med spennende oppgaver, fortrinnsvis i faktiske oppdrag for eksterne kunder, hvor målet er at du får brukt teorien du ha...

Søknadsfrist: 25. mai, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

VEG-planlegger – Norconsult i Midt-Norge

Norconsults kontorer i Midt-Norge, fra Ulsteinvik i sør til Rørvik i nord, skal i ukene og månedene som kommer ansatte mer enn 100 ingeniører og arkitekter for videre vekst og spennende oppdrag innenfor Industri, bygg og eiendom, samferdsel, vann, Ge...

Søknadsfrist: 01. juni, 2022

Se stillingen »

Prosjekterer Norges største pågående vannkraftutbygging

Case: Nedre Otta Kraftverk

Nedre Otta er Norges største pågående vannkraftutbygging. Kraftverket settes i drift i 2020 og vil med sine to kaplanturbiner ha en samlet slukeevne på 180 kubikkmeter vann per sekund.  Det tegningsløse prosjektet krever stor grad av samhandling og har så langt vært svært vellykket.Nedre Otta kraftverk er et fullskala BIM-prosjekt hvor bygg- og anleggsarbeidene gjennomføres uten bruk av tegninger. Detaljprosjekteringen skjer parallelt med anleggsarbeidene, med en modellutsendelse annenhver uke. Ved å løsrive seg fra tegninger har Norconsult etablert en arbeidsform som har skapt stor kundeverdi i prosjektgjennomføringen. 

Krever tverrfaglig samarbeid og samhandling

Vannkraftprosjekter krever stor grad av tverrfaglig samhandling. Man kan velge å fremstille denne tverrfagligheten med tusenvis av tegninger. Norconsult har imidlertid valgt å samle alt i en felles modell slik at alle i prosjektet har en felles forståelse for hva som bygges. I tillegg til prosjektering av en rekke fag er Norconsult ansvarlig for tverrfaglig koordinering som foregår ved hjelp av en samhandlingsmodell. Dette gir en mulighet for øyeblikkelig forståelse av samvirke mellom fagene. Så langt i prosjektet har det ennå ikke vært gjort en eneste feil ved utarbeidelse av arbeidsgrunnlaget. Dette skyldes i stor grad god bruk av modell i prosjekteringen og samhandlingen og har bidratt til et svært godt samarbeidsklima mellom aktørene i prosjektet. 

Ren, fornybar energi til 15 000 husstander

Nedre Otta kraftverk vil bidra til oppfylling av Norges forpliktelser i henhold til fornybardirektivet.  Vannkraftverket vil få tilknytning til hovednettet i Vågåmo, som er innenfor det definerte underskuddsområdet i Midt-Norge. Kraftverket vil produsere nok strøm til over 15 000 husstander. 

Se stillingene vi har ledig innen energi, vann og miljøteknikk

Prosjekterer den nye E39-strekningen for Nye Veier

Case: E39 – Kristiansand vest – Mandal øst

Det er Norconsult som prosjekterer den nye E39-strekningen for Nye Veier. I prosjektet stiller byggherren krav som gjør at både Norconsult og entreprenør må strekke seg. Med et gjensidig mål om å effektivisere bygge- og anleggsnæringen jobbes det med å videreutvikle automatisering av prosjekteringsarbeidet. Ved ferdigstillelse vil E39-strekningen Kristiansand vest – Mandal øst vil den bestå av en fire-felts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Strekningen omfatter tre store kryssområder og syv broer, hvorav en 520 meter lang bro over Trysfjorden, med en seilingshøyde på 60 meter. Også fem tunneler skal bygges på strekningen. Dette inkluderer Søgnetunnelen, som ved ferdigstilling vil bli Sørlandets lengste tunnel på over fire kilometer.

Detaljert BIM-modell

Planene for prosjektet legges inn i en detaljert BIM-modell som også omfatter fremdrift, kvalitet, økonomioppfølging, SHA og ytre miljø. Prosjektet skal etter planen ferdigstilles høsten 2022. Det er AF-Gruppen som er totalentreprenør, og med på laget er også entreprenøren Kruse Smith. Prosjektet gjennomføres med utstrakt bruk av digital teknologi, der det er viktig å påpeke at «BIM» i denne sammenhengen innebærer mer enn bruk av kun teknologi. Derfor vil også tverrfaglige samarbeidsformer, metodikk og holdninger stå i fokus. Hvert fag har sin egen modellansvarlig i oppdraget. Oppdraget gjennomføres etter VDC – metodikk, der LEAN-prinsippet er førende: mer flyt og mindre sløsing, det skal prosjekteres på rett plass til rett tid.Norconsult har etter hvert opparbeidet seg betydelig erfaring med totalentrepriseprosjekter. Dette er et stort og viktig samferdselsoppdrag for selskapet, hvor selskapet samarbeider med solide aktører for å bygge trygge og gode veier på Sørlandet.

Se stillingene vi har ledig innen bygg og anlegg

Dette er Norconsult

Tittel
Facebook »
LinkedIn »
Hjemmeside »
Telefon:
+47 67 57 10 00
E-post:
firmapost@norconsult.com
Etablert:
1929
Antall ansatte:
4400
Stilling ledig:

Takstmann – Norconsult i Midt-Norge

Norconsults kontorer i Midt-Norge, fra Ulsteinvik i sør til Rørvik i nord, skal i ukene og månedene som kommer ansatte mer enn 100 ingeniører og arkitekter for videre vekst og spennende oppdrag innenfor Industri, bygg og eiendom, samferdsel, vann, Ge...

Søknadsfrist: 01. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Rådgivende ingeniører innen Geoteknikk – Norconsult i Midt-Norge

Norconsults kontorer i Midt-Norge, fra Ulsteinvik i sør til Rørvik i nord, skal i ukene og månedene som kommer ansatte mer enn 100 ingeniører og arkitekter for videre vekst og spennende oppdrag innenfor Industri, bygg og eiendom, samferdsel, vann, Ge...

Søknadsfrist: 01. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Prosjektleder – Norconsult i Midt-Norge

Norconsults kontorer i Midt-Norge, fra Ulsteinvik i sør til Rørvik i nord, skal i ukene og månedene som kommer ansatte mer enn 100 ingeniører og arkitekter for videre vekst og spennende oppdrag innenfor Industri, bygg og eiendom, samferdsel, vann, Ge...

Søknadsfrist: 01. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Er du vår nye ingeniør / sivilingeniør VVS ?

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, og vi er en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.Kontoret i Stava...

Søknadsfrist: 08. juli, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Rådgivende ingeniører innen Akustikk – Norconsult i Midt-Norge

Norconsults kontorer i Midt-Norge, fra Ulsteinvik i sør til Rørvik i nord, skal i ukene og månedene som kommer ansatte mer enn 100 ingeniører og arkitekter for videre vekst og spennende oppdrag innenfor Industri, bygg og eiendom, samferdsel, vann, Ge...

Søknadsfrist: 01. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

VVS-rådgiver – Norconsult i Midt-Norge

Norconsults kontorer i Midt-Norge, fra Ulsteinvik i sør til Rørvik i nord, skal i ukene og månedene som kommer ansatte mer enn 100 ingeniører og arkitekter for videre vekst og spennende oppdrag innenfor Industri, bygg og eiendom, samferdsel, vann, Ge...

Søknadsfrist: 01. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Elektrorådgivere, bane – Norconsult i Midt-Norge

Norconsults kontorer i Midt-Norge, fra Ulsteinvik i sør til Rørvik i nord, skal i ukene og månedene som kommer ansatte mer enn 100 ingeniører og arkitekter for videre vekst og spennende oppdrag innenfor bygg og eiendom, samferdsel, industri, vann, ge...

Søknadsfrist: 01. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker prosjektadministrator innen fornybar energi og industri

Stillingsbeskrivelse Norconsult Project Execution (PEX) er en enhet i Norconsult som gjennomfører teknisk komplekse prosjekter innen fornybar energi og grønn industri.  Fagmiljøet er en del av Norconsults tverrfaglige rådgivermiljø innen fornybar en...

Søknadsfrist: 31. mai, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Brannrådgiver – Norconsult i Midt-Norge

Norconsults kontorer i Midt-Norge, fra Ulsteinvik i sør til Rørvik i nord, skal i ukene og månedene som kommer ansatte mer enn 100 ingeniører og arkitekter for videre vekst og spennende oppdrag innenfor Industri, bygg og eiendom, samferdsel, vann, Ge...

Søknadsfrist: 01. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker prosjektmedarbeidere innen fornybar energi og industri  

Stillingsbeskrivelse Norconsult Project Execution (PEX) er en enhet i Norconsult som gjennomførerteknisk komplekse prosjekter innen fornybar energi og grønn industri. Fagmiljøet er en del av Norconsults tverrfaglige rådgivermiljø innen fornybar en...

Søknadsfrist: 31. mai, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Rådgiver Eiendomsledelse – Norconsult i Midt-Norge

Norconsults kontorer i Midt-Norge, fra Ulsteinvik i sør til Rørvik i nord, skal i ukene og månedene som kommer ansatte mer enn 100 ingeniører og arkitekter for videre vekst og spennende oppdrag innenfor Industri, bygg og eiendom, samferdsel, vann, Ge...

Søknadsfrist: 01. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Arealplanleggere – Norconsult i Midt-Norge

Norconsults kontorer i Midt-Norge, fra Ulsteinvik i sør til Rørvik i nord, skal i ukene og månedene som kommer ansatte mer enn 100 ingeniører og arkitekter for videre vekst og spennende oppdrag innenfor bygg og eiendom, samferdsel, industri, vann, Ge...

Søknadsfrist: 01. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Brukonstruktører – Norconsult i Midt-Norge

Norconsults kontorer i Midt-Norge, fra Ulsteinvik i sør til Rørvik i nord, skal i ukene og månedene som kommer ansatte mer enn 100 ingeniører og arkitekter for videre vekst og spennende oppdrag innenfor bygg og eiendom, samferdsel, industri, vann, Ge...

Søknadsfrist: 01. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Arkitekter – Norconsult i Midt-Norge

Norconsults kontorer i Midt-Norge, fra Ulsteinvik i sør til Rørvik i nord, skal i ukene og månedene som kommer ansatte mer enn 100 ingeniører og arkitekter for videre vekst og spennende oppdrag innenfor bygg og eiendom, samferdsel, industri, vann, ge...

Søknadsfrist: 01. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Elektrorådgivere, veg/infrastruktur – Norconsult i Midt-Norge

Norconsults kontorer i Midt-Norge, fra Ulsteinvik i sør til Rørvik i nord, skal i ukene og månedene som kommer ansatte mer enn 100 ingeniører og arkitekter for videre vekst og spennende oppdrag innenfor bygg og eiendom, samferdsel, industri, vann, Ge...

Søknadsfrist: 01. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Industrirådgivere, konstruksjonsteknikk – Norconsult i Midt-Norge

Norconsults kontorer i Midt-Norge, fra Ulsteinvik i sør til Rørvik i nord, skal i ukene og månedene som kommer ansatte mer enn 100 ingeniører og arkitekter for videre vekst og spennende oppdrag innenfor bygg og eiendom, samferdsel, industri, vann, Ge...

Søknadsfrist: 01. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Akvakultur, rådgiver/prosjektleder – Norconsult i Midt-Norge

Norconsults kontorer i Midt-Norge, fra Ulsteinvik i sør til Rørvik i nord, skal i ukene og månedene som kommer ansatte mer enn 100 ingeniører og arkitekter for videre vekst og spennende oppdrag innenfor bygg og eiendom, samferdsel, industri, vann, ge...

Søknadsfrist: 01. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Landskapsarkitekter – Norconsult i Midt-Norge

Norconsults kontorer i Midt-Norge, fra Ulsteinvik i sør til Rørvik i nord, skal i ukene og månedene som kommer ansatte mer enn 100 ingeniører og arkitekter for videre vekst og spennende oppdrag innenfor bygg og eiendom, samferdsel, industri, vann, ge...

Søknadsfrist: 01. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Rådgivende ingeniører innen Elektro – Norconsult i Midt-Norge

Norconsults kontorer i Midt-Norge, fra Ulsteinvik i sør til Rørvik i nord, skal i ukene og månedene som kommer ansatte mer enn 100 ingeniører og arkitekter for videre vekst og spennende oppdrag innenfor Industri, bygg og eiendom, samferdsel, vann, Ge...

Søknadsfrist: 01. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Konstruktør byggeteknikk – Norconsult i Midt-Norge

Stillingsbeskrivelse Norconsults kontorer i Midt-Norge, fra Ulsteinvik i sør til Rørvik i nord, skal i ukene og månedene som kommer ansatte mer enn 100 ingeniører og arkitekter for videre vekst og spennende oppdrag innenfor bygg og eiendom, samferds...

Søknadsfrist: 01. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vann og miljø – Norconsult i Midt-Norge

Stillingsbeskrivelse Norconsults kontorer i Midt-Norge, fra Ulsteinvik i sør til Rørvik i nord, skal i ukene og månedene som kommer ansatte mer enn 100 ingeniører og arkitekter for videre vekst og spennende oppdrag innenfor Industri, bygg og eiendom...

Søknadsfrist: 01. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Bygningsfysikere – Norconsult i Midt-Norge

Stillingsbeskrivelse Norconsults kontorer i Midt-Norge, fra Ulsteinvik i sør til Rørvik i nord, skal i ukene og månedene som kommer ansatte mer enn 100 ingeniører og arkitekter for videre vekst og spennende oppdrag innenfor bygg og eiendom, samferds...

Søknadsfrist: 01. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Industrirådgivere, prosessteknikk – Norconsult i Midt-Norge

Stillingsbeskrivelse Norconsults kontorer i Midt-Norge, fra Ulsteinvik i sør til Rørvik i nord, skal i ukene og månedene som kommer ansatte mer enn 100 ingeniører og arkitekter for videre vekst og spennende oppdrag innenfor bygg og eiendom, samferds...

Søknadsfrist: 01. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Ingeniørgeologer – Norconsult i Midt-Norge

Stillingsbeskrivelse Norconsults kontorer i Midt-Norge, fra Ulsteinvik i sør til Rørvik i nord, skal i ukene og månedene som kommer ansatte mer enn 100 ingeniører og arkitekter for videre vekst og spennende oppdrag innenfor bygg og eiendom, samferds...

Søknadsfrist: 01. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker rådgiver / seniorrådgiver innen VA og overvann

Stillingsbeskrivelse Vi søker etter flere rådgivere innen VA-faget til vårt kontor på Lillehammer for å styrke vår bemanning primært innen prosjektering vann- og avløpsanlegg og planlegging av overvannsløsninger. Vi er på jakt etter gode kandidater ...

Søknadsfrist: 22. mai, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Avdelingsleder Elektro

Det er vi som løser de vanskeligste oppgavene! Derfor vokser vi videre og søker etter en faglig dyktig og markedsorientert leder til vår elektroavdeling på Hamar.     Vår nåværende leder går over i ny stilling, og vi søker derfor etter en ny leder so...

Søknadsfrist: 06. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Arkitekt - Norconsult i Trondheim

Stillingsbeskrivelse Nå trenger vi de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største arkitektmiljøene i Norge/Skandinavia. Vi søker etter engasjerte og dedikerte nye medarbeidere til vår avdeling i Trondheim; et av by...

Søknadsfrist: 20. mai, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Interiørarkitekt - Norconsult i Trondheim

Stillingsbeskrivelse Nå trenger vi de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største arkitektmiljøene i Norge/Skandinavia. Vi søker etter engasjerte og dedikerte nye medarbeidere til vår avdeling i Trondheim; et av by...

Søknadsfrist: 20. mai, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Praktikant - Arkitektur, Norconsult i Trondheim

Stillingsbeskrivelse Norconsult har ett av de største arkitektmiljøene i Norge/Skandinavia. Vi søker etter etter en engasjert praktikant for ett år til vår avdeling i Trondheim. Plan og Arkitekturavdelingen består i dag av nærmere 50 medarbeidere p...

Søknadsfrist: 20. mai, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Prosjektadministrasjon Stavanger og Tau

Stillingsbeskrivelse Er du engasjert, kunnskapsrik og har bred erfaring innen prosjektadministrasjon? Eller er du relativt nyutdannet og ønsker å arbeide innenfor et spennende og variert fagfelt? Vi søker deg som vil være med på å utvikle og gjennom...

Søknadsfrist: 20. mai, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Landskapsarkitekt - Norconsult i Trondheim

Stillingsbeskrivelse Er du vår nye landskapsarkitekt? Vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! I Norconsult har vi ett av de største arkitektmiljøene i Norge/Skandinavia og søker etter engasjerte og dedikerte nye medarbeidere til...

Søknadsfrist: 20. mai, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult Tromsø søker flere landskapsarkitekter

Er du engasjert, kunnskapsrik og har bred erfaring innen arkitektur og planlegging? Vi søker deg som vil være med å utvikle framtidsrettede og miljøvennlige løsninger, og styrke vår satsing på arkitektur- og planfaglige oppgaver. Hos oss vil du få me...

Søknadsfrist: 19. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Rådgivere innenfor prosjektstyring og prosjektadministrasjon

Stillingsbeskrivelse Vi søker etter deg som vil jobbe med prosjektledelse, prosjektstyring og prosjektadministrative oppgaver innenfor samferdsels- og anleggsmarkedet, i vår Divisjon Samferdsel på vårt hovedkontor i Sandvika! Norconsults Divisjon S...

Søknadsfrist: 20. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Spennende stilling som HR-Rådgiver i et av landets fremste rådgivningsselskaper

Brenner du, som oss, for å skape et profesjonelt og kundeorientert HR-faglig miljø som fokuserer på å få det beste ut av konsernets medarbeidere og organisasjon? Vi håper du vil søke en stilling hos oss om du har tro på kontinuerlig forbedring, vider...

Søknadsfrist: 29. mai, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult Tromsø søker brannrådgiver

Stillingsbeskrivelse Er du engasjert, kunnskapsrik og har bred erfaring innen brannteknikk? Vi søker deg som vil være med å bygge opp vårt branntekniske miljø. Hos oss vil du få meningsfulle oppgaver og utfordringer! Norconsult har et aktivt fagmil...

Søknadsfrist: 19. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Sivilingeniør/ingeniør bygningsfysikk

Stillingsbeskrivelse Er du engasjert, kunnskapsrik og har bred erfaring innen bygningsfysikk? Hos oss vil du få meningsfulle oppgaver og utfordringer! Norconsults kontor i Tromsø utfører tverrfaglige arkitekt- og ingeniørtjenester innenfor bygg- og...

Søknadsfrist: 19. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Akustiker

Stillingsbeskrivelse Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største fagmiljøene i Norge/Skandinavia og vi har kontor i alle deler av landet. Vår tilstedeværelse gjør at vi fo...

Søknadsfrist: 08. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Brannrådgiver

Stillingsbeskrivelse Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største fagmiljøene i Norge/Skandinavia og vi har kontor i alle deler av landet. Vår tilstedeværelse gjør at vi fo...

Søknadsfrist: 08. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Geotekniker

Stillingsbeskrivelse Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største fagmiljøene i Norge/Skandinavia og vi har kontor i alle deler av landet. Vår tilstedeværelse gjør at vi fo...

Søknadsfrist: 08. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Miljørådgiver

Stillingsbeskrivelse Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største fagmiljøene i Norge/Skandinavia og vi har kontor i alle deler av landet. Vår tilstedeværelse gjør at vi fo...

Søknadsfrist: 08. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Prosjekteringsleder

Stillingsbeskrivelse Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største fagmiljøene i Norge/Skandinavia og vi har kontor i alle deler av landet. Vår tilstedeværelse gjør at vi fo...

Søknadsfrist: 08. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Prosjektleder

Stillingsbeskrivelse Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største fagmiljøene i Norge/Skandinavia og vi har kontor i alle deler av landet. Vår tilstedeværelse gjør at vi fo...

Søknadsfrist: 08. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Rådgiver bygningsfysikk

Stillingsbeskrivelse Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største fagmiljøene i Norge/Skandinavia og vi har kontor i alle deler av landet. Vår tilstedeværelse gjør at vi fo...

Søknadsfrist: 08. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Trafikk- og mobilitetsplanlegger

Stillingsbeskrivelse Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største fagmiljøene i Norge/Skandinavia og vi har kontor i alle deler av landet. Vår tilstedeværelse gjør at vi fo...

Søknadsfrist: 08. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vegplanlegger

Stillingsbeskrivelse Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største fagmiljøene i Norge/Skandinavia og vi har kontor i alle deler av landet. Vår tilstedeværelse gjør at vi fo...

Søknadsfrist: 08. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vegplanlegger med kompetanse innen skilt og oppmerking

Stillingsbeskrivelse Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største fagmiljøene i Norge/Skandinavia og vi har kontor i alle deler av landet. Vår tilstedeværelse gjør at vi fo...

Søknadsfrist: 08. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker arealplanlegger/planarkitekt

Stillingsbeskrivelse Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største fagmiljøene i Norge/Skandinavia og vi har kontor i alle deler av landet. Vår tilstedeværelse gjør at vi fo...

Søknadsfrist: 08. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker erfaren sivilingeniør/ingeniør VA

Stillingsbeskrivelse Vi ønsker å utvide vår VA-gruppe med en dyktig og erfaren sivilingeniør/ingeniør VA. En engasjert nyutdannet sivilingeniør/ingeniør VA kan også være riktig person. Vi søker deg som vil jobbe med fag og faglig ledelse i et tverrf...

Søknadsfrist: 10. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Byggeleder

Stillingsbeskrivelse Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største fagmiljøene i Norge/Skandinavia og vi har kontor i alle deler av landet. Vår tilstedeværelse gjør at vi fo...

Søknadsfrist: 08. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Har du ledererfaring innen IT Infrastruktur?

I et stort konsern som Norconsult er gode IT løsninger og -verktøy helt avgjørende for leveranse av våre prosjekter og tjenester. Med mange selskaper og nærmere 120 kontorer i Norden setter dette store krav til vår IT infrastruktur og et godt, effekt...

Søknadsfrist: 01. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult Tromsø søker flere arkitekter

Norconsult Tromsø søker erfarne sivilarkitekter med god innsikt og forståelse av byggprosjektering og planarbeid.Er du engasjert, kunnskapsrik og har bred erfaring innen arkitektur og planlegging? Vi søker deg som vil være med å utvikle framtidsrette...

Søknadsfrist: 19. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult Sogn og Fjordane treng fleire medarbeidarar i Nordfjord!

Vil du bli ein del av eit selskap i vekst?Norconsult er Norges største tverrfaglege rådgjevar retta mot prosjektering og samfunnsplanlegging. Norconsult Sogn og Fjordane har kontor i Sogndal, Sogndal, Årdal, Sandane og på Nordfjordeid med om lag 70 m...

Søknadsfrist: 24. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult i Bodø søker erfaren byggeleder.

Stillingsbeskrivelse Norconsult i Bodø har 85 medarbeidere. Vi utfører tverrfaglige ingeniørtjenester innenfor arkitektur, landskap, konstruksjonsteknikk, brannteknikk, tekniske fag, samferdsel, plan, VA, miljø og prosjektadministrasjon. Bodø-kontor...

Søknadsfrist: 10. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult i Bodø søker medarbeidere innenfor konstruksjonsteknikk

Stillingsbeskrivelse Norconsult i Bodø har 85 medarbeidere. Vi utfører tverrfaglige ingeniørtjenester innenfor arkitektur, landskap, konstruksjonsteknikk, brannteknikk, tekniske fag, samferdsel, plan, VA, miljø og prosjektadministrasjon. Bodø-kontor...

Søknadsfrist: 10. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult i Bodø søker yngre og erfarne brannrådgivere.

Stillingsbeskrivelse Norconsult i Bodø har 85 medarbeidere. Vi utfører tverrfaglige ingeniørtjenester innenfor arkitektur, landskap, konstruksjonsteknikk, brannteknikk, tekniske fag, samferdsel, plan, VA, miljø og prosjektadministrasjon. Bodø-kontor...

Søknadsfrist: 10. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult i Bodø søker geoteknikere.

Stillingsbeskrivelse Norconsult i Bodø har 85 medarbeidere. Vi utfører tverrfaglige ingeniørtjenester innenfor arkitektur, landskap, konstruksjonsteknikk, brannteknikk, tekniske fag, samferdsel, plan, VA, miljø og prosjektadministrasjon. Bodø-kontor...

Søknadsfrist: 10. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult i Bodø søker medarbeidere innenfor bygningsfysikk

Stillingsbeskrivelse Norconsult i Bodø har 85 medarbeidere. Vi utfører tverrfaglige ingeniørtjenester innenfor arkitektur, landskap, konstruksjonsteknikk, brannteknikk, tekniske fag, samferdsel, plan, VA, miljø og prosjektadministrasjon. Bodø-kontor...

Søknadsfrist: 10. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult Sogn og Fjordane søkjer erfaren sivilingeniør innan geoteknikk!

Stillingsbeskrivelse Vil du bli ein del av eit selskap i vekst? Norconsult er Norges største og ein av dei leiande tverrfaglege rådgjevarane i Norden innan samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Vi er ein pådrivar for berekraftige og kre...

Søknadsfrist: 24. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Interiørarkitekter – Norconsult i Midt-Norge

Stillingsbeskrivelse Norconsults kontorer i Midt-Norge, fra Ulsteinvik i sør til Rørvik i nord, skal i ukene og månedene som kommer ansatte mer enn 100 ingeniører og arkitekter for videre vekst og spennende oppdrag innenfor bygg og eiendom, samferds...

Søknadsfrist: 01. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Erfaren Landskapsarkitekt

Stillingsbeskrivelse Er du engasjert, kunnskapsrik og har bred erfaring innen landskapsplanlegging? Vi søker deg som vil være med å utvikle framtidsrettede og miljøvennlige løsninger, og styrke vår satsing på landskapsarkitektur.   Norconsult har e...

Søknadsfrist: 10. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult på Helgeland søker landskapsarkitekt

Stillingsbeskrivelse Er du engasjert, kunnskapsrik og har bred erfaring innen arkitektur og planlegging? Vi søker deg som vil være med å utvikle framtidsrettede og miljøvennlige løsninger, og styrke vår satsing på arkitektur- og planfaglige oppgav...

Søknadsfrist: 17. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Trafikk- og mobilitetsplanlegger

Stillingsbeskrivelse Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største fagmiljøene i Norge/Skandinavia og vi har kontor i alle deler av landet. Vår tilstedeværelse gjør at vi fo...

Søknadsfrist: 10. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Sivilingeniør bygningsfysikk

Stillingsbeskrivelse Er du engasjert, kunnskapsrik og har bred erfaring innen bygningsfysikk? Hos oss vil du få meningsfulle oppgaver og utfordringer! Norconsults kontor på Helgeland utfører tverrfaglige arkitekt- og ingeniørtjenester innenfor bygg...

Søknadsfrist: 17. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Lyst på nye utfordringer innenfor VVS, energi/miljøteknisk prosjektering?

Stillingsbeskrivelse Har du lyst på nye utfordringer innenfor VVS, energi/miljøteknisk prosjektering hos Norconsults kontor i Bodø? Norconsult i Bodø utfører komplette tverrfaglige ingeniør og arkitekttjenester innen for bygg og eiendom, samferdsel...

Søknadsfrist: 10. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Senior prosjektleder samferdsel

Stillingsbeskrivelse Norconsult i Bodø utfører tverrfaglige ingeniørtjenester innenfor både arkitektur, landskap, byggeteknikk, brannteknikk, tekniske fag, samferdsel, plan, VA, miljø og prosjektadministrasjon. Norconsults kontor i Bodø har ca. 85 m...

Søknadsfrist: 16. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Sivilingeniør/Ingeniør VVS

Stillingsbeskrivelse Norconsult Helgeland utfører tverrfaglige arkitekt- og ingeniørtjenester innenfor bygg- og eiendom, samferdsel, plan, VA og Industri. Kontorene har en god blanding av medarbeidere, både yngre fagpersoner og personer med lang og ...

Søknadsfrist: 17. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Ingeniør/Sivilingeniør - ITB -koordinator

Norconsult i Bodø utfører tverrfaglige arkitekt- og ingeniørtjenester innenfor bygg- og eiendom, samferdsel, plan, VA og miljø og tilbyr også spisskompetanse innenfor flere sentrale fagfelt.Bodøkontoret med ca. 80 medarbeidere har en god blanding av ...

Søknadsfrist: 10. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Brannrådgiver

Stillingsbeskrivelse Vi søker deg som vil være med å bygge opp vårt lokale miljø innenfor brannsikkerhet på Helgeland. Hos oss vil du få meningsfulle oppgaver og utfordringer! Norconsult har et aktivt fagmiljø innen brannteknikk. I vårt selskap er ...

Søknadsfrist: 17. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi rekrutterer innenfor elektrofaget og søker ingeniør/sivilingeniør.

Stillingsbeskrivelse Norconsult i Bodø utfører tverrfaglige arkitekt- og ingeniørtjenester innenfor bygg- og eiendom, samferdsel, plan, VA og miljø. Bodøkontoret har en god blanding av medarbeidere, både yngre fagpersoner og personer med lang og bre...

Søknadsfrist: 10. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Miljørådgiver på Helgeland

Stillingsbeskrivelse Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største fagmiljøene i Norge/Skandinavia og vi har kontor i alle deler av landet. Vår tilstedeværelse gjør at vi ...

Søknadsfrist: 17. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult på Helgeland søker flere Arkitekter

Stillingsbeskrivelse Er du engasjert, kunnskapsrik og har bred erfaring innen arkitektur og planlegging? Vi søker deg som vil være med å utvikle framtidsrettede og miljøvennlige løsninger, og styrke vår satsing på arkitektur- og planfaglige oppgaver...

Søknadsfrist: 17. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker arealplanlegger/planarkitekt på Helgeland

Stillingsbeskrivelse Fremtiden er tverrfaglig, og vi trenger de beste hodene for å løse utfordringene sammen! Norconsult har ett av de største fagmiljøene i Norge/Skandinavia og vi har kontor i alle deler av landet. Vår tilstedeværelse gjør at vi ...

Søknadsfrist: 17. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vil du være med og utvikle våre løsninger for BIM, konstruksjon og bærekraft?

Stillingsbeskrivelse Er du på jakt etter et spennende fagmiljø i et solid selskap hvor du får fulle muligheter til å bruke din kompetanse og personlige egenskaper samtidig som du jobber med bærekraftige løsninger? Da kan Norconsult Informasjonssyste...

Søknadsfrist: 31. mai, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Sivilingeniør/Ingeniør VA - Stavanger

Stillingsbeskrivelse Vi søker etter nye dyktige medarbeidere til vår VA-avdeling. Du vil kunne delta i alle faser av prosjektene: Analyser, forprosjekt og utviklingsfase, kalkyler, planlegging, prosjektering, anbud, kontrahering, oppfølging under b...

Søknadsfrist: 31. desember, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Rådgiver – Dammer og vassdragsanlegg

Stillingsbeskrivelse Norconsult har mer enn 5100 medarbeidere, og er i sin helhet eid av de ansatte. Vår virksomhet drives ved et 60-talls kontorer i hele Norge, og gjennom datterselskaper i utlandet har vi til sammen over 130 kontorer. Vi har Norge...

Søknadsfrist: 01. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vil du være med å utvikle vårt geo-miljø i Bergen?

Fagmiljøet ingeniørgeologi i Norconsult består av rundt 50 ingeniørgeologer i Norge.  Vi tilbyr komplette tjenester innen ingeniørgeologi og bergmekanikk fra mulighetsstudier og prosjektering til oppfølging under bygging. Som ansatt i et av Norges st...

Søknadsfrist: 09. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Er du en arealplanlegger som ønsker å bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling ?

I konsernet vil du møte engasjerte kolleger med bred kompetanse og stort nettverk i bransjen. Vi har rådgivere i alle aldre, fra unge nyutdannede til erfarne seniorer. Våre medarbeidere i Haugesund står i en rekke spennende oppdrag – og vi ønsker å s...

Søknadsfrist: 20. mai, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Erfaren ingeniørgeolog søkes til hovedkontoret

Fagmiljøet ingeniørgeologi i Norconsult består av rundt 50 ingeniørgeologer i Norge og Sverige.  Vi tilbyr komplette tjenester innen ingeniørgeologi og bergmekanikk fra mulighetsstudier og prosjektering til oppfølging under bygging. Som ansatt i Norg...

Søknadsfrist: 01. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult søker Bygningsøkonomisk rådgiver / kalkulatør

Stillingsbeskrivelse Norconsult søker bygningsøkonomiske rådgivere / kalkulatører. Du vil inngå i et fagteam som har kostnadskalkyler, LCC-analyser, og usikkerhetsanalyser som sine kjerneleveranser. I tillegg ytes det bred bygningsøkonomirådgivning ...

Søknadsfrist: 20. mai, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult søker prosessleder usikkerhetsanalyse

Stillingsbeskrivelse Norconsult søker prosessleder usikkerhetsanalyse som kan være med på å styrke vårt fagmiljø innen usikkerhetsanalyser.   Vi har stor etterspørsel for store og små analyser både som selvstendige oppdrag og som del av større pros...

Søknadsfrist: 01. august, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker etter dyktig sivilingeniør /ingeniør til vårt kontor i Tromsø!

Stillingsbeskrivelse Tromsø-kontoret består av ca. 50 ansatte som omfavner et tverrfaglig miljø innenfor arkitektur, PA, byggeledelse, VA, miljø og energi, elektro, VVS, bygge- og brannteknikk. Ønsker du å arbeide videre innenfor prosjektstyring/pr...

Søknadsfrist: 19. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker etter dyktige sivilingeniører/ingeniører til vårt kontor i Tromsø!

Stillingsbeskrivelse Tromsø-kontoret består av ca. 50 ansatte som omfavner et tverrfaglig miljø innenfor arkitektur, PA, byggeledelse, VA, miljø og energi, elektro, VVS, bygge- og brannteknikk. Ønsker du å arbeide videre innenfor prosjektstyring/pr...

Søknadsfrist: 19. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker sivilingeniør/ingeniør – ITB og Elektro i Tromsø

Stillingsbeskrivelse Vi søker en dyktig og omgjengelig medarbeider til å være med å videreutvikle fagområdene ITB og Elektro ved Norconsults Tromsøkontor. Norconsult region Nord har kontorsteder på Mo i Rana, Mosjøen, Bodø, Harstad, Narvik, Tromsø,...

Søknadsfrist: 19. juni, 2022

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker sivilingeniør/ingeniør Samferdsel

Stillingsbeskrivelse Vi  søker etter dyktige sivilingeniører/ingeniører til vårt kontor i Tromsø. Tromsø-kontoret består av ca. 50 ansatte som omfavner et tverrfaglig miljø innenfor arkitektur, PA, byggeledelse, VA, miljø og energi, elektro, VVS, by...

Søknadsfrist: 19. juni, 2022

Se stillingen »