Norconsult

Bli med oss å forbedre hverdagen!

Norconsult er et rådgiverselskap som ønsker å bidra til å gjøre morgendagens samfunn litt bedre enn dagens. «Hver dag forbedrer vi hverdagen», sier vi. Gjennom bred fagkunnskap, nyskaping og innovasjon utvikler vi stadig mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. 

Hvert år løser vi tusenvis av små og store oppdrag for private og offentlige kunder. Vi har solid kompetanse innenfor bygg og eiendom, samferdsel, fornybar energi, vann og avløp, industri, miljø, sikkerhet, arkitektur, plan og IT. Vi tilbyr rådgivningstjenester i alle faser av et prosjekt - fra utvikling av ideer og konsepter, via planlegging og prosjektering til drift og oppfølging. 

I Norconsult har vi tro på at lokal kunnskap, lokal tilstedeværelse og faglig samarbeid er en styrke, og en fordel for kundene. Derfor finner du et Norconsult-kontor både på mange små og store steder i Norge – og i utlandet. 

«Rådgiverne» 

Selv om rådgiverbransjen og mange av rådgiverselskapene er godt kjent blant studenter i Norden, er det mange som ikke vet hva rådgivere gjør og hvordan de jobber. Derfor jobbes det i hele konsernet med ulike aktiviteter for å øke kjennskapen rundt hva det innebærer å arbeide i Norconsult. 

I 2021 ble første sesong av dokumentarserien «Rådgiverne» publisert. Målet med serien var å gi studenter, og andre som er interessert i en karriere innen rådgiverbransjen, et spennende og åpent innblikk i hvordan en rådgivers hverdag kan se ut. De medvirkende i serien var medarbeidere som alle har ulik faglig bakgrunn, alder, ansiennitet, stilling og arbeidssted. Alle sesongene av serien finner du på hjemmesiden til Norconsult.

Les mer her »

Hvordan er det å jobbe hos oss?

Norconsult tilbyr spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag.

Norconsult tilbyr spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag. Vi har fokus på verdibasert samfunnsplanlegging og fremtidsrettede og bærekraftige løsninger. 

Norconsult har en sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi. Arbeidsmiljøet i Norconsult er unikt. Våre årlige medarbeiderundersøkelser viser at våre styrker ligger i engasjerte medarbeidere, støttende ledere og en sterk tilknytning til kulturplattformen vår, LiVE (Ledelse, Verdier og Etikk). Norconsults medarbeidere opplever høy trivsel og mer enn 9 av 10 medarbeidere er ambassadører for selskapet.

Se stillingene vi har ledig

Samfunnsansvar og engasjement utover rådgivningstimer

Norconsult bidrar til et bærekraftig samfunn og samfunnsnytte gjennom nyskapende og målrettede rådgivningstjenester.

Norconsult bidrar til et bærekraftig samfunn og samfunnsnytte gjennom nyskapende og målrettede rådgivningstjenester. Vi er opptatt av at det i rådgivning og valg av løsninger vises omtanke for samfunnets sårbarhet. Vi bruker aktivt vår kompetanse innenfor miljø, risiko, sikkerhet og beredskap i vår rådgivning og valg av løsninger for kunder, i konsernets ideelle samarbeid og engasjement, og i drift av egen virksomhet.

Norconsult har et stort engasjement utover våre rådgivningstjenester, og viser samfunnsansvar blant annet gjennom våre samarbeidsavtaler, innsamlingsaksjoner og bærekraftige initiativer. Med bakgrunn i vår strategi for sosialt ansvar støtter vi tiltak og samarbeider med organisasjoner innenfor de tre stolpene; barn og ungdom, kompetanse og lokal støttespiller. I Norge samarbeider vi blant annet med organisasjonene MOT, Ingeniører uten grenser og Kreftkompasset. I tillegg er vi hovedsamarbeidspartner med langrennslaget Team Norconsult og lokal støttespiller til Norges Realfagsgymnas i Bærum. 

Stilling ledig:

Norconsult i Bergen søker ingeniørgeolog

Stillingsbeskrivelse Vil du bli en del av et profesjonelt fagmiljø innen ingeniørgeologi hos Norconsult i Bergen? Du kommer hos oss inn et miljø der det er stort fokus på prosjektgjennomføring, utvikling og der det samtidig skal være en god balanse ...

Søknadsfrist: 10. februar, 2023

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult i Bergen søker geotekniker

Stillingsbeskrivelse Vil du bli en del av et profesjonelt fagmiljø innen geoteknikk hos Norconsult i Bergen? Du kommer hos oss inn et miljø der det er stort fokus på prosjektgjennomføring, utvikling og der det samtidig skal være en god balanse mello...

Søknadsfrist: 10. februar, 2023

Se stillingen »

Prosjekterer Norges største pågående vannkraftutbygging

Case: Nedre Otta Kraftverk

Nedre Otta er Norges største pågående vannkraftutbygging. Kraftverket settes i drift i 2020 og vil med sine to kaplanturbiner ha en samlet slukeevne på 180 kubikkmeter vann per sekund.  Det tegningsløse prosjektet krever stor grad av samhandling og har så langt vært svært vellykket.Nedre Otta kraftverk er et fullskala BIM-prosjekt hvor bygg- og anleggsarbeidene gjennomføres uten bruk av tegninger. Detaljprosjekteringen skjer parallelt med anleggsarbeidene, med en modellutsendelse annenhver uke. Ved å løsrive seg fra tegninger har Norconsult etablert en arbeidsform som har skapt stor kundeverdi i prosjektgjennomføringen. 

Krever tverrfaglig samarbeid og samhandling

Vannkraftprosjekter krever stor grad av tverrfaglig samhandling. Man kan velge å fremstille denne tverrfagligheten med tusenvis av tegninger. Norconsult har imidlertid valgt å samle alt i en felles modell slik at alle i prosjektet har en felles forståelse for hva som bygges. I tillegg til prosjektering av en rekke fag er Norconsult ansvarlig for tverrfaglig koordinering som foregår ved hjelp av en samhandlingsmodell. Dette gir en mulighet for øyeblikkelig forståelse av samvirke mellom fagene. Så langt i prosjektet har det ennå ikke vært gjort en eneste feil ved utarbeidelse av arbeidsgrunnlaget. Dette skyldes i stor grad god bruk av modell i prosjekteringen og samhandlingen og har bidratt til et svært godt samarbeidsklima mellom aktørene i prosjektet. 

Ren, fornybar energi til 15 000 husstander

Nedre Otta kraftverk vil bidra til oppfylling av Norges forpliktelser i henhold til fornybardirektivet.  Vannkraftverket vil få tilknytning til hovednettet i Vågåmo, som er innenfor det definerte underskuddsområdet i Midt-Norge. Kraftverket vil produsere nok strøm til over 15 000 husstander. 

Se stillingene vi har ledig innen energi, vann og miljøteknikk

Prosjekterer den nye E39-strekningen for Nye Veier

Case: E39 – Kristiansand vest – Mandal øst

Det er Norconsult som prosjekterer den nye E39-strekningen for Nye Veier. I prosjektet stiller byggherren krav som gjør at både Norconsult og entreprenør må strekke seg. Med et gjensidig mål om å effektivisere bygge- og anleggsnæringen jobbes det med å videreutvikle automatisering av prosjekteringsarbeidet. Ved ferdigstillelse vil E39-strekningen Kristiansand vest – Mandal øst vil den bestå av en fire-felts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Strekningen omfatter tre store kryssområder og syv broer, hvorav en 520 meter lang bro over Trysfjorden, med en seilingshøyde på 60 meter. Også fem tunneler skal bygges på strekningen. Dette inkluderer Søgnetunnelen, som ved ferdigstilling vil bli Sørlandets lengste tunnel på over fire kilometer.

Detaljert BIM-modell

Planene for prosjektet legges inn i en detaljert BIM-modell som også omfatter fremdrift, kvalitet, økonomioppfølging, SHA og ytre miljø. Prosjektet skal etter planen ferdigstilles høsten 2022. Det er AF-Gruppen som er totalentreprenør, og med på laget er også entreprenøren Kruse Smith. Prosjektet gjennomføres med utstrakt bruk av digital teknologi, der det er viktig å påpeke at «BIM» i denne sammenhengen innebærer mer enn bruk av kun teknologi. Derfor vil også tverrfaglige samarbeidsformer, metodikk og holdninger stå i fokus. Hvert fag har sin egen modellansvarlig i oppdraget. Oppdraget gjennomføres etter VDC – metodikk, der LEAN-prinsippet er førende: mer flyt og mindre sløsing, det skal prosjekteres på rett plass til rett tid.Norconsult har etter hvert opparbeidet seg betydelig erfaring med totalentrepriseprosjekter. Dette er et stort og viktig samferdselsoppdrag for selskapet, hvor selskapet samarbeider med solide aktører for å bygge trygge og gode veier på Sørlandet.

Se stillingene vi har ledig innen bygg og anlegg

Dette er Norconsult

Tittel
Facebook »
LinkedIn »
Hjemmeside »
Telefon:
+47 67 57 10 00
E-post:
firmapost@norconsult.com
Etablert:
1929
Antall ansatte:
5300
Stilling ledig:

Rådgiver/seniorrådgiver - modellering av termiske energisystemer

Stillingsbeskrivelse Vi søker nå spesielt deg som ønsker å bidra til å utvikle et robust energisystem som utnytter flere energikilder. Den endrede energisituasjonen og fremtidig økt elektrisitetsbehov medfører at fokuset på prosjekter innen termisk ...

Søknadsfrist: 20. februar, 2023

Se stillingen »
Stilling ledig:

Fornybar energi - Rådgiver innen bærekraft og klima

Vi ønsker å styrke vårt team med nye engasjerte medarbeidere med kompetanse innen bærekraft og klima! Bærekraft og klima er sentrale tema ved utvikling av fornybar energi. Selv om fornybar energi i utgangspunktet er en viktig bidragsyter til reduksj...

Søknadsfrist: 06. februar, 2023

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker kulturminnerådgiver for utredningsoppdrag

Stillingsbeskrivelse Norconsult har et godt etablert fagmiljø som jobber med kulturminner i utredninger og arealplanlegging, men også med kulturminnedokumentasjon, rådgivning og presentasjoner og i samarbeid med andre faggrupper. Vi arbeider med båd...

Søknadsfrist: 10. februar, 2023

Se stillingen »
Stilling ledig:

Sommerstudent - Jessheim - Brannteknikk

Ønsker du å arbeide med brannteknikk innen områder som bygg og eiendom, samferdsel eller industri er Norconsult stedet for deg. Vi søker nå kandidater til sommerjobb innen brannteknikk på Jessheim.Norconsult tilbyr brannrådgivertjenester over hele la...

Søknadsfrist: 28. februar, 2023

Se stillingen »
Stilling ledig:

Bane elektro – Kontaktledning- og jordingsanlegg

Norconsult tilbyr spennende muligheter innenfor et av våre satsningsområder innen elektrifisering og bærekraft. Vi søker ambisiøse og flinke ingeniører innen Bane elektro – Kontaktledning- og jordingsanlegg.Norconsult har Norges desidert største fagm...

Søknadsfrist: 17. februar, 2023

Se stillingen »
Stilling ledig:

Bane elektro – Lavspenningsanlegg

Norconsult tilbyr spennende muligheter innenfor et av våre satsningsområder innen elektrifisering og bærekraft. Vi søker ambisiøse og flinke ingeniører innen Bane elektro – Lavspenningsanlegg.Norconsult har Norges desidert største fagmiljø innen Bane...

Søknadsfrist: 17. februar, 2023

Se stillingen »
Stilling ledig:

Bane elektro – Teleanlegg

Norconsult tilbyr spennende muligheter innenfor et av våre satsningsområder innen elektrifisering og bærekraft. Vi søker ambisiøse og flinke ingeniører innen Bane elektro – Teleanlegg.Norconsult har Norges desidert største fagmiljø innen Bane elektro...

Søknadsfrist: 17. februar, 2023

Se stillingen »
Stilling ledig:

Jernbanetrafikk - Seniorrådgiver og fagekspert

Norconsult har Norges største rådgivermiljø innen Bane med over 150 rådgiver som jobber med jernbaneteknikk og jernbanetrafikk i mange spennende baneoppdrag. Dette omfatter både Jernbane, T-bane og trikk/bybane. Norconsult har et sterkt fagmiljø inne...

Søknadsfrist: 10. februar, 2023

Se stillingen »
Stilling ledig:

Rådgiver trafikk og transport

Stillingsbeskrivelse Vil du bli med å utvikle trafikkgruppen vår i Bergen videre? Vi er på jakt etter en erfaren trafikk- og mobilitetsrådgiver som kan være med å styrke satsingen vår innen dette fagfeltet. Samferdselsavdelingen i Bergen består av e...

Søknadsfrist: 28. februar, 2023

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult i Stavanger søker Arkitekt/ingeniør/bygningskonstruktør

Stillingsbeskrivelse Vi søker etter engasjert og dedikert rådgiver til vår arkitektgruppe i Stavanger. Hos oss blir du en del av et tverrfaglig, engasjert rådgivermiljø med høy kompetanse, samt utfordrende og spennende oppgaver. I Stavanger er vi c...

Søknadsfrist: 01. mars, 2023

Se stillingen »
Stilling ledig:

Trondheims største arkitektmiljø søker leder for plangruppen

Sentrale trender og drivkrefter påvirker fremtidens byer, tettsteder og virksomheter!  Ønsker du å bidra til å planlegge for løsninger og tiltak som tar hensyn til raske samfunnsendringer og som bidrar til det grønne skiftet?   Norconsults avdeling P...

Søknadsfrist: 10. februar, 2023

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker sivilingeniør/ingeniør innen Bygg i Alta

Stillingsbeskrivelse Norconsults kontor i Alta løser store og små tverrfaglige oppdrag innenfor et stort geografisk område, og vi har stor faglig tyngde innenfor alle våre fagområder. Vi ønsker å styrke avdelingen, og søker med dette etter nye meda...

Søknadsfrist: 06. mars, 2023

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult i Bergen søker prosjekteringsleder

Stillingsbeskrivelse Vil du bli en del av et profesjonelt miljø innen prosjektadministrasjon og prosjekteringsledelse hos Norconsult i Bergen? Du kommer hos oss inn et miljø der det er stort fokus på prosjektgjennomføring og utvikling, og der det sa...

Søknadsfrist: 20. februar, 2023

Se stillingen »
Stilling ledig:

Bane elektro – Signal og sikringsanlegg

Norconsult tilbyr spennende muligheter innenfor et av våre satsningsområder innen elektrifisering og bærekraft. Vi søker ambisiøse og flinke ingeniører innen Bane elektro – Signal og sikringsanlegg.Norconsult har Norges desidert største fagmiljø inne...

Søknadsfrist: 17. februar, 2023

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult satser ytterligere på digitalisering; Nå vil vi satse på deg som er interessert i maskinlæring og data science!

Stillingsbeskrivelse Vi søker deg med en lidenskap for maskinlæring og kunstig intelligens. Du verdsetter et sterkt faglig miljø hvor trivsel og egenutvikling står i sentrum. Om du ønsker å kalle deg Dataanalytiker, Data Scientist, Data Engineer ell...

Søknadsfrist: 31. mars, 2023

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult satser ytterligere på digitalisering; nå vil vi satse på deg som ønsker å bruke ferdighetene dine til å utvikle innovative løsninger!

Stillingsbeskrivelse Norconsult Informasjonssystemer er et selskap i stadig vekst, og nå søker vi flere gode hoder som kan være med på å løse morgendagens problemer. Hvorvidt du er interessert i frontend, backend, fullstack, IT-sikkerhet, GIS eller ...

Søknadsfrist: 31. mars, 2023

Se stillingen »
Stilling ledig:

Senior prosjektleder og Senior prosjekteringsleder

Norconsult har Norges største rådgivermiljø innen Bane med over 150 rådgiver som jobber med jernbaneteknikk og jernbanetrafikk i mange spennende baneoppdrag. Dette omfatter både jernbane, T-bane og trikk/bybane. Vi har for tiden stor pågang av nye op...

Søknadsfrist: 10. februar, 2023

Se stillingen »
Stilling ledig:

Er du en planguru? Norconsult Stavanger søker etter erfaren arealplanlegger!

Stillingsbeskrivelse Vi er på jakt etter erfarne/senior arelplanleggere til vårt planmiljø ved Stavangerkontoret. Avdeling Plan, Arkitektur Landskap teller i dag 20 dyktige medarbeidere og vi vil gjerne ha deg med på laget. Hos oss vil du kunne få b...

Søknadsfrist: 01. mars, 2023

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult Sogn og Fjordane søkjer erfaren sivilingeniør/ingeniør konstruksjonsteknikk

Stillingsbeskrivelse Vil du vere med å utvikle eit sterkt lokalt fagmiljø innan konstruksjonsteknikk? Norconsult Sogn og Fjordane har kontor i Sogndal, Årdal, Gaupne, Førde, Sandane og på Nordfjordeid med over 70 medarbeidarar totalt. Vi utfører te...

Søknadsfrist: 06. mars, 2023

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult Sogn og Fjordane søkjer prosjekteringsleiar

Stillingsbeskrivelse Vil du bli ein del av eit selskap i vekst? Likar du å sjå ulike delar vekse saman til å bli eit komplett, berekraftig og solid prosjekt? Likar du å vere den som skal sikre at det skjer? Då kan du vere akkurat den vi treng på lag...

Søknadsfrist: 06. mars, 2023

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult Sogn og Fjordane søkjer miljørådgjevar

Stillingsbeskrivelse Vil du bli med i eit av dei største miljøfaglege rådgjevarnettverka i landet? Norconsult er den største rådgjevaren i Norge innanfor plan, arkitektur, landskap og samferdsel, og dekker alle fagområda som er naudsynte for utgrei...

Søknadsfrist: 06. mars, 2023

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult Sogn og Fjordane søkjer sivilingeniør/ingeniør elektro

Stillingsbeskrivelse Norconsult sitt miljø innan elektroteknikk utgjer i dag omlag 300 Sivilingeniørar og ingeniørar i Noreg. Norconsult Sogn og Fjordane har kontor i Førde, Flekke, Sogndal, Gaupne, Årdal, Sandane og på Nordfjordeid, med omlag 70 me...

Søknadsfrist: 06. mars, 2023

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult Sogn og Fjordane søkjer industrirådgjevar

Stillingsbeskrivelse Industrimiljøet i Norconsult har eit godt renommé hjå fleire av dei største industriaktørane i Noreg. Vi opplever eit auka fokus på å sikre ein meir berekraftig produksjon blant kundane våre. Omstillinga av store industrianlegg ...

Søknadsfrist: 06. mars, 2023

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult Sogn og Fjordane søkjer sivilingeniør/ingeniør VEG

Stillingsbeskrivelse Norconsult er den største rådgjevaren i Noreg innanfor samferdsel, og dekkjer alle fagområda som er naudsynt for utgreiing, planlegging og prosjektering av komplette samferdselsanlegg, frå idé til realisering. I Sogn og Fjordane...

Søknadsfrist: 06. mars, 2023

Se stillingen »
Stilling ledig:

Er du nyutdannet innen elektroteknikk og vil jobbe med bærekraftige løsninger og elektrifiseringen av det norske samfunnet?

Stillingsbeskrivelse Vi trenger deg som vil bli med oss videre inn i digitaliseringen av samfunnet og det grønne skiftet. Norconsult er Norges største rådgiverbedrift, og består av våre over 5.600 medarbeidere som er stasjonert på rundt 130 kontorer...

Søknadsfrist: 28. februar, 2023

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult Sogn og Fjordane søkjer erfaren sivilingeniør innan geoteknikk

Stillingsbeskrivelse Vil du bli ein del av eit selskap i vekst? Norconsult er Norges største og ein av dei leiande tverrfaglege rådgjevarane i Norden innan samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Vi er ein pådrivar for berekraftige og krea...

Søknadsfrist: 06. mars, 2023

Se stillingen »
Stilling ledig:

Norconsult Sogn og Fjordane søker sivilingeniør/ingeniør innan vatn og avløp

Stillingsbeskrivelse Norconsult er det største rådgjevarmiljøet innan vatn, avlaup og overvasshandtering i Noreg. Norconsult har kompetansen som gjev sikker vassforsyning og miljøtilpassa og effektive avlaups- og overvassløysingar som tek høgde for ...

Søknadsfrist: 06. mars, 2023

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker VVS Rådgiver og ITB rådgiver

Stillingsbeskrivelse Vil du jobbe jobbe i et sterkt fagmiljø med engasjerte medarbeidere? Norconsults kontor i Trondheim, med ca. 300 ansatte, søker nå flere medarbeidere til vår VVS-gruppe. Norconsults region i Midt-Norge har kontorer i Trondheim,...

Søknadsfrist: 12. mars, 2023

Se stillingen »
Stilling ledig:

Gruppeleder innen Vannforsyning

Stillingsbeskrivelse Hver dag forbedrer vi hverdagen ved å jobbe for: Rent vann, behandling av avløpsvann og ressursgjenvinning! Ved å skape gode løsninger innen behandling av drikkevann og rensing av avløpsvann skal vi i Norconsult bidra til sikk...

Søknadsfrist: 25. februar, 2023

Se stillingen »
Stilling ledig:

Rådgiver/Seniorrådgiver – fisk og ferskvannsøkologi

Norconsult har et stort tilfang av oppdrag innen fagene fisk og ferskvannsøkologi. Dette omfatter et bredt spekter av oppdrag fra enklere fisk- og ferskvannsundersøkelser til planlegging av restaureringstiltak og avanserte fiskevandringsløsninger. Op...

Søknadsfrist: 24. februar, 2023

Se stillingen »