Bane NOR

Bane NOR – ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastruktur

  

Vår oppgave er å levere effektive og brukervennlige tjenester til den nasjonale jernbaneinfrastrukturen slik at den er tilgjengelig for togtrafikk. Vi leverer en jernbane som er blant de sikreste og mest punktlige i Europa, men vårt mål er å bli den aller beste. Våre 4500 dedikerte medarbeidere forvalter, drifter og vedlikeholder over 4200 kilometer med jernbane som vi sammen gjør forutsigbar. Med Bane NOR kommer både togpassasjerer og gods frem til avtalt tid.

Se våre ledige stillinger »

På samfunnsoppdrag fra Stortinget


Vårt oppdrag er å gi folk og næringsliv en mer effektiv transporthverdag. Vi skal skape større forutsigbarhet og tydeligere ansvarsfordelinger i jernbanesektoren. Faktisk er vi gjennom leveringene vi gjør forpliktet til å gjøre det som er best for samfunnet, i samsvar med retningslinjene Stortinget la til grunn da Bane NOR ble stiftet. Vi er et statlig foretak, som siden 2017 har vært i full drift som en følge av at Stortinget sluttet seg til jernbanereformen i 2016.  

Fremtidens jernbane er Smart

Innføring av en rekke databaserte systemer vil endre måten Bane NOR drifter, vedlikeholder og utvikler jernbanen på. Målet med denne digitale storsatsingen er at jernbane-infrastrukturen alltid skal være tilgjengelig og i god stand. For de reisende og godsnæringen betyr det flere og mer punkt­lige tog, bedre og tilpasset trafikkinformasjon samt en bedre opplevelse av å reise på skinner.
 

Ved hjelp av sensorer og overvåking av strømforbruk til kom­ponenter i sporet, kan Bane NOR til enhver tid følge med på jernbanens tilstand. På den måten kan vi rette tekniske feil før de påvirker togtrafikken. Slike systemer brukes allerede på flere jernbanestrekninger, for eksempel mellom Oslo og Drammen. Om noen år blir det standarden på hele jernbanenettet i Norge. Vi kaller det for smart vedlikehold, for det er som regel smart å være i forkant. 

Stilling ledig:

Rådgiver arbeidslivskriminalitet

Stillingsbeskrivelse Bane NOR er en stor offentlig oppdragsgiver og har stort fokus på å bidra til seriøsitet og like vilkår innen vårt virksomhetsområde. Vi søker derfor en rådgiver for å styrke arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og du vil arbeide...

Søknadsfrist: 03. mars, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker elkraftoperatører til trafikkstyringssentralen i Drammen

Stillingsbeskrivelse Høy kvalitet på overvåkning og betjening av tekniske installasjoner ved elkraftsentralene er viktig for å kunne oppnå sikker og punktlig trafikkavvikling, tilfredse kunder og økt konkurransekraft. Vi har nå ledig stillinger som...

Søknadsfrist: 03. mars, 2019

Se stillingen »

Bane NOR gir mest mulig jernbane for pengene


  

Vi skal få mest mulig jernbane for pengene. Visjonen er å få Norge på skinner, og verdiene åpen, engasjert og profesjonell er rettesnorer i arbeidet vårt.

Bane NOR gjennomfører flere av landets største samferdselsprosjekter, som utbygging av InterCity, Follobanen og fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Vi eier og forvalter arealer fem ganger større enn Drammen, noe som gjør oss til en av landets største eiendomsforvaltere og -utviklere.

Vi har ansvaret for innføringen av ERTMS som er landets største digitaliseringsprosjekt. Langs jernbanen bygges det nå et fibernett på 5 000 kilometer som skal bli rygg-raden i den digitale jernbanen. Våre medarbeidere ivaretar all trafikkstyringen, kapasitetsfordelingen til togoperatørene og informasjonen til de reisende på jernbanen.

Dette er Bane NOR

Vi skaper fremtidens jernbane
Se livet på innsiden »
LinkedIn »
Lær mer om Bane NOR »
Telefon:
05 280
Etablert:
2017
Antall ansatte:
4500
Stilling ledig:

Direktør Energi

Ønskede kvalifikasjoner Vi søker en erfaren leder, med utdanning på sivilingeniør nivå, fortrinnsvis innen elkraft. Du har antagelig ledererfaring fra større linje eller matriseorganisasjon, og/eller fra selskap innen energiproduksjon og/eller dis...

Søknadsfrist: 10. mars, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Til dette trenger vi en svært dyktig BIM-leder med på laget. Tar du utfordringen?

Stillingsbeskrivelse For å møte den fremtidige transportetterspørselen trengs et persontogtilbud med flere avganger, bedre pålitelighet, kortere reisetider og økt kapasitet for godstransport på bane. KVU for Oslo-navet konkluderte med at det er beho...

Søknadsfrist: 04. mars, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Leder digital strategi

Stillingsbeskrivelse Bane NOR søker en person som skal være pådriver, katalysator, samlingspunkt og sette retning for utvikling av brukervennlige og effektive digitale løsninger. Det er viktig både å kunne jobbe strategisk og å ha oversikt over hvil...

Søknadsfrist: 17. februar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Banemontørlærling 2019 Område Midt

Vil du ha en spennende og fremtidsrettet jobb med lønn under opplæring? - Bli banemontørlærling i Bane NOR Arbeidssted(opplæringssted): Otta Bane NOR trenger flere motiverte og engasjerte lærlinger. Som lærling i Bane NOR får du tett oppfølging av ve...

Søknadsfrist: 01. mars, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Seniorrådgiver -infrastrukturavgifter og insentivordninger

Kunde- og trafikkdivisjonen har ansvar for å fordele infrastrukturkapasitet og styre trafikken, og det overordnede ansvaret for punktlighet og regularitet på det nasjonale jernbanenettet. Divisjonen har også ansvar for godstrafikk på jernbane, termin...

Søknadsfrist: 01. mars, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Kvalitetsrådgiver

Utbygging Vestfoldbanen har behov for flere medarbeidere og vi ser nå etter en dyktig kvalitetsrådgiver.Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner ved Utbygging Drammen Kobbervikdalen. Arbeidsst...

Søknadsfrist: 17. mars, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Prosjekteringsleder offentlig plan og arealplanlegger

Stillingsbeskrivelse Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele Inter...

Søknadsfrist: 10. mars, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

seniorrådgiver innovasjon

Stillingsbeskrivelse Vi søker etter en seniorrådgiver ansvarlig for innovasjonsprosjekt porteføljen. Innovasjonsprosjekter stemmer ut fra opplevd behov fra Bane NOR tekniske miljøer. Disse prosjekter kan kjøres enten alene eller i samarbeid med andre...

Søknadsfrist: 24. februar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Signalmontører - Alnabru

Ønsker du å jobbe med drift og vedlikehold av Bane NORs anlegg? Baneområde Oslo tilhører Oslokorridoren. Banestrekningen har ansvar for å forvalte, gjennomføre mindre fornyelser, drifte og vedlikeholde strekningen fra Spikkestad ->Asker -> Oslo...

Søknadsfrist: 17. februar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Banemontør, linjen Gjøvikbanen

Stillingsbeskrivelse Vi står overfor en spennende fremtid der jernbanen er et tverrpolitisk satsningsområde. Vil du være med på reisen? Ønsker du varierte oppgaver og muligheter for god, faglig utvikling? Vi søker deg som er banemontør/banereparatør...

Søknadsfrist: 28. februar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Geotekniker

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen med p...

Søknadsfrist: 20. februar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Byggeledere innen kontaktledning

Stillingsbeskrivelse Follobaneprosjektet er et pilotprosjekt for norsk jernbaneutbygging. Bane NOR bygger Follobanen for å gi kortere reisetid og bedre togtilbud. Follobanen skal gå direkte fra Oslo S til kollektivknutepunktet nye Ski stasjon og får...

Søknadsfrist: 17. februar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Fagansvarlig/Discipline Lead Engineer innen kontaktledning

Stillingsbeskrivelse Follobaneprosjektet er et pilotprosjekt for norsk jernbaneutbygging. Bane NOR bygger Follobanen for å gi kortere reisetid og bedre togtilbud. Follobanen skal gå direkte fra Oslo S til kollektivknutepunktet nye Ski stasjon og får...

Søknadsfrist: 17. februar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Kontrollingeniør innen kontaktledning

Follobaneprosjektet er et pilotprosjekt for norsk jernbaneutbygging. Bane NOR bygger Follobanen for å gi kortere reisetid og bedre togtilbud. Follobanen skal gå direkte fra Oslo S til kollektivknutepunktet nye Ski stasjon og får Nordens lengste jernb...

Søknadsfrist: 17. februar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Fagarbeider med mekanisk kompetanse innen signalfag

Er du vår nye verkstedarbeider/mekaniker? Baneområde Oslo tilhører Oslokorridoren. Banestrekningen har ansvar for å forvalte, gjennomføre mindre fornyelser, drifte og vedlikeholde strekningen fra Oslo til Asker/Spikkestad. Som verkstedarbeider har...

Søknadsfrist: 17. februar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Kontrollingeniør innen kontaktledning

Stillingsbeskrivelse Follobaneprosjektet er et pilotprosjekt for norsk jernbaneutbygging. Bane NOR bygger Follobanen for å gi kortere reisetid og bedre togtilbud. Follobanen skal gå direkte fra Oslo S til kollektivknutepunktet nye Ski stasjon og får...

Søknadsfrist: 17. februar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker prosjektdirektør

Stillingsbeskrivelse Målet med eiendomsutviklingen er å skape gode kollektivknutepunkt til glede for kollektivreisende og samtidig bidra til inntjening for Bane NOR-konsernet. Prosjektavdelingen har ansvar for eiendomsutvikling, og består av 22 enga...

Søknadsfrist: 14. mars, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Byggeleder jernbaneteknikk

Stillingsbeskrivelse Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosj...

Søknadsfrist: 18. februar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Prosjekteringsleder BIM

Stillingsbeskrivelse Utbygging Vestfoldbanen er ansvarlig for utbygging av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Vestfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 120 medarbeidere. Dobbeltspor Barkåker-Tønsberg, Holm-Ny...

Søknadsfrist: 10. mars, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Signalingeniører

Stillingsbeskrivelse Tidenes jernbanesatsing skjer NÅ, og for å løse morgendagens transportutfordringer på en effektiv og miljøvennlig måte har vi behov for flere dyktige ingeniører. Du vil raskt bli en del av ett eller flere tverrfaglige prosjekter...

Søknadsfrist: 21. februar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker driftstekniker

Stillingsbeskrivelse  Vi eier og forvalter 13 togverksteder som utgjør ca. 200.000 kvadratmeter bygningsmasse. Verkstedene skal støtte opp om en moderne og velfungerende jernbane, og det skal utvikles arealeffektive multibruker-løsninger tilpasset e...

Søknadsfrist: 20. februar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Releingeniør

Stillingsbeskrivelse Bane NOR Energi har ansvaret for drift og vedlikehold av Bane NORs energiforsyningsanlegg. Energiforsyningsanleggene består av omformerstasjoner med roterende og statiske aggregater, transformatorstasjoner, høyspentlinjer og en k...

Søknadsfrist: 24. februar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker en samfunnsøkonom med erfaring fra utrednings- og analysearbeid

Vil du være med å planlegge framtidens jernbaneprosjekter? Vi søker etter en ny hyggelig og selvstendig kollega. Du vil inngå i et team på 3 personer som jobber med å sikre gode samfunnsøkonomiske analyser for alle prosjektene i Planavdelingen. Pla...

Søknadsfrist: 19. februar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Er du vår nye business controller i Digitalisering og teknologi?

Stillingsbeskrivelse Divisjonen Digitalisering og teknologi søker etter en business controller som skal bidra til å styrke divisjonens økonomistyring spesielt innenfor enheten Kjøreveis IKT. Kjøreveis IKT har ansvar for utvikling, leveranser og drif...

Søknadsfrist: 27. februar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Byggeledere

Stillingsbeskrivelse Vi søker etter deg som har erfaring fra byggeledelse og ønsker å jobbe med signalfaget. Er du utdannet ingeniør eller har teknisk fagskole innen elektro, automasjon, kybernetikk eller elektronikk tror vi du har godt utgangspunkt ...

Søknadsfrist: 24. februar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Prosjekteringsledere

Stillingsbeskrivelse Vi søker etter deg som er en erfaren prosjekteringsleder. Er du utdannet ingeniør eller sivilingeniør innen elektro, automasjon, kybernetikk eller elektronikk tror vi du har godt utgangspunkt for å jobbe med spennende oppgaver in...

Søknadsfrist: 24. februar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

CISO

Stillingsbeskrivelse Jernbanen står midt i en stor digitaliseringsprosess der IT-systemer og -teknologi spiller en stadig mer sentral rolle. Dette gir nye muligheter for utvikling av Bane NOR som virksomhet gjennom automatisering og mer effektive ar...

Søknadsfrist: 24. februar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Tverrfaglig arbeidsplanlegger på Røros- og Solørbanen

Ønsker du å jobbe med planlegging av drift og vedlikehold av Bane NORs anlegg? Vil du jobbe som tverrfaglig arbeidsplanlegger i et tidvis hektisk, men spennende miljø med varierte arbeidsoppgaver og muligheter for god faglig utvikling? Tverrfaglig a...

Søknadsfrist: 03. mars, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Prosjekteringsleder bergtunnel

Stillingsbeskrivelse  Utbygging Vestfoldbanen er ansvarlig for utbygging av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Vestfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 120 medarbeidere. Dobbeltspor Barkåker-Tønsberg, Holm-Ny...

Søknadsfrist: 03. mars, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Prosjekteringsleder løsmassetunnel

Stillingsbeskrivelse  Utbygging Vestfoldbanen er ansvarlig for utbygging av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Vestfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 120 medarbeidere. Dobbeltspor Barkåker-Tønsberg, Holm-Ny...

Søknadsfrist: 03. mars, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Aspiranter til trafikkstyring på jernbanestasjoner på Raumabanen, Dovrebanen, Trønderbanen og Rørosbanen

Sikker og punktlig trafikkavvikling, god kundeinformasjon og tilfredse kunder er viktige fokusområder for Bane NOR. Til disse viktige oppgavene skal vi nå ansette aspiranter til trafikkstyring på stasjoner på Raumabanen, Dovrebanen, Trønderbanen og ...

Søknadsfrist: 28. februar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Bane NOR trenger ansatte som kan bygge og drifte fremtidens jernbane.

Bane NOR trenger ansatte som kan bygge og drifte fremtidens jernbane.Bli lærling i Bane NOR!Arbeidsstedet er Mo i Rana/Fauske.Som lærling i Bane NOR får du tett oppfølging av din veileder, opplæring lokalt og på Norsk Jernbaneskole. Du vil treffe and...

Søknadsfrist: 01. mars, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Bane NOR trenger ansatte som kan drifte og bygge fremtidens jernbane.

Bane NOR trenger ansatte som kan drifte og bygge fremtidens jernbane.Bli lærling i Bane NOR!Det er flere aktuelle arbeidssteder (opplæringssted). Antall lærlingplasser pr. arbeidssted er satt inn i parentes bak arbeidsstedet:Narvik (2-4)Mo i Rana (1)...

Søknadsfrist: 01. mars, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Aspiranter til trafikkstyring Nordlandsbanen

Sikker og punktlig trafikkavvikling, god kundeinformasjon og tilfredse kunder er viktige fokusområder for Bane NOR. Til disse viktige oppgavene skal vi nå ansette aspiranter til trafikkstyring på stasjoner på Nordlandsbanen. Aktuelle opplæringsstas...

Søknadsfrist: 28. februar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Banemontør - Linjen Tønsberg

Ønsker du å jobbe med drift og vedlikehold av Bane NORs anlegg på Vestfoldbanen? Vil du jobbe som banemontør i et tidvis hektisk men spennende miljø med varierte arbeidsoppgaver og muligheter for god faglig utvikling? Du vil få arbeidsoppgaver innen...

Søknadsfrist: 03. mars, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Planlegger Linjen Tønsberg

Liker du å planlegge ? Vi har stillingen som passer for deg Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Du arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk Du har god sikkerhets- og risikoforståelse Du er løsningsorientert og evner å tenke helhetli...

Søknadsfrist: 24. februar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Prosjekteringsleder

Stillingsbeskrivelse Utbygging Vestfoldbanen er ansvarlig for utbygging av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Vestfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 120 medarbeidere. Dobbeltspor Barkåker-Tønsberg, Holm-Ny...

Søknadsfrist: 03. mars, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Bane NOR planlegger nytt dobbeltspor på Dovrebanen mellom Hamar og Lillehammer

Bane NOR planlegger nytt dobbeltspor på Dovrebanen mellom Hamar og LillehammerI 2019 starter vi planlegging av dobbeltsporstrekningen mellom Brumunddal og Moelv og trenger en svært dyktig prosjekteringsleder teknisk plan med på laget. Tar du utfordri...

Søknadsfrist: 24. februar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Bane NOR trenger ansatte som kan drifte og bygge fremtidens jernbane.

Bli lærling i Bane NOR! Det er flere aktuelle arbeidssteder (opplæringssted). Antall lærlingplasser pr. arbeidssted er satt inn i parentes bak arbeidsstedet: Kongsvinger (1) Jaren ( 1) , Ski (2). Som lærling i Bane NOR får du tett oppfølging av veile...

Søknadsfrist: 01. mars, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vil du ha en spennende og fremtidsrettet jobb med lønn under opplæring?

Bli banemontørlærling i Bane NOR Det er flere aktuelle arbeidssteder(opplæringssted). Antall lærlingplasser pr arbeidssted er satt i parentes bak arbeidssted: Støren (1), Røros (2), Elverum (1) og Koppang (1). Bane NOR trenger flere motiverte og en...

Søknadsfrist: 01. mars, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Head of M&A

Stillingsbeskrivelse Bane NOR søker nå en finansiell og analytisk sterk person til nyopprettet rolle som Head of M&A. Vi ser etter deg som har høy gjennomføringsevne, som kan være en analytisk motor for organisasjonen og som ønsker å være med å s...

Søknadsfrist: 03. mars, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Bane NOR trenger ansatte som kan bygge og drifte fremtidens jernbane.

Bli lærling i Bane NOR! Arbeidsstedet er Ski. Som lærling i Bane NOR får du tett oppfølging av din veileder, opplæring lokalt og på Norsk Jernbaneskole. Du vil treffe andre lærlinger fra hele landet gjennom lærlingsamlinger, og du vil jobbe sammen me...

Søknadsfrist: 01. mars, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Bane NOR trenger ansatte som kan drifte og bygge fremtidens jernbane.

Bli lærling i Bane NOR! Det er flere aktuelle arbeidssteder (opplæringssted). Antall lærlingplasser pr. arbeidssted er satt inn i parentes bak arbeidsstedet: Bryne (1), Neslandsvatn/Nelaug (2) og Kristiansand (3). For lærlingplassene i Kristiansand v...

Søknadsfrist: 01. mars, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Bane NOR trenger ansatte som kan bygge og drifte fremtidens jernbane.

Bane NOR trenger ansatte som kan bygge og drifte fremtidens jernbane. Bli lærling i Bane NOR! Det er flere aktuelle arbeidssteder.(opplæringssted). Antall lærlingplasser pr. arbeidssted er satt inn i parentes bak arbeidsstedet Oslo (2), Hokksund (1),...

Søknadsfrist: 01. mars, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Bane NOR treng tilsette som kan drifte og bygge framtidas jernbane.

Bli lærling i Bane NOR Bergensbanen har 2 ledige lærlingeplassar som signalmontør i Bergen. Som lærling i Bane NOR får du tett oppfølging av rettleiarane dine. Du får opplæring lokalt og på Norsk Jernbaneskole. Du vil treffe andre lærlingar frå hei...

Søknadsfrist: 01. mars, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Bane NOR treng tilsette som kan drifte og bygge framtidas jernbane.

Bli lærling i Bane NOR Bergensbanen har 11 ledige lærlingeplassar som banemontør, 5 på Voss, 3 på Ål og 3 på Hønefoss. Som lærling i Bane NOR får du tett oppfølging av rettleiarane dine. Du får opplæring lokalt og på Norsk Jernbaneskole. Du vil tref...

Søknadsfrist: 01. mars, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Banemontørlærlinger - Drammen, Tønsberg, Oslo/Alnabru, Hamar, Hove og Lillestrøm

Bane NOR trenger ansatte som kan drifte og bygge fremtidens jernbane. Bli lærling i Bane NOR! Det er flere aktuelle arbeidssteder (opplæringssted). Antall lærlingplasser pr. arbeidssted er satt inn i parentes bak arbeidsstedet: Drammen (1) Tønsberg (...

Søknadsfrist: 01. mars, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Bane NOR trenger ansatte som kan bygge og drifte fremtidens jernbane.

Bli lærling i Bane NOR! Antall lærlingplasser pr. arbeidssted er satt inn i parentes bak arbeidsstedet Kristiansand Som lærling i Bane NOR får du tett oppfølging av veilederne dine, opplæring lokalt og på Norsk Jernbaneskole. Du vil treffe andre læ...

Søknadsfrist: 01. mars, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Bane NOR trenger ansatte som kan drifte og bygge fremtidens jernbane.

Bli lærling i Bane NOR! Det er flere aktuelle arbeidssteder (opplæringssted). Antall lærlingplasser pr. arbeidssted er satt inn i parentes bak arbeidsstedet:: Nordagutu (1) Kristiansand (2) og Bryne (1) Bane NOR trenger flere motiverte og engasjerte ...

Søknadsfrist: 01. mars, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Tilstandskontrollør linjen Kongsvingerbanen

Ønsker du å jobbe med utvikling og kontroll av Bane NORs anlegg? Som tilstandskontrollør har du ansvar for faglig kontroll innen ditt fag på strekningen. Arbeidsområdet omfatter strekningen Kongsvingerbanen. For å lykkes må du samarbeide på tvers av...

Søknadsfrist: 22. februar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Kontraktsrådgiver

Norges største samferdselsprosjekt er i gang, og du har muligheten til å være med! Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruk...

Søknadsfrist: 24. februar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Tilstandskontrollør linjen, Hønefoss

Stillingsbeskrivelse Ønsker du å jobbe med utvikling og kontroll av Bane NOR sitt anlegg? Som tilstandskontrollør har du ansvar for fagleg kontroll innan ditt fag på strekninga Trolldalen - Hønefoss - Roa/Hokksund. Stillinga rapporterer til faggru...

Søknadsfrist: 17. februar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Strategisk utviklings- og prosjektkoordinator

Stillingsbeskrivelse I forbindelse med NTP 2018-2029 ble det lansert en rekordsatsning i relasjon til godstransport på jernbane. Totalt skal det i perioden investeres nære 18. milliarder. Samtidig er bransjen i en situasjon der godstogselskap varsle...

Søknadsfrist: 27. februar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Analytiker Eress

Stillingsbeskrivelse Bane NOR er ansvarlig for utviklingen og driften av et felles system for avregning av energi til togselskapene på vegne av jernbaneforvaltningen i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Sveits, Nederland og Belgia. Dette er organiser...

Søknadsfrist: 22. februar, 2019

Se stillingen »