Bane NOR

Bane NOR – ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastruktur

  

Vår oppgave er å levere effektive og brukervennlige tjenester til den nasjonale jernbaneinfrastrukturen slik at den er tilgjengelig for togtrafikk. Vi leverer en jernbane som er blant de sikreste og mest punktlige i Europa, men vårt mål er å bli den aller beste. Våre 4500 dedikerte medarbeidere forvalter, drifter og vedlikeholder over 4200 kilometer med jernbane som vi sammen gjør forutsigbar. Med Bane NOR kommer både togpassasjerer og gods frem til avtalt tid.

Se våre ledige stillinger »

På samfunnsoppdrag fra Stortinget


Vårt oppdrag er å gi folk og næringsliv en mer effektiv transporthverdag. Vi skal skape større forutsigbarhet og tydeligere ansvarsfordelinger i jernbanesektoren. Faktisk er vi gjennom leveringene vi gjør forpliktet til å gjøre det som er best for samfunnet, i samsvar med retningslinjene Stortinget la til grunn da Bane NOR ble stiftet. Vi er et statlig foretak, som siden 2017 har vært i full drift som en følge av at Stortinget sluttet seg til jernbanereformen i 2016.  

Fremtidens jernbane er Smart

Innføring av en rekke databaserte systemer vil endre måten Bane NOR drifter, vedlikeholder og utvikler jernbanen på. Målet med denne digitale storsatsingen er at jernbane-infrastrukturen alltid skal være tilgjengelig og i god stand. For de reisende og godsnæringen betyr det flere og mer punkt­lige tog, bedre og tilpasset trafikkinformasjon samt en bedre opplevelse av å reise på skinner.
 

Ved hjelp av sensorer og overvåking av strømforbruk til kom­ponenter i sporet, kan Bane NOR til enhver tid følge med på jernbanens tilstand. På den måten kan vi rette tekniske feil før de påvirker togtrafikken. Slike systemer brukes allerede på flere jernbanestrekninger, for eksempel mellom Oslo og Drammen. Om noen år blir det standarden på hele jernbanenettet i Norge. Vi kaller det for smart vedlikehold, for det er som regel smart å være i forkant. 

Stilling ledig:

Prosjektingeniører Jernbaneteknikk

Stillingsbeskrivelse Utbygging Vest/Midt har det overordnede ansvaret for de store utbyggingsprosjektene i Vest- og Midt-Norge. Enheten er i dag ansvarlig for byggingen av dobbeltspor mellom Arna og Bergen, og for detaljplanlegging av nye prosjekter...

Søknadsfrist: 11. desember, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Systemansvarlig datanettverk og brannmurer

Stillingsbeskrivelse Brenner du for å arbeide med datanettverk og lære ny nettverksteknologi som VMware NSX og Juniper virtualisert datasenter? Da er kanskje du kandidaten vi ser etter! Vi søker etter en dyktig systemansvarlig for Bane NORs høytilgj...

Søknadsfrist: 02. januar, 2019

Se stillingen »

Bane NOR gir mest mulig jernbane for pengene


  

Vi skal få mest mulig jernbane for pengene. Visjonen er å få Norge på skinner, og verdiene åpen, engasjert og profesjonell er rettesnorer i arbeidet vårt.

Bane NOR gjennomfører flere av landets største samferdselsprosjekter, som utbygging av InterCity, Follobanen og fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Vi eier og forvalter arealer fem ganger større enn Drammen, noe som gjør oss til en av landets største eiendomsforvaltere og -utviklere.

Vi har ansvaret for innføringen av ERTMS som er landets største digitaliseringsprosjekt. Langs jernbanen bygges det nå et fibernett på 5 000 kilometer som skal bli rygg-raden i den digitale jernbanen. Våre medarbeidere ivaretar all trafikkstyringen, kapasitetsfordelingen til togoperatørene og informasjonen til de reisende på jernbanen.

Dette er Bane NOR

Vi skaper fremtidens jernbane
Se livet på innsiden »
LinkedIn »
Lær mer om Bane NOR »
Telefon:
05 280
Etablert:
2017
Antall ansatte:
4500
Stilling ledig:

Byggeledere

Vi søker etter deg som har erfaring fra byggeledelse og ønsker å jobbe med signalfaget. Er du utdannet ingeniør eller har teknisk fagskole innen elektro, automasjon, kybernetikk eller elektronikk tror vi du har godt utgangspunkt for å jobbe med spenn...

Søknadsfrist: 06. januar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Prosjektsekretær

Stillingsbeskrivelse Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele Inter...

Søknadsfrist: 02. januar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Planlegger Linjen Tønsberg

Liker du å planlegge ? Vi har stillingen som passer for degDu har gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerDu arbeider nøyaktig, sikkert og systematiskDu har god sikkerhets- og risikoforståelseDu er løsningsorientert og evner å tenke helhetligDu ha...

Søknadsfrist: 16. desember, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Prosjektleder

Som følge av økt satsing på miljøvennlig jernbane har Bane NOR Energi behov for flere dyktige medarbeidere. Bane NOR Energi er ansvarlig for å levere og omforme energi fra 50 Hz til 16 2/3 Hz, for hele det elektrifiserte jernbanenettet i Norge.Bane N...

Søknadsfrist: 09. januar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Signalmontør, Hønefoss

Ønskjer du å jobbe med drift og vedlikehald av Bane NOR sitt anlegg?På Hønefoss er det ledig stilling som signalmontør.Som signalmontør skal du montere, vedlikehalde, reparere og sette signalanlegg i drift. Det omhandlar også kontroll av anlegg, med ...

Søknadsfrist: 01. januar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Leder Prosjektstyring

Stillingsbeskrivelse I denne rollen vil du være ansvarlig for å sikre riktig kompetanse og kapasitet innenfor prosjektstyring i Utbyggings prosjektportefølje, inkludert fremdriftsplanlegging, estimering, og usikkerhetsstyring. Du vil ha personalansv...

Søknadsfrist: 04. januar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vi søker elkraftoperatører til trafikkstyringssentralen i Bergen

Høy kvalitet på overvåkning og betjening av tekniske installasjoner ved elkraftsentralene er viktig for å kunne oppnå sikker og punktlig trafikkavvikling, tilfredse kunder og økt konkurransekraft.I trafikkstyringssentralen i Bergen har vi ledig to st...

Søknadsfrist: 16. desember, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Leder Fremdriftsplanlegging

Stillingsbeskrivelse I denne rollen vil du være ansvarlig for å sikre riktig kompetanse og kapasitet innenfor fremdriftsplanlegging i Utbyggings prosjektportefølje. Du vil ha personalansvaret for alle fremdriftsplanleggere samt ansvar for faglig utv...

Søknadsfrist: 04. januar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Senior geoteknikker

Stillingsbeskrivelse På grunn av stor aktivitet og økte budsjetter, har Utbyggingsdivisjonen behov for flere medarbeidere.Teknikk og konsept, i seksjonen Konstruksjon og geofag, samles medarbeidere med stillinger som ingeniørgeologer, geoteknikere o...

Søknadsfrist: 06. januar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Fagarbeider med mekanisk kompetanse innen signalfag

Ønsker du å jobbe med drift og vedlikehold av Bane NOR’s anlegg? Baneområde Oslo tilhører Oslokorridoren. Banestrekningen har ansvar for å forvalte, gjennomføre mindre fornyelser, drifte og vedlikeholde strekningen fra Oslo til Asker/Spikkestad.Som...

Søknadsfrist: 16. desember, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Prosjektleder/byggeleder/kontrollingeniør

Vil du bidra til at vi får en enda bedre jernbane?Område Nord har ansvaret for drift, vedlikehold og fornyelse av Ofotbanen og Nordlandsbanen. Prosjektenheten i Område Nord gjennomfører jernbaneprosjekter ved begge banestrekningene. Vi har ansvar for...

Søknadsfrist: 04. januar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Fagekspert / kompetanserådgiver med førerkompetanse

Transport har ansvaret for all skinnegående arbeidskjøring i Bane NOR. Vi anskaffer og leier ut skinnegående lastetraktorer, vedlikeholdstog og snøryddingsmaskiner til områdene. Vi er totalt ca. 80 medarbeidere som har ansvar for maskinforvaltning, o...

Søknadsfrist: 12. desember, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Saksbehandler forvaltning

Vil du være med å bidra til fremtidas jernbane? Teknisk operativ støtte er en avdeling i Område Vest som leverer blant annet faglig bistand til banesjefene og prosjekter på alle banestrekninger. I denne avdelingen er det en ledig stilling som saksbe...

Søknadsfrist: 13. januar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Byggeleder tunnel

Stillingsbeskrivelse Kobbervikdalen inngår som en parsell i moderniseringen av Vestfoldbanen. En fullt utbygd Vestfoldbane med dobbeltspor vil ha virkning for hele InterCity-området, ikke bare Grenland, Vestfold, Buskerud og Oslo. Ved ferdigstillels...

Søknadsfrist: 06. januar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Releingeniør

Bane NOR Energi har ansvaret for drift og vedlikehold av Bane NORs energiforsyningsanlegg. Energiforsyningsanleggene består av omformerstasjoner med roterende og statiske aggregater, transformatorstasjoner, høyspentlinjer og en kraftstasjon. Vi søker...

Søknadsfrist: 02. januar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

2 Sommerjobber innen elkraft i 2019

Bane NOR Energi leverer og omformer energi fra 50 Hz til 16 2/3 Hz, for hele det elektrifiserte jernbanenettet i Norge. Plan- og prosjektavdelingen utreder, planlegger og bygger omformer- og energiforsyningsanlegg til Norsk jernbane.Vi trenger deg so...

Søknadsfrist: 01. mars, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Vedlikeholdsmedarbeider

Bane NOR Energi har ansvaret for drift og vedlikehold av Bane NORs energiforsyningsanlegg. Energiforsyningsanleggene består av omformerstasjoner med roterende og statiske aggregater, transformatorstasjoner, høyspentlinjer og en kraftstasjon. Vi søker...

Søknadsfrist: 02. januar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Prosjekteringsledere

Vi søker etter deg som er en erfaren prosjekteringsleder. Er du utdannet ingeniør eller sivilingeniør innen elektro, automasjon, kybernetikk eller elektronikk tror vi du har godt utgangspunkt for å jobbe med spennende oppgaver innen prosjekteringsled...

Søknadsfrist: 06. januar, 2019

Se stillingen »
Stilling ledig:

Procurement Manager / Leder kontrakt og anskaffelser

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen med ...

Søknadsfrist: 12. desember, 2018

Se stillingen »
Stilling ledig:

Prosjekteringsleder Jernbaneteknikk

Stillingsbeskrivelse Utbygging Vest/Midt har det overordnede ansvaret for de store utbyggingsprosjektene i Vest- og Midt-Norge. Enheten er i dag ansvarlig for byggingen av dobbeltspor mellom Arna og Bergen og for detaljplanlegging av nye prosjekter ...

Søknadsfrist: 11. desember, 2018

Se stillingen »