Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, med ca. 900 ansatte fordelt på 31 kontorsteder, er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen. Vi former samfunnet og ser mennesket.

Jobber hos Asplan Viak

Asplan Viak

Erfarne jernbaneplanleggere

Asplan Viak — Trondheim — 13. oktober, 2017
Asplan Viak

Erfaren vegplanlegger

Asplan Viak — Trondheim — 13. oktober, 2017
Asplan Viak

Elektro ingeniør/sivilingeniør

Asplan Viak — Kristiansand — 15. oktober, 2017