Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, med ca. 900 ansatte fordelt på 31 kontorsteder, er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen. Vi former samfunnet og ser mennesket.

Jobber hos Asplan Viak

Asplan Viak

Fagkoordinator innen avløpsrensing

Sandvika, Trondheim, Tønsberg, Arendal, Kristiansand, Stavanger, Bryne, Molde — 17. mars, 2018
Asplan Viak

Sommerjobb Vann og miljø

Arendal — 01. mars, 2018
Asplan Viak

Sommerjobb Vann og miljø

Leikanger — 01. mars, 2018
Asplan Viak

Byplanleggere

Sandvika, Ås, Oslo — 28. februar, 2018
Asplan Viak

Erfarne Planleggere

Sandvika — 28. februar, 2018
Asplan Viak

Planleggere og utredere innen trafikk og mobilitet

Sandvika, Oslo — 28. februar, 2018
Asplan Viak

Samfunnsplanleggere

Sandvika, Oslo, Bergen — 28. februar, 2018
Asplan Viak

Vegplanlegger Tønsberg

Tønsberg — 24. februar, 2018