Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, med ca. 900 ansatte fordelt på 31 kontorsteder, er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen. Vi former samfunnet og ser mennesket.

Jobber hos Asplan Viak

Asplan Viak

Gruppeleder for VA-transportsystemer

Sandvika — 12. oktober, 2018
Asplan Viak

Erfaren oppdragsleder Samferdsel

Sandvika — 01. oktober, 2018
Asplan Viak

Erfaren vegplanlegger

Sandvika — 01. oktober, 2018